Ersättning från bilskrot för uttjänta Cooper höjs genom återvinning i Göteborg

Utslitna Cooper har i närapå 100 år föranlett naturbesvär som varit komplicerada att klara av i Göteborg. Så tidigt som på 30-talet skapades firmor som ändrade gamla trasiga DKW till bogserbilar. Det förekom tillika stor dragningskraft att bygga om trasiga personbilar till stock-car varianter. Det första racet anordnades på Södra Motorstadion i handen vid mitten av förra seklet. Detta blev början till Sveriges främsta fordonstävlingar med cirka åttahundra noterade bilister. Fajterna gästades av omkring trettio tusen åskådare, och i varje tävlingsomgång anstränga sig tjugofem trimmade skrotbilar att mala sönder den andre.

För att intensifiera förstörelsen konstruerade Cadillac slagtåliga kofångare på fronten. Den bilen som kunde tvinga en motståndare av tävlingsbanan erhöll en extra tilldelning, som dubblerades vid vältning. Denna succé spred sig snabbt i Världen med många medverkande från Skandinavien. Under 70-talet upphörde dock aptiten av skrotbilar med registreringsbevis till ombyggnationer.

Bilfabrikanter hade lanserat speciella bilar för olika körningar och motsvarande motor rejs hade övertagits av Rally-Cross i Sverige och Stock Car Auto Racing, vilket är lika med det uppskattade NASCAR i USA. Så bilskrotarna var beordrade att enbart engagera sig åt demontering av begagnade bildelar för säljande. Därmed upphörde en stor del av inkomsterna vilket innebar att det inte gick att skrota bilen ersättning. Men ägarna var inte villiga att betala för någon bilskrotning alls. Sönderkorroderade karosser i naturen bevisar detta.

Länsstyrelsen kom till förståelse, att den utbetalda skrotpremien bara haft liten effekt på personbilar som Hudson och därmed även miljön. En totalt genomgripande omvandling lanserades i Juni 2007 via 2 lagar i Bilskrotningsförordningen.

Ersättning från bilskrot för uttjänta Cooper höjs genom återvinning i Göteborg

Bilskrot med statlig skrotpremie för Cooper upphör i Göteborg

Coopers naturproblem ökade hastigt under förra seklet varför en politisk skrotpremie på bilskrot i Göteborg för skrotbilar introducerades 1975. Upp till femton hundra kronor betalades ut till bilägare med Honda-Jazz för bildemontering. Somliga lockande märken som Audi, Dodge och Rambler lyckades därav att skrota bilen i Göteborg utan fordran på betalning. Flertalet fordon, som skulle ha skrotats, hade konstruerats om till A-traktorer och gav upphov till väldig lockelse på användbara beg. bildelar. Även bilverkstäder letade såna till dagliga reparationer av de frekventa fordonsmodellerna. Ett långt distans till närliggande bilskrot i Göteborg kunde avgöra de söndriga bilarnas kommande tid.

Bilkyrkogårdar drar besökare från Mariefred

Ett avställt fordon kunde bogseras vid den tidpunkten, men att överge en Triumph var ändå det slutliga valet för en del bilägare. Så Länsstyrelsen kom till förståelse, att den utbetalda bilskrotspremien bara haft liten effekt på ett smärre mängd personbilar och därmed även miljön. En totalt genomgripande omvandling lanserades för tretton år sedan via 2 förordningar. Dessa omkullkastade föregående villkor. De pressade några enstaka bilskrotar till avveckling. Biltillverkarna fick lära sig vad ansvar medför. Parallellt drogs den allmänna skrotningspremien in.

Bildemontering av Cooper gör obligatorisk skrotpremie obehövlig i Göteborg

Fordonstillverkarna befalldes genomföra gratis återvinning för kompletta Cooper i Göteborg. Bilproducenterna skulle dessutom etablera en heltäckande sammanslutning av legitimerade skrotfirmor, som fick befogenhet med mottagningsbevis att godkänna återvinning av Smart och avregistrering med skrotintyg hos Transportstyrelsen. I synnerhet begärdes en återvinning till minst 95 procent Myndigheternas hårda ultimatum för tillståndsbevis till bildemontering orsakade att en del företag avvecklades.

Det var ändå starten till nuvarande angenäma ersättning för avregistrering av en skrotbil. Att nå slutmålet har likväl varit lång och mödosam. Att tvingas lämna fordonet för bilskrot gratis, som fordonstillverkarna krävde de legitimerade bildemonteringarna, förde med sig en uppsjö av kritik från de berörda. De konfiskerades möjligheten att begära pengar från bilägaren. Men utan fullmakt för skrotning av Naturvårdsverket och tillfälle att utfärda skrotintyg existerade ingen möjlighet till överlevnad. Den reglerade läget av bildemontering inleddes med en utdragen utvecklingsskede med Göteborgs-företaget Stena Metall. Den tidens enkla sätt att dela de olika substanserna var långt ifrån lukrativa, så en maskinell förlopp krävdes. För detta skapades fragmentering med sinnrika sorteringsmekanism.

LÄS MER: Vad gör jag med min skrotbil?

Numera närmar sig processen fullkomlig återvinning. Det är först och främst järn, aluminium och andra metaller förutom begagnade bildelar som medför stora inkomster. Nya delar i bilstrukturen har tillfört värdet. avgasrenaren med funktionella ädellegering dyrare än guld är ett exempel. Det sammanlagda värdet från återvinningen gör att certifierade skrotar strider om uttjänade Porsche med höjda ersättningar som vapen. Katastrofer påverkar marknadsvärdet med recycling av metaller. Men skrotbilens betydenhet från 1 000 till de 3 000 som betalas idag är påfallande och kommer att förbättra klimatet utan statliga medel.

Skrotade Ford-Anglia bilar åter i trafik

Skrotade Ford-Anglia bilar åter i trafik

För ett antal år sedan skrevs spaltkilometer om äldre övergivna Ford-Anglia, som de främsta klimatförstörare i modern tid. Och det förekom absolut äkthet i de flesta artiklarna. I trafiken är de gamla personbilarna ordentligt större skadliga för omgivningen.

Antalet Skoda-Scala till bilskrot minskar

Antalet Skoda-Scala till bilskrot minskar

Billiga besiktigade Skoda-Scala går mot den allmänna vägen av svårsålda fordon. Den pågående virus sjukdomen har handlingsförlamat vissa regioner i landet. Tillkommande tid är ju svårbedömd, därför bestämmer sig en del att spara i sina stålar tills viss förändring sker.

Relaterade artiklar