Ägare av uttjänta Hudson i Göteborg kräver statlig skrotningspremie på bilskrot

Ålderstigna Hudson i Göteborg har varit utan betydenhet tills nya förordningar lämnades av Länsstyrelsen år 2007. Om man bortser från inledningen efter lanseringen av de ovanliga modellerna, har dumpade fordon kopplats till klimatbekymmer och offentlig nedskräpning i miljön. Upphovet till irritationen var kostnaderna för återvinning av skrotbilen. För femtio år sedan, då flottan av skrotade bilar med ersättning vanligen var muskelpaket som Plymouth och General Motors, lyckades otroliga uppkomster synas i trafiken.

Hemmasnickrade transportbilar och bärgningsbilar tävlade under lång tid med de auktoriserade fordonstillverkarna. En fordonstävling i Torslanda medförde enormt drag efter ombyggda Ford-Focus. Stock-car blev århundradets främsta motorrace. Det gick att anordnas i allt från fotbollsplaner till travbanor. På grund av tävlingarnas förmån betalades till de bilar som klarat livhanken var avsättningen rejäl. Rally-Cross och Nascar har sitt härstammar från dessa destruktiva fordonsrejsen, som i flertalet år ledde besökslistorna.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

Men entusiasmen avtog både för återskapande och race, så fordonsinnehavarna förlorade alternativet att få någon skrotpremie för sina bilar. Därför lagrades bilarna i garage och bilskjul utan planering för blivande bruk eller nyttjande. De som saknade skyddade områden lät bilen stå ute. Av något skäl doldes de villigt i något skogsparti. Få personer kände till de miljöskador dessa undanskymda skrotbilar skulle tillföra naturen. Så nu skapades skedet med övergivna personbilar i terräng och miljö för att behålla skrotningsutgiften på miljöns bekostnad.

Fordonstillverkarna kommenderades verkställa avgiftsfritt skrota bilar för dödsbo i Göteborg. De skulle även bilda en stor kedja av ackrediterade företag, som fick mandat att bifalla skrotning och mottagningsbevis utan fullmakt från Transportstyrelsen.

Ägare av uttjänta Hudson i Göteborg kräver statlig skrotningspremie på bilskrot

Bilskrot med skrotpremie för Hudson går i graven i Göteborg

Hudsons klimatbekymmer i Göteborg steg snabbt under förra århundradet varför en samhällelig skrotningspremie introducerades på 70-talet. Upp till 1700 kr i ersättning till fordonsägare som lämnade till bilskrot i Göteborg för skrotning. En del efterfrågade fordonsmodeller som Volvo, Citroën och Opel lyckades följaktligen lämnas in utan fordran på ersättning. Flertalet bilar, som skulle ha skrotats, hade utan mottagningsbevis modifierats om till moppebilar och orsakade väldig lockelse på brukbara begagnade reservdelar.

Även fordonsverkstäder letade sådana till dagliga reparationer med begagnade bildelar av de ofta förekommande fordonsmärkena. Ett vidsträckt avstånd till närmaste bildemontering kunde avgöra de utslitna bilarnas framtid. En oförsäkrad personbil kunde dras på släp på den tiden, men att överge var ändå det slutliga varianten för några ägare. Så Bilskrotningsfonden med bilproducenterna kom till insikt, att den utbetalda premien bara haft obetydlig verkan på ett mindre antal bilar och därav också omgivningen. En komplett genomgripande transformation introducerades år 2007 igenom dubbla befallningar. Dessa vände upp och ned på bilägare med Porsche som ville tjäna en slant. De pressade ett fåtal skrothandlare till nedläggning. Bilfabrikanterna fick lära sig vad ansvar betyder. Samtidigt drogs den allmänna bilskrotningspremien in.

Bilskrotning av Hudson gör statlig bilskrotspremie obehövlig i Göteborg

Fordonstillverkarna kommenderades verkställa att skrota bilen i Göteborg. De skulle även bilda en stor kedja av ackrediterade företag, som fick mandat att bifalla skrotning om bilägaren hade registreringsbeviset och utfärda ett skrotintyg. Framför allt fordrades en recykling till minst nittio %. Miljövårdsverket hårda ultimatum för auktorisation till bilskrotning resulterade i att ett antal skrothandlare gick överstyr. Det var dock upprinnelsen till nutida rejäla ersättning för en uttjänad personbil. Att nå slutmålet har dock varit ansenlig och ansträngande. Att tvingas skrota Smart kostnadsfritt, som Bilfabrikanterna ålade de certifierade bildemonteringarna, innebar högvis av klagan från de drabbade. De konfiskerades möjligheten att yrka på betalning.

Men utan licens och tillfälle att förorda en avregistrering rådde ingen sannolikhet till överlevnad. Den dikterade nivån av bilskrotning inleddes med en utdragen arbetsgång med Göteborgs-bolaget Stena Metall. Den tidens enkla förfaranden att skilja de olika materialen på Triumph var kanske inte alltid lukrativa, så en självverkande procedur fordrades. För det här designades fragmentering med sinnrika sorteringskonstruktion. Numera närmar sig utvecklingsgången full recycling. Och det är först och främst stål, aluminium och övriga metaller som medför stora återbäringar. Nya komponenter i fordonskonstruktionen har tillfört betydelse. Katalysatorn med funktionella ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det sammanlagda betydelsen från återvinningen gör att godkända bilskrotar fajtas om uttjänta Rambler med höjda betalningar som skjutvapen. Kriser påverkar marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men uttjänta bilars värde från 1 000 till de tre tusen som utbetalas idag är egendomligt och kommer att bättra klimatet utan offentliga subvention.

Uttjänta bilar i Uddevalla ökar antal skrotade Saab-Cab

Uttjänta bilar i Uddevalla ökar antal skrotade Saab-Cab

Undantaget den farliga naturpåverkan bilar i Uddevalla har på väderförhållanden förefaller söndriga Saab-Cab som gigantiska klimatskurkar. Det grundar sig på ägarnas motstånd att låta en bilskrot få fordonet när det är uttjänat. Det är många som inte förlitar sig med tanken, att den äldre bilen är utan värde. För inte så länge sedan måste ägaren av en Nissan-260Z även pröjsa en bilskrot i Uddevalla för återvinning.

Skrota bilen med acceptabel skrotningspremie i Trollhättan för Saab-Aero

Skrota bilen med acceptabel skrotningspremie i Trollhättan för Saab-Aero

Gamla Saab-Aero i Trollhättan har varit utan värde tills nya bestämmelser lämnades av Naturvårdsverket för ett antal år sedan. Om man bortser från begynnelsen efter introduktionen av de amerikanska modellerna, har dumpade avregistrerade personbilar associerats till miljöbekymmer och offentlig nedskräpning i miljön. 

Relaterade artiklar