När är det dags att skrota bilen?

En bra regel för att skrota sin bil är när reparationskostnaden överstiger bilens värde. Oftast är det den egna ekonomin som styr om lämnar bilen för skrotning, men inte alltid. Med en mycket mer miljömedvetenhet bland Sveriges invånare förekommer det skrotning av fordon som har höga utsläpp och inte alls uttjänta. I båda fallen skall man vända sig till en auktoriserad bilskrot för miljövänlig skrotning och avregistrering av bilen. Ta med dig del 2 av registreringsbeviset och legitimation till skroten som styrker att du är bilägaren. Om man använder ett ombud krävs en fullmakt från ägaren samt en kopia på dennes körkort.

Försäljning av begagnade bildelar har ägt rum under lång tid. Redan när bilar började säljas i Sverige efterfrågades bildelar från skrotade bilar. bilskrotning har lång tradition. I början demonterades bildelar som man själv kunde ha nytta av. Återvinning av fordon på bilskrot i Göteborg för miljöns skull, förekom inte vid tiden. Men på grund av att fordons-fragmenteringens uppstart på 1970-talet kunde nästan allt av den uttjänta personbilen återvinnas. Men på den tiden hade inte skrotarna klimatet i fokus, precis som de flesta andra företag.

Har man en bil som är uttjänt skall den demonteras på en bilskrot. Bilen måste även avregistreras på Transportstyrelsen. Det kan inte vilket företag som helst göra. Enbart en av Länsstyrelsens godkända bildemonteringar kan utfärda ett skrotningsintyg, som accepteras av myndigheten. Att skrota bilen hos en sådan är en grundförutsättning, som ägaren ska ha kännedom om. När man personligen lämnar in skrotbilen mottager man ett mottagningsbevis, som styrker kommande bilskrotning. I och med det har man lämnat ifrån sig alla skyldigheter med fordonet.

När reparationskostnaden överstiger bilens värde är det dags att skrota bilen

Miljömedvetenhet bland folk har stigit när man skrotar sin bil

Tillsammans med att miljömedvetenhet stigit i nationen har bilskrotarna varit tvungna att skrota bilen i Göteborg miljövänligt. För att få en fullständig och tillfredsställande skrotning av bilar och reservdelar skapades Sveriges Bilskrotares Riksförbund 1961. Men det var inte för än 1975 som en bilskrot vara skyldiga att ha befogenhet från Transportstyrelsen. Detta kom i samband med bilskrotslagen och bilskrotförordningen. Då infördes även skrotpremie när man skrota sin bil. Folket skulle peppas att skrota bilen ersättning. Budskapet med kompensation av en skrotbil var, att när man förvärvade en ny bil skulle man betala en avgift för framtida skrotningen av bilen.

Denna debitering skulle senare utgöra grunden för ersättningen när samma personbil demonterades. I Juni 2007 upphörde systemet med skrotbilspremie och producentansvar för bilar presenterades. Idag är det bilproducenterna som ansvarar för att deras uttjänta bilar blir skrotade och det här skall göras gratis.

Biltillverkarna har ihop med Returbilen bildat ett kontaktnät av legitimerade skrotbolag där man kan skrota bilen gratis. Kostnadsfri återvinning kan bara säkerställas om personbilen är komplett. Fattas vitala bilkomponenter har skroten rätt att kräva kompensation för att ta emot och återvinna bilen. Tänk på att det alltid är bilägarens ansvar att se till att skrotbilen hamnar på en auktoriserad bilskrot när den är uttjänt och miljöfarlig.

Auktoriserad bilskrot och bildemontering

Auktoriserad bilskrot och bildemontering

En auktoriserad bilskrot är en bildemontering som har tillstånd från Länsstyrelsen att skrota bilar. I Sverige, regleras och övervakas bilåtervinning av myndigheter för att säkerställa att skrotningsprocessen utförs på ett ansvarsfullt och miljömässigt hållbart sätt.

Skoda-Yeti är skrotbil efter 11 år enligt forskare på Chalmers

Skoda-Yeti är skrotbil efter 11 år enligt forskare på Chalmers

Oavsett den välkända stora ödeläggelsen slår äldre Skoda-Yeti försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bildemonteringarna som köper upp personbilarna till återvinning.

Fler artiklar