Hur skrotar man en bil som inte finns?

Är man registrerad på en bil som inte existerar av någon anledning skall man kontakta Transportstyrelsen skriftligt och förklara hur bilen försvunnit. Med en trovärdig förklaring av vad som hänt bilen kan eventuellt avregistrering från bilregistret ske. Bilar skrotar vanligtvis med registreringsbevis del 2 hos en auktoriserad bildemontering. I undantagsfall godkänner Transportstyrelsen avregistrering av andra skäl. Det gäller främst avregistrering av bilar som skrotats men där ägaren inte kan styrka detta genom ett skrotningsintyg.

Fordon innehåller flera miljöfarliga delar som till exempel elektronik batterier och oljor till tungmetaller som kvicksilver och bly. Antalet miljöfarligt råmaterial parallellt med hög återvinningsgrad på minst 95 procent av bilens vikt. Sammanlagt ställer detta höga krav på både biltillverkare och godkänd bilskrot i Göteborg som skall ta hand om den uttjänta bilen. Producentansvaret för uttjänta fordon medför att bilproducenterna eller importören är pliktskyldig att ta hand om skrotningen gratis. De ska därtill säkerställa att råmaterial och komponenter från personbilen återvinns eller återanvänds.

Hämtar skrotbilar gratis gör många auktoriserade bilskrotar och bärgningsföretag. Huvudsyftet är att bärga och flytta skrotbilarna till en bemyndigad skrot för fragmentering och avregistrering på bilregistret. Men det gömmer sig likaså flera icke lagliga bilskrotar på andra sidan av dessa annonser. De önskar köpa bilen av andra skäl. ej minst för lagstridig hantering. Vid det tillfälle, som bilinnehavaren fattar beslut om skrotning av bilen i Göteborg, gäller det oftast en avställd bil. Därför att det är belagt med nyttjandeförbud kan ej bilföraren själv framföra fordonet utan måste anlita bärgning.

Ingen auktoriserad bilskrot avregistrerar en bil som inte finns

Men det är alltid bilinnehavarens plikt att tillgodose att skrota bilen i Göteborg på en skrot när den är uttjänt. I enlighet med lagar mot miljön är det otillåtet att ha fordon, som på sikt kan korrodera och läcka ut hälsogiftiga materia som infekterar vår miljö. Samtliga föroreningar av skadliga ämnen från personbilar oavsett volym och skäl, är en lagöverträdelse enligt miljöbalken. Den som med avsikt infekterar terräng, vattendrag eller luftterritoriumet som medför eller kan leda till skadliga risker för människor eller skador på vår natur kan lagföras för klimatbrott. Brottsrubriceringen är böter eller anstalt i upp till två år. Därutöver kan man avkunna dom för en rad olika förseelse såsom exempel nedskräpning enligt miljöbalken 15 kap 30§.

Därför bör samtliga bilinnehavare som har avställda personbilar som kan bedömas som uttjänta röja upp i sina hushåll och se till att uttjänta fordon lämnas där de kan demonteras klimatvänligt. Biltillverkare har tillsammans med BilSweden grundat ett nätverk där natursäker återvinning av bilar och begagnade bildelar sker enligt Naturvårdsverkets direktiv.

Här kan man skrota bilen gratis så länge den är komplett. Saknas det dock delar på bilen kan inte gratis skrotning garanteras. Beroende på vilken bilkomponent som fattas är kostnaden skilda. Är det betydande delar som till exempel katalysatorrenaren, transmission eller motor kan betalningen vara högre än om det är en reservhjulet som fattas.

Vad är en skrotbil värd?

Vad är en skrotbil värd?

Värdet på en skrotbil kan vara 3 500 kr om du väljer rätt bilskrot (Uffes bilskrot på Orust) och om bilen är komplett med original katalysator. Generellt varierar skrotpriset, och det är inte alltid en enkel sak att fastställa.

Alla fordon når inte bilskrotning i Abborrberget

Alla fordon når inte bilskrotning i Abborrberget

Bildemontering i Abborrberget med ersättning har föregåtts av en komplicerad fragmenteringsprocess. Det var vedertaget, att en skrothandlare tog ersättning för omhändertagning av fordon och avregistrering.

Andra artiklar