Skrotade Ford-Anglia bilar åter i trafik

För ett antal år sedan skrevs spaltkilometer om äldre övergivna Ford-Anglia, som de främsta klimatförstörare i modern tid. Och det förekom absolut äkthet i de flesta artiklarna. I trafiken är de gamla personbilarna ordentligt större skadliga för omgivningen.

Gemensamt med cancerframkallande ämnen vräker de äldre fordonen ut massor av CO 2 utsläpp. omvandlingen, som förorsakar tragedier, kan idag kopplas till temperaturhöjande klimatpåverkan som CO2-gasen orsakar. En känd forskare rekommenderar alla fordonsägare att skrota personbilen efter 10 år. En sån lösning skulle förbättra miljön så långt att utvecklingen skulle stävjas. För den skull är det ett katastrof för miljön idag. Äldre prisvärda kördugliga Ford-Anglia säljs som aldrig förr, och människor står på kö för att lägga pengar på dessa. Men den upp och nedvända jorden har sitt svar i skräcken för den bekymmersamma coronapandemin.

Ford-Anglia konkurrerar med kollektivtrafiken

Vanliga rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som två m mellanrum också munskyddens mindre innebörd, har ökat gemene mans olust att resa allmänna bussar.

Att riksdagens därtill tipsar vanligt folk att köra bil rubbar inte misstroendet. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. Av den orsaken är det mycket mer väsentligt än allt annat att anskaffa ytterligare en körduglig Ford-Anglia, så att alla familjemedlemmar kan färdas på ett obekymrat vis. För referenserna i all ära, funktionera nog 2 m-riktlinjen för sittande folk. Men för personer i rörelse på svårframkomliga områden framställs det mera som en utopi. Därför ska införskaffade av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Ford-Anglia rullar vidare

Billiga kördugliga Ford-Anglia med höga växthusutsläpp och dålig trafiktrygghet kan i många fall betraktas som skrot. Med undantag av att skrota bilen har de blivit begärlig för den förbjudna kriminaliteten för laglös utrikeshandel speciellt till Väst-Afrika. Där är priset ca 11 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har öppnats många små verkstäder, som med anspråkslösa renoveringar kan få gamla Ford-Anglia godkända genom en bilbesiktning. Så kampen existerar allaredan för familjen, som är på jagande efter en billig äldre andra-bil. Var får man bäst betalt för skrotbil?

Naturvårdsverket sätter stopp för bilkyrkogård i Tomelilla

Behöriga skrotföretag, som generellt kasserar personbilen för demontering, attraherar fordonsinnehavare med stora ersättningar. Några klimatkamrater har valt att överlämna bilarna här med god ansvarskänsla, genom att avbryta mer farande av försvagning och mindre trafiktrygga bilar. Men igenom farhågan att använda kollektivt har den stora efterfrågan höjt priserna. De utslitna fordonen kommer att leva vidare. Miljö och ärenden är sekundärt av hushållets säkerhet under beordrade resor. Så dessa prisvärda kördugliga Ford-Anglia säljs som aldrig förr. Ur miljöhänseende vrids klockan tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för evigt?

Skrotade Ford-Capri bilar får make-up

Skrotade Ford-Capri bilar får make-up

Det nya klimatsynsättet har tidigare avvisat äldre bilar som Ford-Capri till bilskroten. Men nu har några tioårsperioder miljöarbeten förändrat sakläget. Det är väl känt att äldre uttjänta bilar är den främsta bidragande orsaken till de ökande föroreningar i luften.

Bilskrot går miste om Ford-Puma

Bilskrot går miste om Ford-Puma

Otrygghetskänsla för epidemin har bromsat gemene mans vilja att riskera några pengar på fordon. Funderingar på nytillverkade fordon läggs åt sidan. Men suget efter billiga kördugliga Ford-Puma är skiljer sig från andra varor.