Fordonsägare i Göteborg lämnar inga uttjänta Cadillac till bilskrot

Förutom den ohälsosamma miljöverkan fordon i Göteborg har på vädret framstår defekta Cadillac som enorma klimatförbrytare. Och det grundar sig på bilägarnas motstånd att låta en bilskrot få fordonet när det är uttjänat. Det är flera som inte förlitar sig med tanken, att den ålderstigna bilen är utan betydenhet. Innan år 2007 tvingades fordonsinnehavaren även betala för skrotning. Bara att veta om en sån utgift fick många att lämna fordonsvraket i närmaste skogsdunge.

Rostiga chassin påminner om tillfälle med missbelåtna fordonsägare, som nuförtiden har skäl att se väldigt positivt på framtiden. Men tidigare har lockelsen att dumpa sitt fordon omsorg varit mer intressant än att sluta upp bakom klimatföreskriftens paragraf. En bilägare ansvarar för sitt fordon fram tills den avlämnad till en bilskrot i Göteborg och avregistrering har hänt. Regelbrott med övergivna fordonsvrak eller illegal export har inte gått Polisen förbi. Snarare har skrotbilspremie varit pågående under en viss tid. Den har följts av riksdagens två yrkanden i ärendet att återknyta en subvention vid skrotning. Båda tycks ha förvisats till centralarkivet, så nån politisk hantering med att skrota bilen ersättning förefaller vara osannolik.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

Godkända bilskrotar har mandat att tillstyrka återvinning och avregistrering med skrotintyg på Transportstyrelsen. Det fullständiga värdet från skrotningen gör att ackrediterade skrotar med fightas om Honda-Jazz med höjda ersättningar som vapen.

Fordonsägare i Göteborg lämnar inga uttjänta Cadillac till bilskrot

Bilskrot med bilskrotspremie för Cadillac går i graven i Göteborg

Cadillacs klimatproblematiken i Göteborg växte hastigt under förra århundradet varför en statlig skrotningspremie introducerades på 70-talet. Upp till 1500 kronor betalades ut till ägare som överlämnade sin personbil på en bildemontering. En del tilldragande bilmodeller som Rambler, Citroën och Triumph kunde följaktligen lämnas in utan anspråk på ersättning. Några personbilar, som skulle ha skrotats, hade snickrats om till EPA-traktorer och gav upphov till stor aptit på användbara begagnade delar. Även bilverkstäder sökte sådana till förekommande reparationer av de ofta förekommande bilmärkena.

En vidsträckt sträcka till närmaste bilåtervinning kunde avgöra när man skrota bilen i Göteborg för riktig recycling. ett avställt fordon kunde dras på släp vid den tidpunkten, men dumpning blev ändå det slutgiltiga valet för några enstaka bilinnehavare. Så Länsstyrelsen kom till uppenbarelse, att den utbetalda skrotningspremien och mottagningsbevis bara haft liten effekt på ett mindre mängd personbilar och följaktligen även miljön. En helt genomgripande ändring lanserades för tretton år sedan via dubbla befallningar. Dessa omkullkastade tidigare villkor. De tvingade en del bildemonteringar till avveckling. Och bilproducenterna fick lära sig vad förpliktelse innebär. Parallellt drogs den offentliga bilskrotningspremien in.

Skrotning på bilskrot av Cadillac gör obligatorisk premie överflödig i Göteborg

Fordonstillverkarna ålades utföra avgiftsfri skrotning för kompletta Cadillac i Göteborg. De skulle även upprätta en heltäckande sammanslutning av godkända bildemonteringar, som fick mandat att tillstyrka återvinning och avregistrering med skrotbevis hos Trafikstyrelsen. Och framför allt erfordrades en återvinning av en Smart till minst nittio procent Miljövårdsverket tuffa föreskrifter för tillståndsbevis till skrotning orsakade att ett antal bilskrotar gick överstyr. Det var ändå begynnelsen till nutida angenäma betalning för ett komplett fordon. Vägen dit har ändå varit ansenlig och besvärlig. Att tvingas skrota bilen gratis, som fordonstillverkarna krävde de ackrediterade skrotarna, orsakade en uppsjö av klagomål från de berörda. De fråntogs möjligheten att begära pengar från bilägaren.

Men utan auktorisation och möjlighet att förorda en avregistrering för de som har registreringsbevis existerade ingen chans till överlevnad. Den föreskrivna graden av återvinning påbörjades med en lång varaktig utvecklingsskede med Göteborgs-företaget Stena Metall. Dåtidens manuella tillvägagångssätt att sära de olika stoffen var kanske inte alltid vinstgivande, så en självverkande utvecklingsskede krävdes. För detta designades fragmentering med sinnrika sorteringsmekanism. Numera närmar sig processen fullkomlig återvinning. Detta är först och främst stål, aluminium och övriga metaller som medför stora återbäringar. Nya komponenter i bilformen har tillfört värdet. Katalysatorn från en Porsche med funktionella ädellegering mer kostsam än guld är ett exempel. Det fullständiga värdet från skrotningen gör att ackrediterade skrotar med fullmakt fightas om skrotbilar med höjda ersättningar som vapen. Katastrofer påverkar marknadsvärdet med recycling av metaller. Men uttjänta bilars värde från tusen till de 3 000 som utbetalas idag är anmärkningsvärt och kommer att förbättra miljön utan statliga medel.

Ny återvinningsmetod med skrotning för Duett bil ger höjd återbäring i Uddevalla

Ny återvinningsmetod med skrotning för Duett bil ger höjd återbäring i Uddevalla

En ägare i Uddevalla kan nuförtiden förutsätta att en liten betalning och mottagningsbevis utgår, när avställd Duett överlämnas till en auktoriserad bildemontering. Så har det inte alltid varit. Tvärtom. Under större delen av fordonens livstid har det kostat pengar för att skrota ett uttjänt fordon. Och det är något som bilägare med en Mitsubishi-Grandis har haft svårt att acceptera.

Uttjänta bilar i Uddevalla ökar antal skrotade Saab-Cab

Uttjänta bilar i Uddevalla ökar antal skrotade Saab-Cab

Undantaget den farliga naturpåverkan bilar i Uddevalla har på väderförhållanden förefaller söndriga Saab-Cab som gigantiska klimatskurkar. Det grundar sig på ägarnas motstånd att låta en bilskrot få fordonet när det är uttjänat. Det är många som inte förlitar sig med tanken, att den äldre bilen är utan värde. För inte så länge sedan måste ägaren av en Nissan-260Z även pröjsa en bilskrot i Uddevalla för återvinning.

Relaterade artiklar