Skrotpremie för bilar i Göteborg

Den statliga skrotningspremien drogs in år 2007 och bilskrotningsfonden avvecklades. En bilägare erhöll mellan 700 och 1700 kr vid inlämningen av en skrotbil till bilskrot i Göteborg. Samtidigt med indragningen av premien försvann även den statliga skrotningsavgiften, som lagts till inköpspriset på nya bilar. Enligt förordningen skall skrotningen bekostas av bilproducenterna. Det föreskrevs, att auktoriserade bilskrotar måste skrota och avregistrera inkomna kompletta skrotbilar gratis. Krav ställdes även att de uttjänta bilarna skulle återvinnas till 95 procent av vikten. Det här målet är nått med råge och fordonsvraken har därigenom fått ett betydligt högre värde, vilket medfört att bildemonteringarna kan betala ut ersättning för skrotbilar idag.

Bästa skrotbilspremie för gamla bilar i Göteborg

Bilbärgning Gbg AB erbjuder 1 500 kr betalt + hämtning av skrotbilar i Göteborg. Full ersättning gäller rullbara skrotbilar som är kompletta med original katalysator. Skrotbilar hämtas för återvinning och återinförande i kretsloppet. Alla fordon bärgas till Uffes bilskrot på Orust för korrekt skrotning och avregistrering. Vår ambitionen vid bilåtervinning är att så mycket som möjligt av bilen skall återvinnas. Vi har tillstånd för bärgning av uttjänta bilar från Länsstyrelsen. Ni får ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas.

Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning av skrotbilen

Bilar från årsmodell 1989 har katalysator och är den inte utbytt är det en original katalysator. Är katalysatorn utbytt till en universal katalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen vid hämtning. Om man är osäker kan man skicka en bild på den till vår mail : kontakt@www.skrotbilarna.se

Lämna bilen själv & tjäna mer pengar

Uffes bilskrot på Orust betalar 3 000 kr för de som ska skrota bilen. Bilen skall vara komplett med original katalysator få full ersättning. Det har ingen betydelse om bilen är trasig så länge alla delar är kvar på bilen. Är katalysatorn borta eller utbytt till en universal katalysator har de ingen möjlighet att betala för bilen. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.

Skrotpremie eller skrotbilspremie för bilar i Göteborg

Riksdagen försök att återinföra skrotpremie på gamla bilar i Göteborg

Någon statlig skrotningspremien i Göteborg finns inte idag, även om den stötts och blötts många gånger. År 2017 lämnade riksdagen en godkänd motion 2017/18:246 “Skrotningspremie för gamla bilar”. Vad som hänt med det här förslaget är det tydligt ingen som vet. För en tid sedan kom ett nytt utkast från regeringen. Gamla bilar som saknar ABS-bromsar och varning för inte kopplade säkerhetsbälten orsakar ett antal olyckor med dödlig utgång årligen. En skrotningspremie skulle bidra till en lösning. Motionen, som lämnades för några år sedan, koncentrerades på miljöproblem med dumpade bilar. Lägger man ihop de olika faktorerna borde en skrotbilspremie vara fördelaktig. Men som vanligt pratas och skrivs det bättre än handlas. Så någon framtida statlig skrotningspremie finns inte på kartan. Nu är det upp till bilskrotarna att stimulera ägarna att skrota bilen i Göteborg. Det finns bildemonteringar som betalar betydligt mer än den högsta statliga skrotpremien, som försvann år 2007.