Vem betalar för skrotbilar?

Eftersom skrotbilar klassas som farligt avfall skall man enbart sälja dessa till auktoriserade bilskrotar. Skrotarnas ersättning för uttjänta bilar är rätt bra numera. Uffes bilskrot på Orust betalar 3 500 kr i ersättning för en komplett skrotbil som har original katalysator. Antagligen bäst i Sverige. Uttjänta fordon innehåller många miljöfarliga ämnen som exempelvis, oljor, köldmedia, kvicksilver, batterisyror, bränsle, mm. Godkända bilskrotar är genom sin auktorisation från Länsstyrelsen skyldiga avregistrera och omhänderta allt miljöfarligt från skrotbilar på ett godtagbart sätt. Därför är det alltid bäst att sälja sin skrotbil till dessa företag.

Råd hur man skrotar en bil

Många sparar gamla uttjänta fordon som man kan plocka delar på för att tjäna extra pengar. Enbart en auktoriserad bilskrot får skrota fordon. Att skrota bilen själv är även miljöfarlig och olaglig. Det bästa är att få bilen bärgad till en godkänd bilskrot och skulle va det enda rätta för miljön. Skrotföretag som driver en bildemontering känner till många bilverkstäder som annonserar om att köpa skrotbilar, utan att de driver en auktoriserad bilskrot. Är företaget inte en auktoriserad bilskrot har man ingen aning vad som händer med bilen efter man har lämnat av den.

För bärgning av uttjänta fordon krävs tillstånd från Länsstyrelsen. Bilar som inte är besiktigade får inte köras på allmänna vägar. De får inte heller bogseras. Och det är tvunget att fordon som är miljöfarliga blir återvunnen av ett godkänd demonteringsföretag. Enbart ett sådant har rättigheter att avanmäla avregistrering med mottagningsbevis på Transportstyrelsen. Enligt förordningar är det bilägarens skyldighet att se till att bilen blir skrotad och återvunnen.

Bilbärgning Gbg betalar för uttjänta bilar

Fiktiva företag betalar för uttjänta bilar

Det finns ett antal fiktiva företag och verkstäder i trakterna. De rensar bilen så att endast stålet kvar och så far de och saluför hos företag som handlar med stål. På bilskrot i Göteborg och här omkring i Västsverige får man vara glad om tillskottet på skrotbilar är femtio procent, så många bilar som man skrotade innan är betydligt mer. De flesta bilskrotar redovisar exakt samma siffror. Kvantiteten återvunna bilar har gått ner kopiöst dom senaste månaderna. Kollar man mängden skrotade fordon för ett ett par år sen har det nästan sjunkit 45 %. Givetvis är det pandemin men sedan pendlar metallpriserna väldigt kopiöst.

Får man enbart tusen kronor för sin uttjänta bil så anser flera att man kan tjäna mer pengar om man skruvar isär den och säljer dom själv. Själva katalysatorn är nästan blott värt de pengarna. Det i sin tur skulle enligt den auktoriserade bilskroten klara av attrahera folk till att skrota bilen hemma på gården och saluföra begagnade bildelar som järnskrot på grund av det helt enkelt är mer pengar att tjäna. Att skrota bilen i Göteborg är även förbjudet att göra själv. Man får givetvis byt delar och meka med bilen. Men att montera ner sin personbil på garageuppfarten ses som en bilskrotning. Det ska ske på en auktoriserad återvinning, inte på sin uppfart. Gör miljön och dig själv en tjänst. Låt proffsen på bilskroten återvinna din bil.

Vem hämtar skrotbilar gratis?

Vem hämtar skrotbilar gratis?

I Sverige är det bilskrotar eller auktoriserade bärgare som hämtar skrotbilar gratis. Bilbärgning Gbg AB köper din skrotbil och hämtar den gratis i Göteborg. Företaget har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.

Vad är en skrotbil värd?

Vad är en skrotbil värd?

Värdet på en skrotbil kan vara 3 500 kr om du väljer rätt bilskrot (Uffes bilskrot på Orust) och om bilen är komplett med original katalysator. Generellt varierar skrotpriset, och det är inte alltid en enkel sak att fastställa. Värdet av bildelar vid återvinning beror på flera faktorer, som exempelvis efterfrågan på begagnade delar, materialet de är tillverkade av och deras skick. Här är några exempel på bildelar som ofta har viss ekonomisk värde vid återvinning:

Mer läsning