Låg skrotpremie för Rambler hindrar bilskrotning i Göteborg

Uttjänta Rambler har i framemot ett sekel framkallat klimatbekymmer som varit luriga att lösa i Göteborg. Allaredan på 30-talet grundades företag som förvandlade gamla fördärvade lastfordon till bärgningsbilar. Det fanns dessutom enorm dragningskraft att bygga om trasiga Ford-Focus till folkrace versioner. Det första racet ordnades på Södra Motorstadion i handen under mitten av 50-talet. Detta blev upptakten till Sveriges främsta motortävlingar med cirka åttahundra registrerade förare. Loppen besöktes i genomsnitt av över trettio tusen åskådare, och i varje tävlingsomgång anstränga sig tjugofem trimmade personbilar att mala sönder den andre.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

För att stärka förstörelsen byggdes slagtåliga ramar på fronten. Och den bilen som lyckades tvinga en konkurrent av vägen fick en extra tilldelning, som dubblades vid vältning. Denna succé spred sig omgående i Världen med många medverkande från Skandinavien. I början av 1980-talett försvann emellertid aptiten av skrotfordon till ombyggnad. Biltillverkare hade lanserat särskilda fordon för olika transporter och motsvarande motortävlingar hade övertagits av Mototförbundet i norden och Stock Car Auto Racing, vilket är samma som det omtyckta NASCAR i USA. Så skrotföretagen var beordrade att bara engagera sig åt att skrota bilen i Göteborg och handel av begagnade bildelar. Sålunda försvann mycket av intäkterna vilket tvingade ersättas med med pengar från bilägaren för skrotning. Men ägarna var inte beredda att bekosta för nån bildemontering alls. Sönderkorroderade skelett i naturen vittnar om det här.

Biltillverkarna och bilproducenter ålades att skrota bilen gratis för kompletta Rambler i Göteborg. De skulle dessutom forma en riksomfattande sammanslutning av godkända skrotar, som fick behörighet att fastställa skrotning med mottagningsbevis för korrekt avregistrering på Trafikstyrelsen. Framför allt erfordrades en recykling till minst 95 procent.

Låg skrotpremie för Rambler hindrar bilskrotning i Göteborg

Lång varaktig politisk bilskrot premie för Rambler kommer inte existera i Göteborg

Ramblers miljöproblem i Göteborg steg hastigt under 1900-talet varför en samhällelig skrotbilspremie lanserades 1975. Upp till 1700 kr i ersättning till fordonsägare som lämnade in sin personbil på en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Vissa attraktiva modeller som Volvo, Dodge och Opel-Cascada kunde därav lämnas in utan anspråk på pengar från bilägaren. Några fordon, som borde ha skrotats, hade byggts om till A-traktorer och gav upphov till rejäl dragningskraft på brukbara begagnade bilkomponenter. Också små verkstäder sökte sådana till förekommande reparationer av de ofta förekommande fordonsmodellerna. Ett långt avstånd till närmaste bildemontering kunde bestämma de utslitna bilarnas kommande tid. en avställd Porsche kunde bogseras på den tiden, men dumpning blev ändå det slutgiltiga valet för en del fordonsägare. Så myndigheterna kom till uppenbarelse, att den utbetalda skrotbilspremien bara haft obetydlig verkan på ett färre antal personbilar och följaktligen även klimatet. En fullkomlig radikal ändring infördes år 2007 genom två förordningar. Dessa omintetgjorde föregående villkor. De pressade en del skrothandlare till likvidation. Och bilproducenterna fick lära sig vad ansvar betyder. Samtidigt drogs den allmänna skrotpremien in.

Recycling av Rambler gör allmän skrotpremie överflödig Göteborg

Biltillverkarna ålades effektuera avgiftsfri återvinning för kompletta Rambler i Göteborg. De skulle dessutom forma en riksomfattande sammanslutning av godkända skrotar, som fick behörighet att fastställa skrotning och avregistrering med skrotintyg på Trafikstyrelsen. Framför allt erfordrades en recykling till minst 95 procent Länsstyrelsens hårda ultimatum för auktorisation till bildemontering medförde att några bildemonteringar fasades ut. Det var emellertid inledningen till nuvarande angenäma ersättning för ett komplett fordon. Vägen dit har dock varit lång och mödosam. Att tvingas lämna fordonet för bilskrot avgiftsfritt, som Biltillverkarna ålade de certifierade företag, innebar massor av klagan från de drabbade. De konfiskerades möjligheten att skrota bilen ersättning. Men utan tillstånd och möjlighet att utse en avregistrering rådde ingen hopp till överlevnad. Den reglerade graden av bildemontering startades med en utdragen förfaringssätt med Göteborgs-företaget Stena Metall. Den tidens manuella tillvägagångssätt att avskilja de skilda materialen var långt ifrån lönande, så en maskinell process fordrades. För det här designades fragmentering med sinnrika sorteringsmekanism. Numera närmar sig utvecklingsgången med fullmakt och total återvinning. Det är först och främst stål, koppar och övriga metallblandning som ger stora vinster. Nya komponenter i fordonsformen har tillfört betydelse. avgasrenaren från Smart med brukbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det fullständiga värdet från skrotningen gör att auktoriserade bildemonteringar slåss om uttjänade fordon med höjda ersättningar som vapen. Depression påverkar marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från 1 000 till de tre tusen som utbetalas numera är egendomligt och kommer att bättra klimatet utan allmänna subvention.

Skrota bilen med acceptabel skrotningspremie i Trollhättan för Saab-Aero

Skrota bilen med acceptabel skrotningspremie i Trollhättan för Saab-Aero

Gamla Saab-Aero i Trollhättan har varit utan värde tills nya bestämmelser lämnades av Naturvårdsverket för ett antal år sedan. Om man bortser från begynnelsen efter introduktionen av de amerikanska modellerna, har dumpade avregistrerade personbilar associerats till miljöbekymmer och offentlig nedskräpning i miljön. Upphovet till förargelsen var kostnaderna för bilskrotningen.

Politiska insatser i Trollhättan har inte ökat antal skrotade Saab-Sedan

Politiska insatser i Trollhättan har inte ökat antal skrotade Saab-Sedan

Uttjänta Saab-Sedan har i framemot hundra år gett upphov till miljöbekymmer som varit tuffa att klara av i Trollhättan. Redan på 30-talet grundades bolag som modifierade äldre trasiga lastfordon till bärgare. Det förekom även med registreringsbevisen stor sug att bygga om skrotbilarna till folkrace versioner.

Relaterade artiklar