Hur funkar bilskrot?

Bilskrotens uppgift är att utföra bildemontering av uttjänta fordon på ett miljövänligt sätt. När en bil tjänat färdigt är det bilägarens ansvar att se till att fordonet blir avregistrerat och hamnar hos en auktoriserad bilskrot. Det första som sker vid inlämning är en översyn på vad som kan återanvändas innan bilen saneras från allt miljöfarligt. Allt som händer på skroten regleras av Bilskrotningsförordningen.

Uttjänta personbilar innehåller allt från miljöfarliga oljor, batterier och elektroni-chip till tung-metaller som bly och kvicksilver. Bilar har åtskilliga hotande råämne och många varianter av råmaterial, samtidigt som högt uppsatta mål på recycling ska uppfyllas. Ihop ställer detta höga krav på både bilproducenter och auktoriserad bilskrot i Göteborg som skall omhänderta de uttjänta bilarna. Producentansvaret för Personbilar medför att biltillverkaren eller den som för in personbilen i landet är tvungen att skrota bilen gratis om den är komplett. De ska dessutom säkerställa att råmaterial och bildelar från den uttjänta bilen används igen eller återvinns.

En bildemontering eller bilskrot är ett ställe där bilar saneras från miljöfarliga ämnen. Man demonterar ner bildelar som kan återanvändas och resterande pressas ihop för vidare transport till fragmentering. Många gånger säljs delarna direkt till kunder över disk, men även över Internet. 150 bilskrotar är kopplade till bildelsbasen som är den största marknadsplatsen för begagnade bildelar i Sverige. Bilskrotar kallas ofta för bildemonteringar, skrotar eller demonteringar. Verksamma demonteringar måste i Sverige vara auktoriserade av länsstyrelsen i det län där bilskrotningen skall ske. Det finns cirka 300 stycken auktoriserade bildemonteringar i landet.

Bilskrot återvinner uttjänta bilar. Som ett kretslopp

Uttjänta fordon lämnas till Auktoriserad bilskrot

Men det är jämt bilinnehavarens skyldighet att se till att bilen hamnar på en bilskrot när den skall återvinnas. I enlighet med miljöbalken är det kriminellt att ha uttjänta bilar, som inom närtid kan halstra och läcka ut hälsofarliga ämnen som förorenar vår omgivning. Samtliga föroreningar av giftiga vätskor från personbilar vare sig volym och anledning, är en förbrytelse enligt miljöbalken. Den som med avsikt förorenar land, vattendrag eller luft som innebär eller kan leda till ohälsosamma risker för människor eller åstadkommer skador på allt levande kan avkunna dom för förseelse mot klimatet.

Brottsrubriceringen är dagsböter eller fängelse upp till två år. Till på köpet kan man dömas för en rad annorlunda brott som till exempel nedsmutsning I enlighet med svensk lag 15 kap 30§. Följaktligen borde samtliga fordonsinnehavare som har trasiga personbilar som kan bedömas som kasserade, skrota bilen i Göteborg klimatvänligt. Bilfabrikanter har tillsammans med Returbilen startat ett nätverk där klimatvänlig återvinning av bilar sker enligt Naturvårdsverkets regler. Här kan kompletta fordon lämnas för skrotning kostnadsfritt. Fattas det däremot bilreservdelar på bilen kan inte kostnadsfri återvinning säkras. Beroende på vilka begagnade bildelar som fattas är utgiften olika. Är det betydelsefulla bildelar som exempelvis katalysatorrenaren, växellåda eller bakaxel kan avgiften vara mer än om det är en kofångare som saknas.

Skrota en trasig eller defekt bil

Skrota en trasig eller defekt bil

Om du har en trasig eller defekt bil har du två möjligheter, antingen reparerar man bilen och behåller den eller så skrotar man den. Når man väljer att skrota bilen beror det oftast på att reparationskostnaden överstiger värdet på bilen.

Skrotbil Skoda-Coupe går igen

Skrotbil Skoda-Coupe går igen

Mot alla vettiga sannolikheter ökar försäljningen av prisvärda begagnade Skoda-Coupe i taket, som aldrig tidigare har skådats. Med stöd av politiska fastställanden har användning av personbil till och från arbetsplatsen bitvis ändrats till allmänna bussresor.

Fler artiklar