Bilskrot lovar bättre betalning för gamla Desoto från Göteborg

Fördärvade Desotos betydenhet har under femtio år varit väldigt dålig i Göteborg. Anledningen är lätt att hitta. En skrotat vara slängs normalt på närmast avfallsanläggning. Men det har inte fungerat på en uttjänt bil, utan hänsyn till att skrotbilen klassificeras som klimatskadligt avfall. Det borde ju vara högt prioriterat att få något sådant avhyst. Huvudbryet har varit kostnaden och flera bilinnehavare som hade Cadillac fattade inte att deras personbil nått vägs ände utan har ett kommande betydelse. Utan att få en liknande betalning från bilskrot i Göteborg överlämnades inte heller fordonet. I bilismens begynnelse kunde en fordonsinnehavare kalkylera med handel till olika hemmakonstruktioner.

Några av dessa tillfällen försvann 1965 med lansering av den nödvändiga kontrollbesiktningen. Vilket även innebar att en allmän skrotbilspremie inrättades några år senare. Den förhållandevis låga ersättningen täckte inte de verkliga kostnaderna i samband med bildemonteringen, så det beräknade effekten uteblev. Problemet, med uttjänta bilar med registreringsbevis som inte blir skrotade, har beaktats på parlamentsnivå. Två yrkanden med åsikter och fordran om granskning för framtida skrotbilspremier på Hudson är överlämnade för lösning av de pågående tippningen. Sorgligt nog har det inte startat med dessa åtgärder. Om statliga ämbetsverk är engagerade att hantera klimatbekymren genom förnyad allmän ekonomiskt understöd står enbart att läsa i stjärnorna.

Myndigheterna kom till insikt, att skrota bilen med ersättning bara haft liten verkan på personbilar och därav även omgivningen. Bilproducenterna krävde de certifierade skrotarna att utföra miljöriktig omhändertagande och att skrota bilen gratis.

Bilskrot lovar bättre betalning för gamla Desoto från Göteborg

Samhällelig skrotningspremie från bilskrot för Desoto försvann i Göteborg

Desotos miljöproblematik växte fort under 1900-talet varför en statlig skrotpremie introducerades på 70-talet. Upp till femton hundra kr i ersättning till fordonsägare som skrota bilen i Göteborg. Somliga lockande bilmärken som Audi, Dodge och Honda-Jazz kunde därmed lämnas in utan anspråk på ersättning. Några enstaka personbilar, som skulle ha skrotats, hade snickrats om till A-traktorer och framkallade rejäl dragningskraft på brukbara begagnade bilkomponenter. Också bilverkstäder letade sådana till förekommande lagningar av de frekventa bilmärkena.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

En vidsträckt distans till närmaste skrot kunde fastslå de uttjänta bilarnas kommande tid. En oskattad Rambler kunde dras på släp på den tiden, men att överge var ändå det slutgiltiga valet för några bilinnehavare. Så myndigheterna kom till insikt, att ersättning och skrotningsintyg bara haft liten verkan på ett smärre mängd personbilar och därav även naturen. En totalt genomgripande transformation introducerades för tretton år sedan via 2 förordningar. Dessa omintetgjorde förra sakläge. De betvingade några skrotar till likvidering. Bilfabrikanterna fick lära sig vad skyldighet menas. Samtidigt drogs den allmänna bilskrotningspremien in.

Bilåtervinning av Desoto på bilskrot gör allmän premie onödig i Göteborg

Biltillverkarna ålades utföra gratis bilskrotning för kompletta Desoto i Göteborg. De skulle också upprätta en stor allians av legitimerade företag, som fick mandat att fastställa avregistrering för bilskrotning med mottagningsbevis. I synnerhet begärdes en återvinning till minst 95 procent Länsstyrelsens hårda anspråk för auktorisation till återvinning föranledde att ett fåtal företag fasades ut. Det var ändå upprinnelsen till nuvarande rejäla betalning för en uttjänad personbil. Vägen dit har ändå varit lång och mödosam. Att tvingas lämna fordonet för bilskrot avgiftsfritt, som Biltillverkarna krävde och gav fullmakt till de certifierade skrotföretagen, resulterade i en uppsjö av missnöje från de berörda.

De fråntogs möjligheten att framtvinga betalning. Men utan licens och möjlighet att förorda en avregistrering på Triumph fanns ingen chans till överlevnad. Den dikterade graden av bildemontering påbörjades med en lång varaktig förlopp med Göteborgs-bolaget Stena Metall. Den tidens manuella tillvägagångssätt att avskilja de olika materialen var långt ifrån lukrativa, så en maskinell process fordrades. För detta uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringsinrättning. Numera närmar sig förloppet fullkomlig återvinning.

Det är i första hand järn, koppar och övriga metaller som medför stora inkomster. Nya komponenter i fordonskonstruktionen har tillfört betydelse. Katalysatorn med användbara ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det kompletta värdet från skrotningen gör att legitimerade skrotar slåss om uttjänade fordon med ökande betalningar som vapen. Depression har effekt på marknadsvärdet med begagnade bildelar och recycling av ädelmetaller. Men uttjänta bilars betydenhet från 1 000 till de 3 000 som ersättningen är i dag är anmärkningsvärt och kommer att förbättra miljön utan offentliga subvention.

Utebliven skrotbilspremie för att skrota Volvo-480 påverka miljön negativt i Uddevalla

Utebliven skrotbilspremie för att skrota Volvo-480 påverka miljön negativt i Uddevalla

En ägare i Uddevalla kan nuförtiden förutsätta att en viss betalning utgår, när icke besiktad Volvo-480 lämnas in till en legitimerad skrot. Så har det inte alltid varit. Tvärtom. Under större delen av fordonens livstid har det kostat pengar att skrota bilen i Uddevalla. Och det är något som fordonsägare har haft svårt att fatta. Helst av allt vill flertalet spara de defekta Isuzu-Base för framtida användning.

Ny återvinningsmetod med skrotning för Duett bil ger höjd återbäring i Uddevalla

Ny återvinningsmetod med skrotning för Duett bil ger höjd återbäring i Uddevalla

En ägare i Uddevalla kan nuförtiden förutsätta att en liten betalning och mottagningsbevis utgår, när avställd Duett överlämnas till en auktoriserad bildemontering. Så har det inte alltid varit. Tvärtom. Under större delen av fordonens livstid har det kostat pengar för att skrota ett uttjänt fordon. Och det är något som bilägare med en Mitsubishi-Grandis har haft svårt att acceptera.

Relaterade artiklar