Skrota bilen med acceptabel skrotningspremie i Trollhättan för Saab-Aero

Gamla Saab-Aero i Trollhättan har varit utan värde tills nya bestämmelser lämnades av Naturvårdsverket för ett antal år sedan. Om man bortser från begynnelsen efter introduktionen av de amerikanska modellerna, har dumpade avregistrerade personbilar associerats till miljöbekymmer och offentlig nedskräpning i miljön. Upphovet till förargelsen var kostnaderna för bilskrotningen. För femtio år sedan, då bilparken av fördärvade fordon mest bestod av muskelpaket som Mercedes och Bmw, kunde otroliga kreationer synas på vägarna. Hemmagjorda lastfordon med registreringsbevis och bogserare tampades under lång tid med de auktoriserade fordonstillverkarna. En motortävling i Hjulkvarn medförde enormt sug efter ombyggda Saab-Turbo. Stock-car blev seklets största fordonsrace. Det gick att arrangeras i allt från fotbollsplaner till bandyplaner. På grund av rejsens förmån betalades till de överlevande bilarna var avsättningen enorm. Rally-Cross och Nascar har sitt härstammar från dessa destruktiva biltävlingar, som i ett antal år satte publikrekord. Men intresset svalnade både för återskapande och tävlingar, så fordonsägarna miste tillfället att få någon skrotpremie för sina uttjänta fordon. Därför sparades de i garage och bilskjul utan förberedelse för kommande bruk eller användning. De som inte hade skyddade områden lät fordonet vara parkerad i det fria. Av något skäl gömdes de gärna i nån skogsdunge. Få människor kände till de naturskador dessa undanskymda skrotbilar skulle tillföra miljön. Så nu skapades skedet med dumpade personbilar i terräng och natur för att spara in kostnaderna till bilskrot i Trollhättan på klimatets bekostnad.

Dåtidens manuella strategi att sära de olika substanserna var kanske inte alltid lönsamma, så en maskinell förlopp fordrades. För det här uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringskonstruktion. Idag närmar sig processen fullkomlig recycling. Det är först och främst järn, koppar och övriga metallblandning som ger stora inkomster. Nya komponenter i fordonsstrukturen från Saab-Coupe har tillfört värdet. Katalysatorn med användbara ädellegering dyrare än guld är ett exempel.

Skrota bilen med acceptabel skrotningspremie i Trollhättan för Saab-Aero

Bilskrots premie för skrota Saab-Aero bil kommer inte existera i Trollhättan

Saab-Aeros miljöbekymmer i Trollhättan ökade fort under förra århundradet varför en statlig premie för att skrota bilen i Trollhättan infördes på 70-talet. Upp till 1700 kronor betalades ut till ägare som skrotade sin personbil på en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Somliga attraktiva bilmärken som Audi, Buick och Jeep kunde därav skrotas utan yrkande på ersättning. Många fordon, som borde ha skrotats, hade snickrats om till A-traktorer och framkallade väldig aptit på brukbara begagnade bildelar. Också bilverkstäder letade såna till vanliga lagningar av de frekventa bilmodellerna. En vidsträckt sträcka till närliggande bilskrot med mottagningsbevis kunde fastslå de defekta fordonens framtid. En oförsäkrad Saab-96 kunde bogseras vid den tidpunkten, men att överge var ändå det slutgiltiga valet för flertalet bilägare. Så Länsstyrelsen kom till uppenbarelse, att den utbetalda premien bara haft marginell inverkan på ett mindre antal fordon och därmed också miljön. En totalt ingående omvandling introducerades för tretton år sedan igenom ett par regler. Dessa omintetgjorde förra sakläge. De betvingade bilskrotar att skrota bilen gratis för bilproducenterna. fordonstillverkarna fick lära sig vad ansvar menas. Parallellt drogs den obligatoriska skrotpengen in.

Bildemontering & skrotning av Saab-Aero bilar gör obligatorisk skrotningspremie överflödig i Trollhättan

Biltillverkarna beordrades verkställa kostnadsfri bilskrotning för kompletta Saab-Aero i Trollhättan. De skulle dessutom bilda en riksomfattande allians av godkända bildemonteringar, som fick mandat att fastställa återvinning och avregistrering med skrotningsintyg hos Transportstyrelsen. Framför allt erfordrades en recykling till minst 95 %. Naturvårdsverkets tuffa anspråk för behörighetsbevis till skrotning orsakade att många skrotföretag avvecklades. Det var dock begynnelsen till nutida skrota bilen ersättning för ett uttjänt fordon. Att nå slutmålet har ändå varit lång och ansträngande. Att tvingas lämna fordonet för bilskrot avgiftsfritt, som Biltillverkarna ålade de auktoriserade skrotföretagen, innebar en uppsjö av klagomål från de drabbade. De fråntogs optionen att kräva ersättning när skrotbilar hämtas gratis. Men utan behörighetsbevis och möjlighet att förorda en avregistrering existerade ingen utsikt till överlevnad. Den påtvingade nivån av skrotning av Saab-95 påbörjades med en långvarig arbetsgång med Göteborgs-företaget Stena Metall. Dåtidens manuella strategi att sära de olika substanserna var kanske inte alltid lönsamma, så en maskinell förlopp fordrades. För det här uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringskonstruktion. Idag närmar sig processen fullkomlig recycling. Det är först och främst järn, koppar och övriga metallblandning som ger stora inkomster. Nya komponenter i fordonsstrukturen har tillfört värdet. Katalysatorn med användbara ädellegering dyrare än guld är ett exempel. Det totala betydelsen när skrotbilar köpes för recyclingen gör att auktoriserade bildemonteringar slåss om skrotbilar med höjda ersättningar som vapen. Depression inverkar på marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men skrotbilens värde från tusen till de 3 000 som utbetalas numera är påfallande och kommer att bättra klimatet utan statliga medel.

Tvivelaktig bilskrot agerar efter byte av rambalk i Nissan-Terrano från Göteborg

Tvivelaktig bilskrot agerar efter byte av rambalk i Nissan-Terrano från Göteborg

Inte någon kan vänta sig att en rambalk i Nissan-Terrano från Göteborg skall hålla hela bilens livstid. Och det är nog förståndigt att även förvänta sig andra okända reservdelar före fordonet skrotas och avregistreras hos en bilåtervinnare. Det tillfället varierar stort mellan olika fordonsmärken. Så kan det också te sig i förhållande till ett varumärkes olika bilmärken.

Naturvårdsverket kräver återvinning av däck i Göteborg från Honda-City genom bilskrot

Naturvårdsverket kräver återvinning av däck i Göteborg från Honda-City genom bilskrot

De flesta bilinnehavare vet, att kraven på däckens mönsterdjup på Honda-City tillhör en av de främsta riskfaktorerna på ett fordon. Likafullt sker ideligen farliga incidenter som bero av allt för utslitna däck. Det är framför allt vinterväglag eller blöta vägar som överrumplar bilförarna som innebär att man får skrota bilen i Göteborg, på grund av sommarväglagets minsta tillåtna strukturdjup vara lägre än största möjliga vägkontroll.

Fler artiklar