Statlig premie för skrota bilar indragen i Trollhättan för gamla Saab-Coupe

En bilägare i Trollhättan kan numera förutsätta att en liten betalning utgår, när icke besiktad Saab-Coupe lämnas in till en legitimerad bildemontering. Så har det inte alltid varit. Tvärtom. Under större delen av bilarnas ålder har det medfört utgifter för att bli av med ett uttjänt fordon. Och när skrotbilar hämtas gratis är det något som bilinnehavare har haft svårt att acceptera. Helst av allt vill en del behålla defekta Saab-Sonett för framtida användning. För sent skall dessa klimatbanditer uppdaga sina misstag.

Ett miljöhotande avfall förvärvat sitt bedrövliga anseende särskilt om det samlas oskyddat i miljön som en parkerad sönder-korroderad skrotbil. Vid sånt situation omvandlas ersättning för en Saab-60 till krävd och kostsam rengöring. I undantagsfall kan en klenod hittas undangömda i gamla lador och skjul. Men att inte skrota bilen i Trollhättan och istället behålla en uttjänt bil i sådant syfte kostar mer än det smakar. En sparsam fordonsägare väljer att ta emot ersättning och mottagningsbevis, när den erbjuds. Marknaden har på några år totalt förändrats. Företag som inhandlar upp uttjänta fordon för lagstridig utförsel har växt stort. De erbjuder ibland mer än en godkänd bildemontering, men arbetar under myndigheters radar. Så mycket har ägt rum som kan konfundera en seriös fordonsinnehavare.

Bilproducenterna kommenderades verkställa kostnadsfri skrotning för kompletta Saab-95 i Trollhättan. De skulle även bilda en stor allians av auktoriserade bilskrotar, som fick tillåtelse att bifalla skrotning och avregistrering med skrotningsintyg på bilregistret.

Statlig premie för skrota bilar indragen i Trollhättan för gamla Saab-Coupe

Skrotpremie när man skrotar Saab-Coupe bilar går i graven i Trollhättan

Saab-Coupes miljöproblematik i Trollhättan steg hastigt under förra århundradet varför en samhällelig skrotbilspremie introducerades på 70-talet. Det gick att skrota bilen ersättning upp till 1700 kr till bilinnehavare som överlämnade sitt fordon på en bildemontering. Vissa efterfrågade fordonsmodeller som Aston Martin, Ford och Peugeot kunde därav skrotas utan yrkande på pengar från bilägaren. Några fordon, som borde ha skrotats, hade byggts om till A-traktorer och gav upphov till enorm aptit på användbara begagnade bildelar.

Även bilverkstäder sökte sådana till dagliga renoveringar av Saab-Gran-Tour och andra frekventa fordonsmodellerna. Ett vidsträckt distans till närmaste skrot kunde avgöra de skrotade fordonens framtid. ett avställt fordon kunde dras på släp vid den tidpunkten, men att överge var ändå det slutliga valet för många ägare. Så Länsstyrelsen kom till insikt, att den utbetalda skrotningspremien bara haft ringa effekt på personer som skrota bilen för dödsbo och följaktligen också omgivningen. En helt radikal transformation introducerades för tretton år sedan via 2 bestämmelser. Dessa vände upp och ned på tidigare villkor. De tvingade en del skrotar till graven. Och bilproducenterna fick lära sig vad ansvar innebär. Parallellt drogs den allmänna skrotningspremien Subaru-1800 in.

Recycling av Saab-Coupe gör universell bilskrot premie onödig i Trollhättan

Biltillverkarna kommenderades verkställa gratis återvinning för kompletta Saab-Coupe i Trollhättan. De skulle även bilda en stor sammanslutning av legitimerade skrotfirmor, som fick behörighet att tillstyrka bilskrotning och avregistrering med skrotbevis hos Transportstyrelsen. Huvudsakligen krävdes en återvinning till minst nittio procent Naturvårdsverkets hårda föreskrifter med auktorisation och fullmakt för återvinning resulterade i att ett antal skrothandlare avvecklades. Det var ändå upprinnelsen till dagens goda ersättning för en skrotbil. Vägen dit har ändå varit lång och påfrestande. Att tvingas skrota bilen gratis, som Bilproducenterna ålade de auktoriserade företag, resulterade i en uppsjö av kritik från de drabbade. De fråntogs optionen att framtvinga pengar från bilägaren.

Men utan licens med fullmakt och möjlighet att utse en avregistrering fanns ingen möjlighet till överlevnad. Den reglerade nivån på bilskrot i Trollhättan påbörjades med en utdragen process med Göteborgs-företaget Stena Metall. Den tidens enkla metoder att dela de varierande stoffen var kanske inte alltid lönande, så en automatisk utvecklingsskede fordrades. För det här designades fragmentering med sinnrika sorteringskonstruktion. Numera närmar sig processen full recycling. Det är först och främst järn, koppar och övriga metallblandning som medför stora vinster. Nya komponenter i bilformen har tillfört värdet. Katalysatorn på en Mitsubishi-Grandis med brukbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det fullständiga värdet från återvinningen gör att certifierade skrotar fightas om uttjänade fordon med registreringsbevis där ökande ersättningar är deras vapen. Depression har effekt på marknadsvärdet på återvunna ädelmetaller. Men uttjänta bilars nytta från tusen till de tre tusen som betalas i dag är påfallande och kommer att förbättra miljön utan offentliga medel.

Kontrollera bilskrot före anskaffning av reservdelar i Göteborg till en uttjänt Ferrari

Kontrollera bilskrot före anskaffning av reservdelar i Göteborg till en uttjänt Ferrari

Äldre Ferrari är de största risken till det alltmer försämrade klimatet. Utsläppen av koldioxid är för dessa titt som tätt större än en liten modern bensinmotor. Att skrota bilen i Göteborg igenom att avyttra den till en legitimerad skrot, är följaktligen en markant klimatförbättrande gärning av fordonsägaren.

Bilskrot för avställda Dodge i Göteborg

Bilskrot för avställda Dodge i Göteborg

Gör dig av med din gamla Dodge på ett miljöklokt vis. Kräng av den till en ackrediterad bilskrot i Göteborg, så att bilen återvinns för att användas till nya stålprodukter. Alternativt återanvändes reservdelar efter demontering av begagnade bildelar, sanering och avregistrering.

Fler artiklar