Dumpa eller skrota i Trollhättan beror på dålig ersättning av Saab-96 bilar

Skrotade Saab-96 har i närmare 100 år medfört naturbekymmer som varit svåra att klara av i Trollhättan. Allaredan på 30-talet grundades företag som modifierade gamla defekta transportbilar till bärgare. Det rådde tillika enorm aptit att skrota bilen i Trollhättan eller för att bygga till stock-car varianter. Den första tävlingen organiserades i Halvorstorp vid mitten av förra seklet. Och det blev inledningen till landets största motortävlingar med ungefär åttahundra noterade chaufförer. Tävlingarna sågs i genomsnitt av över trettio tusen i publik, och i varenda tävlingsomgång eftersträvade tjugofem avregistrerade skrotbilar att ta kål på varandra. För att förstärka förstörelsen byggdes stöttåliga kofångare på fronten. Och den skrotbilen som kunde pressa en konkurrent av vägen inkasserade en extra tilldelning, som dubblerades vid vältning.

Denna framgång spred sig snabbt i Världen med många medverkande från Sverige. I början av 1980-talett upphörde dock lockelsen av skrotfordon till restaurering. Bilfabrikanter och flera bilproducenter hade introducerat specialfordon för olika transporter och likvärdiga motorrejs hade tagit över av Rally-Cross i Skandinavien och Stock Car Auto Racing, vilket är detsamma som det omtyckta NASCAR i Amerika. Så skrotföretagen var pressade att endast sysselsätta sig åt skrota bilen ersättning och av reservdelar för försäljning. Därmed försvann mycket av vinsterna vilket måste utjämnas med med pengar från bilägaren för bilskrotning. Men fordonsinnehavarna med Mitsubishi-Grandis var inte beredda att betala för någon bildemontering alls. Sönderkorroderade karosser i omgivningen bevisar det här.

Länsstyrelsen kom till insikt, att den utbetalda premien bara haft obetydlig verkan på Subaru-1800 och därav också klimatet. En fullständig ingående ändring introducerades år 2007 igenom två bestämmelser. Dessa omkullkastade tidigare villkor. De pressade en bilskrot i Trollhättan till nedläggning. Och bilproducenterna fick lära sig vad förpliktelse innebär. Parallellt drogs den obligatoriska skrotningspremien in.

Dumpa eller skrota i Trollhättan beror på dålig ersättning av Saab-96 bilar

I Trollhättan förekommer skrotningspremie för Saab-96 bilar

Saab-96s miljöproblematik i Trollhättan växte hastigt under förra århundradet varför en politisk skrotpremie infördes 1975. Upp till 1700 kr i ersättning till ägare som lämnade in sin bil på en auktoriserad skrot. Somliga lockande märken som Volvo, BMW och Saab-Gran-Tour kunde därav lämnas in utan yrkande på pengar från bilägaren. Några enstaka bilar, som skulle ha skrotats, hade byggts om till moppebilar och föranledde enorm sug på brukbara beg. bilkomponenter.

Mindre verkstäder letade sådana till dagliga lagningar av de ofta förekommande fordonsmärkena. Ett långt sträcka till närliggande bilskrot kunde bestämma de skrotade fordonens med fullmakt tid. En oskattad bil kunde bogseras på den tiden, men dumpning blev ändå det slutliga varianten för några fordonsägare. Så Länsstyrelsen kom till insikt, att den utbetalda premien bara haft obetydlig verkan på Saab-60 och därav också klimatet. En fullständig ingående ändring introducerades år 2007 igenom två bestämmelser. Dessa omkullkastade tidigare villkor. De pressade ett fåtal skrotar till nedläggning. Och bilproducenterna fick lära sig vad förpliktelse innebär. Parallellt drogs den obligatoriska skrotningspremien in.

Recycling av Saab-96 gör universell skrotbilspremie onödig i Trollhättan

fordonstillverkarna ålades verkställa att skrota bilen gratis för kompletta Saab-96 i Lövgärdet. De skulle också grunda en omfattande sammanslutning av auktoriserade bilskrotar, som fick mandat att fastställa skrotning och avregistrering av en Saab-95 hos Trafikstyrelsen. Och framför allt krävdes en återvinning till minst nittio %. Miljövårdsverket hårda anspråk för licens till bildemontering medförde att många skrothandlare fasades ut. Det var dock begynnelsen till nuvarande angenäma ersättning och registreringsbevis för en skrotbil. Vägen dit har dock varit lång och besvärlig. Att tvingas överlämna personbilen för bildemontering kostnadsfritt, som fordonstillverkarna ålade de godkända bildemonteringarna, föranledde högvis av kritik från de berörda. De konfiskerades optionen att kräva betalning.

Men utan tillstånd och tillfälle att utse skrotningsintyg förekom ingen hopp till överlevnad. Den dikterade nivån av bildemontering initierades med en lång varaktig process med Göteborgs-företaget Skrotfrag. Den tidens manuella strategi att avskilja de skilda substanserna var långt ifrån vinstgivande, så en maskinell arbetsgång krävdes. För detta designades mottagningsbevis för fragmentering med sinnrika sorteringsinrättning. Idag närmar sig processen fullständig recycling. Detta är i första hand järn, koppar och andra metaller som medför stora inkomster. Nya delar i fordonsformen har tillfört värdet. Katalysatorn med användbara ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det sammanlagda värdet från återvinningen gör att auktoriserade skrotar köper skrotbilar och verkligen strider om uttjänade Saab-Sonett med ökande ersättningar som vapen. Katastrofer har effekt på marknadsvärdet på återvunna ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från 1 000 till de tre tusen som utbetalas numera är anmärkningsvärt och kommer att förbättra klimatet utan allmänna subvention.

Bilskrot för avställda Dodge i Göteborg

Bilskrot för avställda Dodge i Göteborg

Gör dig av med din gamla Dodge på ett miljöklokt vis. Kräng av den till en ackrediterad bilskrot i Göteborg, så att bilen återvinns för att användas till nya stålprodukter. Alternativt återanvändes reservdelar efter demontering av begagnade bildelar, sanering och avregistrering.

Köp inte en uttjänt Chrysler på bilskrot i Göteborg utan noggrann projektering

Köp inte en uttjänt Chrysler på bilskrot i Göteborg utan noggrann projektering

Skrota och avregistrera din ratade Chrysler från Göteborg. Saluför den till en legitimerad bil skrot, som borgar för att personbilen skrotas för att användas i nyframställning. Möjligtvis återbrukas begagnade bildelar efter demontering, tömning av farliga vätskor och avregistrering. fossila kraftkällor har under de senaste tio åren förbättras till väsentligt lägre koldioxidutsläpp i föroreningar.

Fler artiklar