Låg skrotpremie i Trollhättan for Saab-95 bilar som skrotas hindrar bilskrotning

Gamla Saab-95 i Trollhättan har varit utan värde tills nya författningar lämnades av Transportstyrelsen år 2007. Om man bortser från inledningen efter introduktionen av de udda märkena, har dumpade fordon associerats till klimatproblem och offentlig nedskräpning i naturen. Upprinnelsen till förargelsen var att få skrota bilen i Trollhättan utan att betala för skrotningen. För femtio år sedan, då bilparken av defekta personbilar vanligen var muskelpaket som Ford och Chevrolet, lyckades ofattbara produkter synas på vägarna. Hemmasnickrade transportbilar och bärgare tävlade länge med de auktoriserade fordonstillverkarna.

En motortävling i Dannebacken ledde till ett enormt sug efter ihop snickrade skrotbilar från bilskrot i Trollhättan. Stock-car blev århundradets största fordonsrace. De kunde arrangeras i allt från fotbollsplaner till travbanor. På grund av rejsens skrotpremie betalades till de bilar som klarat livhanken var avsättningen stor. Rally-Cross och Nascar har sitt ursprung från dessa förödande bilrejsen, som i ett antal år ledde besökslistorna. Men entusiasmen avtog både för återskapande och race, så ägarna missade alternativet att få skrota bilen ersättning. Därför sparades bilarna i garage och ruckel utan förberedelse för framtida hantering eller användning. De som saknade skyddade områden lät fordonet stå ute. Av någon orsak slängdes registreringsbeviset och bilarna doldes gärna i nån skogsdunge. Få personer kände till de miljöförstörelse dessa undanskymda skrotbilar skulle tillföra miljön. Så nu skapades tidsåldern med dumpade fordon i skog och natur för att spara in skrotningsutgiften på klimatets bekostnad.

Upprinnelsen till förargelsen var att få skrota bilen i Trollhättan utan att betala för skrotningen. För femtio år sedan, då bilparken av defekta personbilar vanligen var Saab-60 och Mercedes, lyckades ofattbara produkter synas på vägarna. Hemmasnickrade transportbilar och bärgare tävlade länge med de auktoriserade fordonstillverkarna.

Låg skrotpremie i Trollhättan for Saab-95 bilar som skrotas hindrar bilskrotning

Skrotning med skrotningspremie i Trollhättan för Saab-95 bilar försvinner

Saab-95 s naturproblematik i Trollhättan ökade hastigt under 1900-talet varför en statlig skrotbilspremie infördes på 70-talet. Att skrota bilen ersättning uppskattades av fordonsägare som överlämnade sitt fordon på en auktoriserad skrot. Vissa lockande bilmärken som Alfa Romeo, BMW och Volkswagen kunde följaktligen skrotas utan yrkande på pengar från bilägaren. Många fordon, som borde ha skrotats, hade snickrats om till moppebilar och framkallade enorm lockelse på brukbara beg. bildelar.

Små verkstäder letade såna till dagliga reparationer av de ofta förekommande bilmodellerna. Ett vidsträckt sträcka till närliggande bilskrot kunde avgöra Saab-Gran-Tour framtid. En oförsäkrad personbil kunde dras på släp vid den tidpunkten, men att överge var ändå det slutliga alternativet för några enstaka ägare. Så Bilskrotningsfonden som hade fullmakt kom till förståelse, att den utbetalda premien bara haft obetydlig effekt på ett smärre mängd bilar och därmed även miljön. En fullkomlig radikal vändpunkt med bilproducenterna infördes för tretton år sedan genom ett par författningar. Dessa omkullkastade förra sakläge. De pressade ett fåtal bildemonteringar till nedläggning. Bilfabrikanterna fick lära sig vad skyldighet betyder. Parallellt drogs den offentliga bilskrotningspremien in.

Recycling vid bildemontering av Saab-95 i Trollhättan utan skrotpeng

Bilfabrikanterna befalldes verkställa avgiftsfri återvinning för kompletta Saab-95 i Trollhättan. De skulle också skapa en omfattande allians av godkända skrotfirmor, som fick befogenhet att bifalla bilskrotning med avregistrering med skrotbevis på bilregistret. Framför allt fordrades en recykling till minst 95 %. Naturvårdsverkets tuffa krav för mottagningsbevis till bilskrotning förde med sig att många bilskrotar fasades ut.

Det var emellertid upprinnelsen till nutida rejäla betalning för ett komplett fordon. Att nå slutmålet har ändå varit lång och besvärlig. Att tvingas skrota bilen gratis, som fordonstillverkarna krävde de ackrediterade bilskrotarna, förorsakade en uppsjö av missnöje från de berörda. De fråntogs optionen att kräva pengar från bilägaren. Men utan tillståndsbevis och tillfälle att utse en avregistrering existerade ingen hopp till överlevnad. Den föreskrivna nivån med bildemontering av en Subaru-1800 initierades med en utdragen utvecklingsskede med bolaget Stena Metall. Den tidens enkla förfaringssätt att skilja de diverse ämnena var kanske inte alltid lukrativa, så en automatisk förlopp erfordrades.

För det här skapades fragmentering med sinnrika sorteringsanordningar. Numera närmar sig metoden absolut recycling. Det är i första hand stål, aluminium och övriga metallblandning som ger stora återbäringar. Nya bilkomponenter från Mitsubishi-Grandis i bilkonstruktionen har tillfört värdet. avgasrenaren med funktionella ädellegering mer kostsam än guld är ett exempel. Det totala värdet från återvinningen gör att legitimerade skrotar fajtas om att köpa skrotbilar och att ersättningar är deras vapen. Pandemier har effekt på marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men skrotbilens betydenhet från tusen till de 3 000 som betalas nuförtiden är egendomligt och kommer att bättra klimatet utan allmänna medel.

Köp inte en uttjänt Chrysler på bilskrot i Göteborg utan noggrann projektering

Köp inte en uttjänt Chrysler på bilskrot i Göteborg utan noggrann projektering

Skrota och avregistrera din ratade Chrysler från Göteborg. Saluför den till en legitimerad bil skrot, som borgar för att personbilen skrotas för att användas i nyframställning. Möjligtvis återbrukas begagnade bildelar efter demontering, tömning av farliga vätskor och avregistrering. fossila kraftkällor har under de senaste tio åren förbättras till väsentligt lägre koldioxidutsläpp i föroreningar.

Bilskrot från Göteborg med miljötänk köper din gamla Opel-Admiral för återvinning

Bilskrot från Göteborg med miljötänk köper din gamla Opel-Admiral för återvinning

Destruera din ratade Opel-Admiral. Och sälj den till en godkänd skrot, som garanterar att skrota bilen i Göteborg för att användas i nyproduktion. Eventuellt återbrukas begagnade delar efter bildemontering, sanering och avregistrering. fossila kraftkällor har under de senaste tio åren förkovrats till mycket låga koldioxidutsläpp i föroreningar. 

Fler artiklar