Skrota bilen med ersättning i Trollhättan

I stället för att dumpa är det dags att skrota bilen med ersättning i Trollhättan. Någon statlig skrotningspremie utgår inte. Men enligt bilproducenterna får inte en auktoriserad bilskrot ta betalt vid inlämning av ett uttjänt fordon. En bildemontering måste lämna ett mottagningsbevis då den erhåller registreringsbevis med fullmakt, när detta föreskrives. Efter sanering skall skroten dessutom utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. I dag har värdet av bilåtervinning nått långt, och det medför att även gamla vrak har ett värde. Så att skrota bilen ersättning i Trollhättan är vanligt förekommande. Det är bara storleken på pengar som betalas ut som varierar.

Kampanj när man skrotar bilen i Trollhättan, upp till 2 000 kr betalas ut i ersättning + gratis hämtning. 3 500 kr vid inlämning hos Uffes bilskrot på Orust.

Hämtning och betalning av skrotbilar sker i stora delar av Västra Götaland.

Ring 031-94 37 60 för att boka hämtning eller för mer information!

Skrotbilen måste vara rullbar vid hämtning, komplett och ha original katalysator för att full ersättning ska kunna betalas ut. Det har ingen betydelse om bilen är trasig. Det viktiga är att alla delar så som t ex. motor, Växellåda, original katalysator batteri mm är kvar i bilen. Vi lämnar alltid ett mottagningsbevis där det står att bilen skall skrotas. Alla bilar bärgas till en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot) för korrekt skrotning och avregistrering. Vi har tillstånd för bärgning av skrotbilar från Länsstyrelsen.

Skrota din bil med bästa betalning i Trollhättan

Få betalt för skrotbilar i Trollhättan

Skrota bilen med gratis hämtning. Betalt kan man få när man lämnar skrotbilen till vissa bilskrotar. Men om det saknas delar kan det bli en kostnad att skrota bilen Trollhättan. Bilen skall vara komplett med original katalysator få full ersättning. Det har ingen betydelse om bilen är trasig så länge alla delar är kvar på bilen. Är katalysatorn borta eller utbytt till en universal katalysator har vi ingen möjlighet att betala för bilen. Bilbärgning Gbg AB har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.

Skrotbilar köpes för illegal export i Trollhättan

Den skrotbilsägare som hittar rätt bildemontering kan tjäna åtskilliga tusenlappar. Så det lönar sig att undersöka marknaden för skrotbilar köpes. Men ägaren måste själv lämna in bilen för att få hela beloppet. Därför måste beslutet, om att skrota bilen, göras före avställning och innan körförbud trätt i kraft. Vid sådana fall måste bärgningsbil anlitas eftersom även bogsering, av bil med körförbud, är förbjudet. Det finns många aktörer, som vill hjälpa ägare att bärga fordonet till bilskrot i Trollhättan med bra ersättning. Några av dessa är inte registrerade eller har tillstånd eller har moms- eller andra skatteförpliktelser. De är friåkare i ordets rätta bemärkelse. Skrotbilar klassas som miljöfarligt avfall. Men är attraktiva som illegal export, samt för genomgång av make-up för återinförande i trafik. När en ägare skall skrota bilen med ersättning är det viktigt att undersöka både bärgarens tillstånd från Länsstyrelsen, samt vilken auktoriserad bilskrot som är avtalad. Observera att ingen annan än bilskroten eller dennes avtalade partner får utfärda ett mottagningsbevis.

Anlita rätt aktör i Trollhättan annars kan skrotningen av bilen kosta mer än det smakar

Skulle bilen hamna i orätta händer är bilägaren ansvarig tills avregistrering, enligt miljöbalken. Men den ansvarstagande bilägaren, som skall skrota bilen med ersättning i Trollhättan, tillser att skrotbilen hämtas för lagenlig återvinning. Priset kan variera från ena dagen till den andra beroende på stålets dagspris. Ett seriöst bärgningsföretags överenskommelse varierar däremot inte. Det lokaliseras genom sitt tillstånd från Länsstyrelsen att handskas med miljöfarligt avfall. En enkel kontroll kan göras genom att klicka på “tillstånd” på hemsidan, som också visar moms- och övriga skatteåtagande. Så när en fordonsägare skall skrota bilen med ersättning i Trollhättan, kan han/hon vara säker på att överenskommen ersättning utbetalas utan prut, samt att ett legalt mottagningsbevis, som styrker skrotning, erhålles. Förutsättningen är bara att bilen är rullbar och är komplett med originalkatalysator.