Naturvårdsverket kräver återvinning av däck i Göteborg från Honda-City genom bilskrot

De flesta bilinnehavare vet, att kraven på däckens mönsterdjup på Honda-City tillhör en av de främsta riskfaktorerna på ett fordon. Likafullt sker ideligen farliga incidenter som bero av allt för utslitna däck. Det är framför allt vinterväglag eller blöta vägar som överrumplar bilförarna som innebär att man får skrota bilen i Göteborg, på grund av sommarväglagets minsta tillåtna strukturdjup vara lägre än största möjliga vägkontroll. Det är uppskattat till tre mm och extra varsamhet bör vidtas på sliriga vägar med bilar utrustade med mindre bra hjul.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

Även om fordonet blivit giltig vid den obligatoriska fordonskontrollen är det ingen säkerhet för att hjulen godkänns vid en omedelbar trafik-inspektion. Polisens bedömning gäller, så att klaga mot vite tjänar inga syften. Detsamma omfattar för åsikt om vad vinterväglag är. Föraren har aldrig sista ordet. Vid 2 tillfällen borde hjulens kvalitet granskas för nästkommande år. När det är dags att skifta till vinterdäck, samt då sommardäcken ska monteras. Ojämnt slitna eller skadade däck blottas tveklöst vid en tillsyn.

Somliga hjuls rullrörelse är utmärkt, så det är relevant att välja korrekt sida vid byte av hjulen. Vidare bör påpekas att de minst nötta hjulen jämt skall skruvas på bak vid vinterväglag. Även då fordonet har framhjulsdrift. konsumerade hjul från Ferrari är föremål i två av Naturvårdsverkets förordningar till fordonstillverkarna. Kasserade däck ansvarar fabrikanter, importörer och försäljare att demolera eller återanvända dessa på ett miljöklokt förfaringssätt. Däck på en uttjänt bil ansvarar den verifierade bilåtervinnaren för likadan hantering. Det menas att ålderstigna däck ska avlämnas in till en sanktionerad bildemontering för en legitim återvinning med uppburet mottagningsbevis och skrotningsintyg.

Köp bra begagnade däck

bilskrot i Göteborg kan man hitta bra begagnade däck. Vanligt folk skrota sin bil av många olika anledningar därför kan man fynda däck på skroten. Även andra begagnade bildelar går att köpa billigt. I dagstidningar kan man läsa annonser om företag som hämtar skrotbilar gratis. Även dessa kan sälja begagnade däck billigt.

Naturvårdsverket kräver återvinning av däck i Göteborg från Honda-City genom bilskrot

Honda-City i Göteborg utrustas på bilskrot med stöd av nya regler

Honda-City från Göteborg rankas i 2 kategorier beroende på totalvikten. Fordon upp till 3 500 kilo klassa som lätta personbilar. Alla personbilar även sportbilar som Camaro följer samma kriterier för skattning av väglag. Vinterdäck får nyttjas mellan 1 oktober och 15 april då även dubbdäck kan väljas. Vid vintervägar skall vinterhjul finnas på fordonet mellan 1/12 till 31/3. Uppmärksamma att det alltid är polisen som avgör vilket väglag som råder vid alla trafikkontroller. Och det är framför allt hjulens egenskaper som kan hota fordonsägarens portmonnä.

Vid sommarunderlag skall däckdjupet vara minst 1,6 mm. Liknande villkor på vintervägar är tre mm. Det sistnämnda är ett säkerhetsyrkande på grund av gnidningsmotståndet avtar efter ytterligare slitage. Alla axlar skall vara likvärda utrustade. Detsamma gäller även för en släpkärra som är kopplad till fordonet. De specificerade hjul-kraven i all ära. Men det är alltid länsman som avgör acceptabel beskaffenhet eller inte. Det räcker inte att ha uppmätt mönsterdjup med råge om det inte täcker hela slitbanan. Att pusta ut efter en godkänd besiktning hjälper inte en konfrontation med snuten.

Bussar och MC i Göteborg köper också däck på skroten

Lastbilar, som Iveco, Scania, Volvo med flera i Björlanda har varit skonade från många krav. Vinterdäck på inte drivande axlar är ett sådant avvikelse. Men igenom trafikbestämmelsen (1998:1276) har reglerna reformerats sedan 1 december 2019. Det framgår dessutom tydligt att alla utländska Lastbilar skall handläggas som de inhemska.

För som skriver:” Ett hederlig konkurrens- och trafiksäkert status bör gälla för alla.” I princip innefattar nu dito krav på bussar, lastbilar som för personbilar. Skillnaden är, att mönsterdjupet för tunga fordon under vinterunderlag behöver vara minst 5,0 mm. För Mc gäller minst 1 mm mönsterdjup, och inga föreskrifter finns för vinterdäck.

Bilentusiaster i Kisa besöker gärna en bilkyrkogård och en bilskrot

Bilentusiaster i Kisa besöker gärna en bilkyrkogård och en bilskrot

Förbjudna uppställningsområde med bilar i Kisa motarbetas av myndigheterna. Men två gravplatser för gamla fordon i landet finns kvar på grund av den höga avkastningen till ortens finanser.

Bilkyrkogårdens turistattraktion kan inte uppnås hos bilskrot i Falkenberg

Bilkyrkogårdens turistattraktion kan inte uppnås hos bilskrot i Falkenberg

Den bilägare från Falkenberg som vill känna en nostalgisk tur i personbilshistorien skall besöka en bilkyrkogård, som är tvärsom till en förbjuden uppställningsplats med skrotbilar. Här kan man påträffa många fordonsmärken av olika fordonsmärken från mitten av 1900-talet. Amerikanare enorma som små lastbilar varieras med små europeiska i en väldig sammanblandning.

Relaterade artiklar