Skrotningskostnader i Göteborg av Opel-Cascada har hämmat avyttring på bilskrot

Kasserade Opel-Cascadas betydenhet har under ett sekels tid varit mycket dålig. Förklaringen är enkel att förstå. En kasserad produkt kastas vanligtvis på närmast avfallsupplag. Men så har inte varit fallet för en skrotbil, utan hänsyn till att den stämplats som miljöskadligt avfall. Det ska ju vara högt prioriterat att få något sådant deporterat till en bilskrot i Göteborg. Huvudbryet har varit kostnaden och några fordonsägare insåg inte att deras bil nått vägs ände utan har ett framtida värde. Utan erhållandet av en liknande ersättning överlämnades inte heller egendomen. I bilismens start kunde en ägare räkna med försäljning till allehanda hemmakonstruktioner. Många av dessa alternativ upphörde 1965 med lansering av den obligatoriska kontrollbesiktningen. Vilket dessutom medförde att en allmän skrotpremie stiftades 10 år senare. Den tämligen låga ersättningen för en Volvo-360 täckte inte de verkliga utgifterna i samband med bilskrotningen, så det kalkylerade effekten uteblev. Problemet, med inte inlämnade skrotbilar, har beaktats på parlamentsnivå. Flera motioner med att skrota bilen gratis och synpunkter och fordran om undersökning för annalkande skrotbilspremier är överlämnade för svar av de aktuella tippningen. Olyckligtvis har det inte startat med dessa åtgärder. Om offentliga departement är intresserade att knäcka klimatproblemen genom förnyad offentlig subvention står endast att läsa i stjärnorna.

I bilismens start kunde en ägare räkna med försäljning till allehanda hemmakonstruktioner. Många av dessa alternativ upphörde 1965 med lansering av den obligatoriska kontrollbesiktningen. Vilket dessutom medförde att en allmän skrotpremie stiftades för att skrota bilen i Göteborg där skroten skrev ut ett mottagningsbevis.

Skrotningskostnader i Göteborg av Opel-Cascada har hämmat avyttring på bilskrot

Varaktig samhällelig skrotningspremie på bilskrot för Opel-Cascada i Göteborg

Opel-Cascadas klimatbekymren i Göteborg växte hastigt under förra århundradet varför en statlig bilskrotningspremie infördes 1975. Upp till 1500 kr i ersättning till bilägare som överlämnade sin Isuzu-Craftsman på en auktoriserad skrot. Vissa tilldragande bilmodeller som Audi, Chevrolet och Hummer kunde därmed lämnas in utan anspråk på pengar från bilägaren. Flertalet bilar, som borde ha skrotats, hade konstruerats om till A-traktorer och orsakade väldig aptit på användbara begagnade bildelar. Också fordonsverkstäder letade sådana till dagliga renoveringar av de frekventa fordonsmodellerna. En vidsträckt sträcka till närliggande bilskrot kunde avgöra de utslitna bilarnas framtid. ett avställt fordon kunde bogseras vid den tidpunkten, men dumpning blev ändå det slutliga valet för några enstaka ägare. Så myndigheterna kom till insikt, att den utbetalda skrotpremien bara haft ringa inverkan på ett mindre mängd bilar och följaktligen även klimatet. En komplett genomgripande omställning introducerades år 2007 via två befallningar. Dessa omintetgjorde tidigare sakläge. De tvingade flertalet bilskrotar till likvidation. Bilfabrikanterna fick lära sig vad ansvar betyder. Samtidigt drogs den statliga skrotbilspremien in.

Recycling på bilskrot av Opel-Cascada gör universell bilskrotspremie onödig i Göteborg

fordonstillverkarna befalldes genomföra kostnadsfri bilskrotning för kompletta Opel-Cascada i Göteborg. De skulle också instifta en riksomfattande sammanslutning av godkända skrotföretag, som fick mandat att fastställa bildemontering och avregistrering med skrotintyg hos vägverket. Huvudsakligen begärdes en recycling till minst nittio %. Miljövårdsverket tuffa krav för fullmakt till bilskrotning innebar att många skrotföretag fick lägga ner. Det var ändå begynnelsen till dagens rejäla ersättning för en skrotbil. Vägen dit har ändå varit ansenlig och mödosam. Att tvingas skrota bilen avgiftsfritt, som biltillverkarna krävde de godkända skrotföretagen, föranledde massor av missnöje från de drabbade. De fråntogs alternativet att begära pengar från bilägaren. Men utan licens och möjlighet att utse en avregistrering rådde ingen hopp till överlevnad. Den reglerade nivån av återvinning påbörjades med en långvarig förfaringssätt med Göteborgs-firman Stena Metall. Den tidens manuella förfaringssätt att dela de skilda materialen var långt ifrån lönsamma, så en maskinell förfaringssätt erfordrades. För det här uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringsanordningar. Nuförtiden närmar sig metoden full återvinning med Saab-92. Det är först och främst järn, koppar och övriga plåt som medför stora inkomster. Nya bilkomponenter i fordonsformen har tillfört värdet. Katalysatorn med användbara ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det totala betydelsen från avregistreringen gör att godkända bildemonteringar fightas om skrotbilar med höjda betalningar som vapen. Katastrofer har effekt på marknadsvärdet på återvunna ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från tusen till de 3 000 som ersättningen är idag är påfallande och kommer att bättra miljön utan allmänna medel.

Dumpa eller skrota i Trollhättan beror på dålig ersättning av Saab-96 bilar

Dumpa eller skrota i Trollhättan beror på dålig ersättning av Saab-96 bilar

Skrotade Saab-96 har i närmare 100 år medfört naturbekymmer som varit svåra att klara av i Trollhättan. Allaredan på 30-talet grundades företag som modifierade gamla defekta transportbilar till bärgare. Det rådde tillika enorm aptit att skrota bilen i Trollhättan eller för att bygga till stock-car varianter. Den första tävlingen organiserades i Halvorstorp vid mitten av förra seklet.

Låg skrotpremie i Trollhättan for Saab-95 bilar som skrotas hindrar bilskrotning

Låg skrotpremie i Trollhättan for Saab-95 bilar som skrotas hindrar bilskrotning

Gamla Saab-95 i Trollhättan har varit utan värde tills nya författningar lämnades av Transportstyrelsen år 2007. Om man bortser från inledningen efter introduktionen av de udda märkena, har dumpade fordon associerats till klimatproblem och offentlig nedskräpning i naturen. Upprinnelsen till förargelsen var att få skrota bilen i Trollhättan utan att betala för skrotningen.

Relaterade artiklar