Små pengar vid bil skrotning i Uddevalla för Hyundai-Getz ökar risk för dumpning

Defekta Hyundai-Getz har i närmare ett sekel förorsakat naturbesvär som varit komplicerade att klara av i Uddevalla. Så tidigt som förra århundradet skapades företag som förändrade gamla skrotade lastfordon till bärgare. Det förekom dessutom enorm lockelse när skrotbilar hämtas gratis eller att bygga om uttjänta bilar till folkrace versioner. Det första racet anordnades på Södra Motorstadion i handen vid mitten av förra seklet. Och det blev inledningen till landets främsta motorrally med omkring åttahundra noterade bilister. Racen besöktes av ungefär trettio tusen åskådare, och i varje heat eftersträvade tjugofem motorstarka bilar att paja för varandra. För att förstärka förstörelsen konstruerades slagtåliga kofångare på fronten. Och den skrotbilen som kunde putta en annan Fiat-Coupe av vägen erhöll en förmån, som dubblerades vid vältning. Denna succé spred sig omgående i Europa med många medverkande från Skandinavien. I början av 1980-talett försvann dock aptiten av skrotbilar till restaurering. Bilfabrikanter hade presenterat specialfordon för olika transporter och liknande motorrejs hade tagit över av Motorförbundet i norden och Stock Car Auto Racing, vilket är samma som det populära NASCAR i staterna. Så bilskrot i Uddevalla som köpte skrotbilar var beordrade att bara sysselsätta sig åt skrotning av delar för avsättning. Därmed upphörde mycket av inkomsterna vilket måste kompenseras med med pengar från bilägaren för bilskrotning. Men bilägarna var inte beredda att betala för nån skrotning över huvud taget. Sönderkorroderade karosser i miljön bevisar detta.

Numera närmar sig metoden absolut återvinning. Det är först och främst järn, koppar och andra metallblandning som medför stora inkomster. Nya delar i Volvo-XC90 har tillfört värdet. avgasrenaren med användbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det kompletta betydelsen från recyclingen gör att godkända bildemonteringar strider om att skrota bilen gratis med ökande vinster som följd

Små pengar vid bil skrotning i Uddevalla för Hyundai-Getz ökar risk för dumpning

Skrotning peng för Hyundai-Getz bilar går i graven i Uddevalla

Hyundai-Getzs klimatproblematik i Uddevalla växte hastigt under förra århundradet varför en politisk skrotbilspremie introducerades på 70-talet. Upp till 1700 kronor i ersättning till bilinnehavare som skrotade bilar för dödsbo på en bilskrot. Somliga tilldragande märken som Audi, SAAB och Mercedes lyckades därav skrotas utan yrkande på ersättning. Några enstaka bilar, som borde ha skrotats, hade snickrats om till A-traktorer och orsakade rejäl aptit på användbara begagnade bildelar.

Även små verkstäder letade sådana till vanliga renoveringar av de frekventa fordonsmärkena. Ett långt avstånd när man skrota bilen i Uddevalla kunde fastslå de uttjänta bilarnas framtid. ett avställt fordon kunde bogseras på den tiden, men att överge var ändå det slutliga alternativet för ett antal fordonsägare. Så Bilskrotningsfonden kom till uppenbarelse, att den utbetalda skrotpremien med mottagningsbevis bara haft liten effekt på ett färre mängd bilar och därmed även omgivningen. En fullkomlig ingående förändring infördes för tretton år sedan genom två författningar. Dessa omkullkastade föregående förhållanden. De betvingade ett fåtal skrothandlare till avveckling. Och bilproducenterna för Volvo-850 fick lära sig vad skyldighet betyder. Parallellt drogs den offentliga bilskrotningspremien in.

Recycling med skrota bilen av Hyundai-Getz gör skrotpremie obehövlig i Uddevalla

Fordonstillverkarna beordrades utföra kostnadsfri bildemontering för kompletta Hyundai-Getz i Uddevalla. De skulle också etablera en omfattande kedja av legitimerade skrotar, som fick befogenhet att tillstyrka bilskrotning av Volvo-480 och avregistrering med skrotbevis på vägverket. Framför allt erfordrades till bilproducenterna en återvinning till minst 95 procent Myndigheternas tuffa ultimatum för auktorisation till bilskrotning medförde att några enstaka skrotfirmor fasades ut. Det var ändå starten till nutida skrotpremie för ett komplett fordon. Vägen dit har likväl varit ansenlig och besvärlig. Att tvingas skrota bilen kostnadsfritt, som fordonstillverkarna ålade de ackrediterade skrotföretagen, renderade massor av kritik från de berörda. De fråntogs optionen att kräva skrota bilen ersättning.

Men utan tillståndsbevis med fullmakt för bilskrotning och möjlighet att förorda en avregistrering med registreringsbevis förekom ingen utsikt till överlevnad. Den reglerade graden av återvinning påbörjades med en lång varaktig procedur med Göteborgs-bolaget Stena Metall. Den tidens manuella strategi att dela de varierande stoffen var långt ifrån vinstgivande, så en automatiserad förlopp krävdes. För det här skapades fragmentering med sinnrika sorteringsinrättning. Numera närmar sig metoden med Duett absolut återvinning. Det är först och främst järn, koppar och andra metallblandning som medför stora inkomster. Nya delar i fordonsformen har tillfört värdet. avgasrenaren med användbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det kompletta betydelsen från recyclingen gör att godkända bildemonteringar strider om att skrota bilen gratis med ökande vinster som följd. Kriser har effekt på marknadsvärdet på återvunna ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från 1 000 till de tre tusen som ersättningen är i dag är anmärkningsvärt och kommer att förbättra klimatet utan statliga medel.

Vad kan man göra med en gammal bil?

Vad kan man göra med en gammal bil?

För klimatets skull bör man skrota och avregistrera en gammal bil. Och vissa organisationer anser att tio år gamla bilar borde gå samma väg. Det är ställt utom all tvivel, att gamla bilar utgör en stor del av problemet med koldioxidutsläppet, som förorsakar de allt större naturkatastroferna. Men det finns tyvärr andra sätt att göra sig av med en gammal bil.

När faller en bil ur registret?

När faller en bil ur registret?

En bil stryks i vägtrafikregistret i samband med skrotning. Men det är endast en auktoriserad skrot som har befogenhet att utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Så det finns en del att tänka på, när ägaren skall skrota bilen i Göteborg. Enligt miljöbalken ansvarar man för sitt fordon till det är borttaget från registret.

Fler artiklar