Introduktionen av uttjänta bilar i Uddevalla ökar antal skrotade Opel-Ampera

Undantaget den farliga miljöeffekten bilismen i Uddevalla har på väderleken te sig söndriga Opel-Ampera som stora miljöbovar. Det komma an på bilinnehavarens motstånd att låta skrota bilen i Uddevalla när det tjänat färdigt. Det är några som inte förlikar sig med tanken, att den ålderstigna fordonet är utan värde. Innan år 2007 tvingades fordonsinnehavaren även skrota bilen ersättning. Bara tanken på en sån utgift fick några enstaka att överge fordonsvraket i närmaste skogsdunge. Rostiga chassin påminner om tider med missbelåtna fordonsägare, som numera har anledning att se väldigt positivt på framtiden. Men i över hundra år har lockelsen att överge sitt fordon utan avregistrering och tillsyn varit mer intressant än att sluta upp bakom klimatbestämmelsens paragraf. En bilinnehavare står till svars för sitt fordon till dess att skrotning med mottagningsbevis har ägt rum. Lagöverträdelser med övergivna fordonsvrak eller illegitim export har inte gått Tullverket förbi. Snarare har skrotningspremie varit aktuell under en viss tid. Den har lytts av riksdagens två förslag i riksdag i ärendet att återta någon skrotpremie vid återvinning. Båda förefaller ha förvisats till avfallskorgen, så någon politisk hanterande med betalning för Saab-Cab tycks vara osannolik.

Upp till 3 500 kronor betalades ut till fordonsinnehavare som lämnade in sitt fordon på en auktoriserad bilskrot i Uddevalla. Vissa tilldragande fordonsmodeller som Alfa Romeo, Buick och Duett lyckades därav skrotas utan anspråk på betalning. Många fordon, som skulle ha skrotats, hade byggts om till moppebilar och orsakade rejäl lockelse på brukbara begagnade bildelar.

Introduktionen av uttjänta bilar i Uddevalla ökar antal skrotade Opel-Ampera

För liten kompensation för skrotade Opel-Ampera i Uddevalla

Opel-Amperas klimatproblem i Uddevalla steg snabbt under 1900-talet varför en statlig bilskrotningspremie med skrotintyg infördes på 70-talet. Upp till 1500 kronor betalades ut till fordonsinnehavare som lämnade in sitt fordon på en auktoriserad skrot. Vissa tilldragande fordonsmodeller som Volvo-480, Saab och Hummer lyckades därav skrotas utan anspråk på betalning. Många fordon, som skulle ha skrotats, hade byggts om till moppebilar utan fullmakt och orsakade rejäl lockelse på brukbara begagnade bildelar. Också fordonsverkstäder letade såna till dagliga lagningar av de ofta förekommande fordonsmodellerna. Ett långt sträcka till närliggande bildemontering kunde avgöra de trasiga Volvo-850 framtid. Ett avställt fordon kunde bogseras vid den tidpunkten, men att överge var ändå det slutliga beslutet för flertalet fordonsinnehavare. Så myndigheterna kom till insikt, att den utbetalda skrotpengen när skrotbilar hämtas gratis bara haft marginell inverkan på ett färre mängd bilar och följaktligen även omgivningen. En fullständig radikal förändring infördes år 2007 genom två förordningar. Dessa omkullkastade tidigare villkor. De betvingade många skrothandlare till avveckling. Och bilproducenterna fick lära sig vad ansvar betyder. Samtidigt drogs den obligatoriska bilskrotningspremien in.

Bilskrotning av Opel-Ampera gör allmän skrotningspremie onödig i Uddevalla

Bilfabrikanterna ålades verkställa kostnadsfri återvinning för kompletta Opel-Ampera i Uddevalla. De skulle dessutom grunda en riksomfattande sammanslutning av legitimerade bildemonteringar, som fick mandat att tillstyrka återvinning och avregistrering med skrotningsintyg på bilregistret. I synnerhet fordrades en recycling till minst 95 procent Länsstyrelsens hårda ultimatum för licens till skrotning med registreringsbevis resulterade i att en del skrotföretag fick lägga ner. Det var emellertid början till nutida goda betalning för en uttjänad personbil. Att nå slutmålet har likväl varit ansenlig och mödosam. Att tvingas överlämna och skrota bilen gratis, som bilproducenterna krävde de ackrediterade skrotarna, förde med sig en uppsjö av missnöje från de berörda. De konfiskerades optionen att framtvinga pengar från bilägaren. Men utan tillstånd och möjlighet att förorda en avregistrering förekom ingen chans till överlevnad. Den påtvingade graden av återvinning initierades med en utdragen förlopp med Göteborgs-företaget Stena Metall. Den tidens enkla metodik att avskilja de skilda substanserna var kanske inte alltid vinstgivande, så en självverkande arbetsgång fordrades. För detta skapades fragmentering med sinnrika sorteringsinrättning. Nuförtiden kan skrotbilar köpes i Uddevalla eftersom metoden med fullständig återvinning ger bra pengar. Det är först och främst järn, koppar och övriga metaller som ger stora återbäringar. Nya delar i fordonsdesignen har tillfört betydelse. avgasrenaren med brukbara ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det fullständiga värdet från recyclingen av Volvo-XC90 gör att certifierade skrotfirmor strider om uttjänade fordon med höjda ersättningar som vapen. Pandemier påverkar marknadsvärdet på återvunna ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från tusen till de 3 000 som betalas numera är påfallande och kommer att bättra klimatet utan allmänna subvention.

När faller en bil ur registret?

När faller en bil ur registret?

En bil stryks i vägtrafikregistret i samband med skrotning. Men det är endast en auktoriserad skrot som har befogenhet att utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Så det finns en del att tänka på, när ägaren skall skrota bilen i Göteborg. Enligt miljöbalken ansvarar man för sitt fordon till det är borttaget från registret.

Bilskrot och skrotbilar stort miljöhot mot omgivningen i Göteborg

Bilskrot och skrotbilar stort miljöhot mot omgivningen i Göteborg

Skrotbilar är ett oerhört klimathot. I Västra Götaland förekommer det 550 300 fordon i trafik och det finns 135 567 avställda. 25 andel av bilarna är således ej körbara. Man räknar med att c.a 88 000 av dom är uttjänta bilar som skulle ha lämnats med registreringsbeviset till en legitimerad bilskrot för en miljöriktig omhändertagande. 

Fler artiklar