När faller en bil ur registret?

En bil stryks i vägtrafikregistret i samband med skrotning. Men det är endast en auktoriserad skrot som har befogenhet att utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Så det finns en del att tänka på, när ägaren skall skrota bilen i Göteborg. Enligt miljöbalken ansvarar man för sitt fordon till det är borttaget från registret. Och myndigheterna klassar en bil med noll eller ringa värde som miljöfarligt avfall. Det betyder att en avställd bil kan konfiskeras på egen mark om ortens miljöavdelning anser den utgöra en miljöfara. Många gånger räcker det att grannen anser den utgöra ett problem. Alla kostnader som skrotbilarna åsamkar drivs in av myndigheterna. Många ägare förväxlar tyvärr avställning med avregistrering. Och det orsakar onödiga utgifter.

För att undvika sådana överraskningar måste ägaren till ett uttjänt fordon följa de regler som bilproducenterna har ålagt bildemonteringar. När en bil lämnas in med giltigt registreringsbevis, med fullmakt om så krävs, skall ägare se till att få ett mottagningsbevis från en auktoriserad bilskrot eller en bärgare med tillstånd. Det är ett juridiskt bevis för att ansvaret överlämnats. Och det bör bevaras väl till bilen fallit ur registret. Information kommer från Transportstyrelsen, som även betalar tillbaka kvarvarande bilskatt. Efter sanering på bilskrot i Göteborg av miljöfarliga komponenter, vätskor och gaser, skickas bilvraket till ett fragmenterings-företag för återvinning. Järn, koppar och aluminium reproduceras i ett ständigt kretslopp, som bidrar till en god ersättning åt ägarna.

Men det finns många aktörer som traktar efter uttjänta bilar. De utgör en lönsam affär för den organiserade brottsligheten i samband med illegal utförsel. Vissa återgår i trafik efter en enkel makeup. De gamla fordonen utgör en mycket stor del av koldioxidutsläppet, som katastrofalt påverkar klimatet. Så ansvaret vilar tungt på ägaren, för att bilen skall falla ur registret lagligt.

När faller en bil ur registret?

Det är endast existerande tävlingsbilar, eller liknande, som Transportstyrelsen kan stryka ur registret utan godkänt skrotningsintyg.

Skrotbilar säljes i Strängnäs till vald bilskrot

Skrotbilar säljes i Strängnäs till vald bilskrot

Det är många som funderar hur hög betalning man inkasserar för en uttjänt bil i Strängnäs. Trafikverket har genom en föreskrift till biltillverkarna beordrat att all återvinning av ett komplett fordon skall vara avgiftsfri. Organisationen skall också ansvara för uppsamling och demontering av fordonen.

Alla fordon når inte bilskrotning i Gunnebo

Alla fordon når inte bilskrotning i Gunnebo

Alla fordon når en tidpunkt när den borde återvinnas, som borde vara inlämning för skrotning i Gunnebo. Men de uttjänta bilarna har aldrig haft en definitiv slutdestination. Sannolikt blir det besvärligt att nå en sådan också i framtiden.

Fler artiklar