Vad kan man göra med en gammal bil?

För klimatets skull bör man skrota och avregistrera en gammal bil. Och vissa organisationer anser att tio år gamla bilar borde gå samma väg. Det är ställt utom all tvivel, att gamla bilar utgör en stor del av problemet med koldioxidutsläppet, som förorsakar de allt större naturkatastroferna. Men det finns tyvärr andra sätt att göra sig av med en gammal bil. Det står en lång kö som söker efter uttjänta bilar. Tyvärr har inte alla rent mjöl i påsen. Illegala utförsel är källan till stora inkomster till den organiserade brottsligheten. Och vissa gamla bilar rullar ut på vägarna igen efter enkla åtgärder. Allt sker under myndigheternas radar.

Valet har många gånger varit beroende på ersättningen till bilägaren. Det har ju till och med kostat pengar att skrota bilen i Göteborg. Men så är det inte längre. En auktoriserad bilskrot får inte ta något betalt enligt bilproducenterna. Sedan något decennium har ett intensivt utvecklingsarbete gjorts, av bilproducenterna, för återvinning av 95 % av vikten,

Vad kan man göra med en gammal bil?

vilket medfört att man kan skrota bilen ersättning vid legal skrotning. Så en bilägare har inget att tjäna på att lämna bilen i orätta händer eller att dumpa den i naturen.

Den miljömedvetna bilägaren gör sig av med sin gamla bil hos en auktoriserad bilskrot. Vid inlämningen lämnas registreringsbevis med fullmakt om så krävs. I gengäld erhålles ett mottagningsbevis, som kvitto för att ansvaret överlämnats och att skrotningsintyg lämnas till Transportstyrelsen för avregistrering. Utöver ersättningen, som erhålls på grund av en effektiv återvinning på bilskrot i Göteborg, har ägaren bidragit till väsentligt klimatförbättrande åtgärder. Med en ständig återanvändning av metallerna järn, koppar och aluminium sjunker koldioxidutsläppet med samma vikt som reproduceras. Och energibesparing bedöms sänkas med 75 % under framtagningsprocessen.

Skrotbilar i Eskilstuna säljes med skrotningsintyg hos bilskrot

Alla fordon når inte bilskrotning i Eskilstuna

Länsstyrelsen är orsaken till en av de massiva företagsmoderniseringarna i Sverige. De flesta bilskrotar försörjde sig på bilskrotning med ersättning. Så länge den obligatoriska skrotningspremien fanns, var laglig återvinning av bilar i Eskilstuna ett alternativ till en miljöriskabel dumpning.

Skrotbilar säljes i Strängnäs till vald bilskrot

Skrotbilar säljes i Strängnäs till vald bilskrot

Det är många som funderar hur hög betalning man inkasserar för en uttjänt bil i Strängnäs. Trafikverket har genom en föreskrift till biltillverkarna beordrat att all återvinning av ett komplett fordon skall vara avgiftsfri. Organisationen skall också ansvara för uppsamling och demontering av fordonen.

Fler artiklar