Bilskrot och skrotbilar stort miljöhot mot omgivningen i Göteborg

Skrotbilar är ett oerhört klimathot. I Västra Götaland förekommer det 550 300 fordon i trafik och det finns 135 567 avställda. 25 andel av bilarna är således ej körbara. Man räknar med att c.a 88 000 av dom är uttjänta bilar som skulle ha lämnats med registreringsbeviset till en legitimerad bilskrot för en miljöriktig omhändertagande. Bilarna omfatta en klimatfara när de endast står, i och med de kan anträda läcka servo olja, vätskor och de riktigt gamla fordonen kan innehålla hotande stoff som kvicksilver.

Det är heller ingen lämplig lekplats för avkomma, som ju gärna klättrar runt på skrotbilarna. Städa bort och skrota bilen i Göteborg, gör det enkelt för ägaren att undanröja sina gamla bilar. När skrotbilar hämtas gratis och körs till en legitimerad och miljöcertifierad bildemontering, som tillhör nätverket, där de tas om hand på ett klimatriktigt sätt. En motorfordon som omhändertas på ett regelrätt sätt är en medel, men om den lämnas övergiven är den en klimat katastrof.

Övergivna bilar kan utgöra nedskräpning. Det föreligger ett generellt förbud mot nedskräpning enligt 15 kap. 26 § miljöbalken. Den som skräpar ned kan enligt 29 kap. 7 § miljöbalken dömas för nedskräpning. Det är den som faktiskt överger en Saab-Viggen som det straffrättsliga ansvaret kan utkrävas av. Den ansvarige behöver alltså inte vara densamma som bilägaren.

De aktörer som får ta hand om de uttjänta bilar som har övergetts i enlighet med vad som anges i lagen respektive förordningen om flyttning av en gammal Passat i vissa fall är kommuner och staten genom Trafikverket och Polismyndigheten. Bestämmelserna skiljer sig åt för olika situationer och om fordonet är att anse som fordonsvrak eller inte.

Bilskrot och skrotbilar stort miljöhot mot omgivningen i Göteborg

Uttjänta fordon förstör klimatet i Göteborg innan det når bilskrot

skrotbranschen har förr genomfört flertal lämpliga kampanjer i Halland, där ett antal 1000 bilar fraktades och kördes till återvinning. I Gbg kommer det att vara bilskrot i Göteborg och Skrotfrag som kommer att ta emot skrota bilen ersättning och se till att de blir återvunna på korrekt sätt. De uttjänta Chrysler är en tillgång som ska åter in i kretsloppet. Vi i Sverige är skickliga på att sortera allting i dag, ner till minsta tygbit, så varför klarar vi ej ta hand om gamla bilar? Bilar som är dumpade i miljön förfular ej bara miljön, de är en fara. Bildemontörerna är sanna klimatarbetare.

Det vill säga de som är auktoriserade och miljöcertifierade, vilket alla medlemsföretag i BilRetur är. Fiktiva aktörer, som ej uppfyller lagkraven på hur en bil ska demonteras och miljösaneras, och rena illegala bilskrotar ställer till trubbel för både de godkända bildemonteringarna och för miljön. Enligt producentansvaret är det bilproducenternas ansvar att se till att det förekommer ett nätverk av bilåtervinnare och mottagningsställen där man kan skrota bilen gratis om den är komplett. BilRetur är ett lokalt kontaktnät av demonteringar, legitimerade av Länsstyrelsen, som samarbetar med bilproducenterna för att infria lagkraven. Alla bilskrotningsfirmor är miljö- och kvalitetscertifierade, vilket tryggar att skrotbilen blir avregistrerad och återvunnen på ett miljöriktigt sätt.

Alla fordon når inte bilskrotning i Gunnebo

Alla fordon når inte bilskrotning i Gunnebo

Alla fordon når en tidpunkt när den borde återvinnas, som borde vara inlämning för skrotning i Gunnebo. Men de uttjänta bilarna har aldrig haft en definitiv slutdestination. Sannolikt blir det besvärligt att nå en sådan också i framtiden.

Bilkyrkogårdens turistattraktion kan inte uppnås på bilskrot i Värnamo

Bilkyrkogårdens turistattraktion kan inte uppnås på bilskrot i Värnamo

Förbjudna områden med personbilar i Värnamo bekämpas av Länsstyrelsen. Men två gravplatser för gamla fordon i Småland och Värmland finns kvar i och med den väldiga inkomsten till samhällets penningkista. Bygden runt om Kyrkö Mosse och Båtnäs har övergått till hela Sveriges ofantliga turistattraktion.