Eftertraktad premie till Skoda från Göteborg visar vägen till bilskrot

Ålderstigna Skoda i Göteborg har varit utan värde tills nya bestämmelser lämnades av Naturvårdsverket för ett antal år sedan. Om man exkluderar begynnelsen efter introduktionen av de amerikanska modellerna, har övergivna personbilar kopplats till klimatproblem och offentlig nedsmutsning i skog och mark. Upphovet till förargelsen var utgifterna för att skrota bilen i Göteborg utan skrotpremie. Fram till slutet av 60-talet, då flottan av uttjänta personbilar i allmänhet var muskelpaket som Buick och BMW, kunde fantastiska skapelser figurera på vägarna. Hemmabyggda lastfordon och bärgningsbilar tampades under lång tid med de auktoriserade fordonstillverkarna. En fordonskamp med Honda-Prelude bilar på Ullevi innebar väldigt sug efter ombyggda skrotbilar. Stock-car blev seklets främsta fordonstävlingar.

Miljön på en bilkyrkogård är bättre än dumpade vrak i Botkyrka

De kunde arrangeras i allt från grusgropar till travbanor. På grund av tävlingarnas premie betalades till de bilar som klarat livhanken var omsättningen rejäl. Rally-Cross och Nascar har sitt härstammar från dessa katastrofala personbilsrejsen, som i flertalet år satte publikrekord. Men entusiasmen svalnade både för ombyggnad och rejs, så fordonsägarna missade tillfället att skrota bilen ersättning för sina uttjänta fordon. Därför samlades de i garage och bilskjul utan planering för blivande hantering eller tillämpning. De som inte hade skyddade områden lät bilen stå utomhus. Av någon orsak gömdes de villigt i något skogsparti. Få människor kände till de klimatförstörelse dessa dolda skrotbilar skulle bidra till i naturen. Så nu skapades epoken med övergivna personbilar i terräng och natur för att behålla skrotningsavgiften och mottagningsbevis på klimatets bekostnad.

Bilskrot innehåller miljöskadliga ämnen och komponenter som kan ge negativa effekter i miljön och utgöra ett hot mot människors hälsa. Återvinning av Seat-600 och bildelar gör att miljön belastas mindre och återanvändningen av bildelar är en stor miljöbesparing och dessutom bra för konsumenternas plånböcker. Defekta fordon efterfrågas för återvinning av fordon handlar dels om skrotning i form av tillvaratagande av restprodukter som till exempel järnskrot och kemikalier, som sedan används som råvara i nya produkter. Ungefär på liknande sätt som vi återvinner våra hushållssopor genom att källsortera batterier och papper. Men den större delen av återvinningen av en Toyota-Land-Cruiser handlar om återanvändning av fullt fungerande delar som kan användas vid fordonsreparationer.

Eftertraktad premie till Skoda från Göteborg visar vägen till bilskrot

Hämtning av Skoda för bilskrot återinförs i Göteborg

Skodas miljöproblematik i Göteborg växte fort under 1900-talet varför en samhällelig skrotbilspremie infördes på 70-talet. Upp till 1700 kronor betalades ut till ägare som skrotade sitt fordon på en bilskrot. Vissa attraktiva fordonsmärken som Aston Martin, Buick och Peugeot kunde följaktligen skrotas utan fordran på pengar från bilägaren.

Några fordon, som skulle ha skrotats, hade byggts om till EPA-traktorer och framkallade stor lockelse på användbara begagnade bilkomponenter. Också små verkstäder sökte sådana till vanliga lagningar av de ofta förekommande fordonsmärkena. Ett vidsträckt avstånd till närmaste skrotfirma kunde bestämma de skrotade bilarnas kommande tid. ett avställt fordon kunde bogseras vid den tidpunkten, men att överge var ändå det slutliga beslutet för en del fordonsinnehavare.

Naturvårdsverket kom till uppenbarelse, att den utbetalda skrotbilspremien bara haft obetydlig effekt på ett smärre antal Plymouth och därmed även miljön. En komplett genomgripande ändring introducerades med bilproducenterna i spetsen för tretton år sedan genom två författningar. Dessa vände upp och ned på tidigare villkor. De pressade några enstaka bildemonteringar till nedläggning. Och bilproducenterna fick lära sig vad ansvar medför. Parallellt drogs den obligatoriska skrotbilspremien in.

Recycling på bilskrot av Skoda gör offentlig skrotpeng obehövlig i Göteborg

Biltillverkarna beordrades utföra avgiftsfri skrotning för kompletta Skoda i Göteborg. De skulle även skapa en stor kedja av auktoriserade bildemonteringar, som fick tillåtelse att fastställa skrotning med registreringsbevis där skrotintyg utfärdades till bilägaren. Framför allt erfordrades en recycling till minst nittio procent Myndigheternas tuffa föreskrifter för auktorisation till återvinning förde med sig att ett fåtal skrotar fick lägga ner. Det var emellertid början till nuvarande goda betalning för en uttjänad personbil. Att nå slutmålet har dock varit lång och ansträngande. Att tvingas skrota bilen kostnadsfritt, som bilproducenterna krävde de certifierade företag, innebar massor av missnöje från de berörda. De konfiskerades alternativet att framtvinga betalning.

Men utan fullmakt och behörighetsbevis med möjlighet att förorda en avregistrering fanns ingen möjlighet till överlevnad. Den påtvingade nivån av bildemontering av en Lotus initierades med en lång varaktig procedur med Skrotfrag. Dåtidens enkla förfaranden att sära de diverse materialen var långt ifrån lönande, så en självverkande utvecklingsskede erfordrades. För det här uppfanns fragmentering med sinnrika sorteringsinrättning. Numera närmar sig processen fullkomlig recycling. Detta är i första hand järn, koppar och andra metaller som medför stora vinster.

Vad betalar skroten?

Nya komponenter i bilkonstruktionen har tillfört värdet. avgasrenaren från Lada med funktionella ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det totala värdet från skrotningen gör att certifierad bilskrot i Göteborg fajtas om skrotbilar med ökande betalningar som vapen. Pandemier inverkar på marknadsvärdet med recycling av metaller. Men skrotbilens nytta från 1 000 till de tre tusen som ersättningen är numera är anmärkningsvärt och kommer att bättra klimatet utan offentliga subvention.

Alla fordon når inte bilskrotning i Alsike

Alla fordon når inte bilskrotning i Alsike

Det fanns en tidsperiod, då distansen för bilskrotning i Alsike blott var ett stenkast långt. Bildemonteringarna försörja sig på skrotningsavgiften från fordonsinnehavarna för återvinning av bilen och avfärdande från bilregistret på Transportstyrelsen.

Bilskrot går miste om Ford-Escort

Bilskrot går miste om Ford-Escort

Oron för epidemin har hämmat vanligt folks intresse att satsa några stålar på fordon. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men suget efter bättre kördugliga Ford-Escort är desto starkare.

Fler artiklar