Hur blir man av med skrotbilar?

Har man en bil som är uttjänt ska man kontakta en auktoriserad bilskrot eller bärgare med tillstånd från Länsstyrelsen, som får bärga skrotbilar, om hämtning behövs. Om fordonet inte överlämnas till en auktoriserad bilskrot kan skrotbilen aldrig bli avregistrerat på Transportstyrelsen. Vid avlämnandet av skrotbilen skall mottagningsbevis alltid ges till bilägaren, där skrotens företagsuppgifter finns och som beskriver att syftet med bilen är skrotning & avregistrering. För korrekt hantering krävs förutom själva bilen även tillhörande registreringsbevis del 2 och eventuellt en fullmakt om man skrotar någon annans bil.

25 tips när man lämnar en bil till skrot

Många personbilar som man ser i trafiken sjunger på sista versen. För några är fordonet den bästa saken i livet. Men förr eller senare når den sitt slut. Det kan vara tufft att veta precis när tiden är inne. Men en tillfriställande regel är när kostnaden för reparation överstiger fordonets värde och då bör man skrota bilen. Hur gör man med en personbil som bedöms vara uttjänt? Man besöker en legitimerad skrot som återvinner bilar.

Skrota en bil

Bilägare som vill skrota bilen i Göteborg är välkomna att kontakta Bilbärgning Gbg AB för hämtning av skrotbilar. Företaget har tillstånd från Länsstyrelsen att utföra bärgning av uttjänta fordon. Är bilen komplett med original katalysator kan vi även betala ut en skrotpremie till bilägaren. Alla fordon lämnas till vår samarbetspartner som är en auktoriserad bilskrot (Uffes bilskrot) Hämtningsområde där personer kan skrota bilen och få pengar med gratis hämtning är från Kungsbacka till Uddevalla vidare till Trollhättan. Här kan man boka upphämtning av skrotbilar om man har ett uttjänt fordon inom dessa områden.

Bilbärgning tar hand om din skrotbil

Enkelt att skrota & bli av med uttjänta bilar

Flertalet fordonsinnehavare använder sig av det här sätt. Men man får ta kontakt med ett antal demonteringsföretag för att undersöka om man kan skrota bilen ersättning eller kostnad som detta kan föra med sig. Somliga bilar, begagnade bildelar och årgångar efterfrågas i större omfattning och kan för den skull bestämma hur mycket ersättning man erbjuds för fordonet. Några skrotar är specialiserade på vissa bilmärken som till exempel Volvo-V50, Honda och Saab-99. Dessa bildemonteringar är villiga att betala mer pengar än de som arbetar med samtliga bilmärken.

Därför skall man först undersöka hur mycket får man när man skrotar bilen med dessa återvinningsföretag om man vill ha tillfriställande ersättning för personbilen. Fler ting som fastlägger hur omfattande betalning kan vara är om man kan lämna bilskrotet själv eller om den tvingas hämtas. Är fordonet smälld eller av senare modell. Även någon bilmekaniker kan vara lockad av att lägga pengar på bilen. Sök enbart legitimerad bilskrot i Göteborg för handhavande och skrotning av fordon. Innan fordonet är rensad från alla hälsofarliga vätskor klassas den som klimatskadligt avfall. Det är endast behöriga bilskrotar som få ta emot bilar som tjänat ut och föra ur dessa från bilregistret.

Vad gör jag med min skrotbil?

Vad gör jag med min skrotbil?

Att hantera en skrotbil innebär att du gör dig av med ett fordon som inte längre är användbart eller kostnadseffektivt att reparera. Här är några steg du kan följa för att korrekt hantera din skrotbil.

Var får man bäst betalt för skrotbil?

Var får man bäst betalt för skrotbil?

Bäst betalt oavsett skick på skrotbilen erbjuder Uffes bilskrot. Förnärvarande är skrotpriset på en komplett bil med original katalysator 3 500 kr. För övriga skrotar i Sverige kan priset på skrotbilar variera beroende på flera faktorer, inklusive fordonets skick, ålder, modell och lokala marknadsförhållanden. Det finns olika sätt att få bäst betalt för en skrotbil.

Relaterade artiklar