Vad kostar bärgningen till bilskroten?

Kostnaden för bärgning till en bilskrot kan bero på avståndet. Men på grund av en effektiv återvinning erhålles ofta en ersättning, för skrotbilar, som ger bärgaren möjlighet att betala ett visst belopp vid hämtningen. Variationerna är dock stora på olika platser i landet. Enligt Naturvårdsverkets förordning ”SFS 2007/185” till bilproducenterna måste ett nätverk av auktoriserade bilskrotar med inlämningsställen bildas. Avståndet får inte överstiga 50 km till någon bilägare och någon skrotningsavgift får inte krävas. Tyvärr har man inte levt upp till avståndskravet.

Så transporter med långa avstånd till en auktoriserad bilskrot i Göteborg betyder fortfarande kostnader för vissa bilägare. Eftersom det är förbjudet att köra eller bogsera ett fordon med körförbud måste bärgare anlitas. Och det gäller alla avställda fordon som är avställda utan trafikförsäkring. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och får inte hanteras eller transporteras utan speciellt tillstånd från Länsstyrelsen.

Vad kostar bärgningen till bilskroten?

Bland annat krävs en speciell transportförsäkring, saneringsutrustning samt utbildade förare för att få godkänd auktorisation. Att anlita en ”svartåkare” kan få obehagliga konsekvenser. Enligt miljöbalken ansvarar en ägare för sin bil till den är skrotad och avregistrerad. När en skrotbil med giltigt registreringsbevis hämtas av en auktoriserad bärgare lämnas ett mottagningsbevis med skrotintyg för avregistrering. Det är ett juridiskt dokument som bevis att ansvaret överlämnats till undertecknad bärgare. Vad som än händer är den registrerade ägaren fri från alla eventuella följder.

I flertalet orter behöver bärgningen till en bilskrot inte kosta något. Om bilen är komplett med original-katalysator kan ägaren skrota bilen i Göteborg med ersättning. Den kan variera beroende på bilmärke, tillverkningsår samt tyngd. Därför bör bilägaren kontrollera vilka förutsättningar som gäller för den speciella hemorten. Genom annonser på Google går det att hitta bärgare med tillstånd. Och som ofta visar om ersättning utgår vid hämtningen. Det erhållna mottagningsbeviset skall ägaren sedan behålla som värdehandling till bekräftelse om avregistrering kommit från Transportstyrelsen.

Sälj skrotbilen till bilskrot i Markaryd med bättre förtjänst

Sälj skrotbilen till bilskrot i Markaryd med bättre förtjänst

Det medför inga utgifter att skrota bilen i Markaryd. Total motsats kan trasiga fordon säljas med hög ersättning från ett par av landets certifierade bilskrotar. Men det var inte flertalet år sedan situationen var motsatsen.

Skrotbilar i Eskilstuna säljes med skrotningsintyg hos bilskrot

Alla fordon når inte bilskrotning i Eskilstuna

Länsstyrelsen är orsaken till en av de massiva företagsmoderniseringarna i Sverige. De flesta bilskrotar försörjde sig på bilskrotning med ersättning. Så länge den obligatoriska skrotningspremien fanns, var laglig återvinning av bilar i Eskilstuna ett alternativ till en miljöriskabel dumpning.

Fler artiklar