Acceptabel ersättning på bilskrot av Austin nås genom fragmentering i Göteborg

Ålderstigna Austin i Göteborg har varit utan betydenhet tills nya regler gavs från Miljövårdsverket för mindre än femton år sedan. Om man exkluderar de första årtiondena efter introduktionen av de sällsynta modellerna, har övergivna fordon länkats ihop till naturdilemma och allmän nedsmutsning i skog och mark. Upprinnelsen till förargelsen var avgifterna för att skrota bilen Göteborg. För femtio år sedan, då flottan av utslitna fordon oftast var muskelpaket som Mercedes och Cooper, kunde otroliga produkter iakttas på vägarna. Hemmakonstruerade lastfordon och bärgningsbilar utan registreringsbevis konkurrerade under lång tid med de auktoriserade fordonstillverkarna.

En fordonstävling i Tuve medförde väldigt drag efter ihop snickrade skrotbilar. Stock-car blev seklets främsta motorrejs. De kunde organiseras i allt från fotbollsplaner till bandyplaner. I och med racens förmån betalades till de bilar som klarat livhanken var omsättningen enorm. Rally-Cross och Nascar har sitt ursprung från dessa förödande fordonsrejsen, som i många år satte publikrekord. Men uppståndelsen falnade både för återskapande och rejs, så fordonsägarna missade möjligheten att skrota bilen med ersättning. Därför sparades bilarna i garage och ruckel utan förberedelse för framtida hantering eller användning.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

De som saknade skyddade områden lät bilen stå ute. Av någon anledningen doldes Desoto villigt i något skogsparti. Få individer kände till de klimatförstörelse dessa undangömda skrotbilar skulle tillföra omgivningen. Så nu skapades epoken med dumpade bilar i terräng och natur för att spara in skrotningsutgiften och avregistreringen på klimatets bekostnad.

En lång sträcka till närliggande bilskrot i Göteborg kunde fastslå de uttjänta bilarnas framtid. En oförsäkrad personbil kunde bogseras vid den tidpunkten, men dumpning blev ändå det slutliga beslutet för fordonsinnehavare av en DKW. Så Naturvårdsverket kom till förståelse, att den utbetalda skrotpremien bara haft obetydlig inverkan på ett färre antal skrotbilar och följaktligen också naturen.

Acceptabel ersättning på bilskrot av Austin nås genom fragmentering i Göteborg

Bilskrot med betalning för Austin förekommer inte i Göteborg

Austins klimatbekymmer i Göteborg växte fort under förra århundradet varför en samhällelig skrotpremie infördes 1975. Upp till 1700 kr betalades ut till fordonsägare som överlämnade sitt fordon på en auktoriserad skrot. En del tilldragande märken som Cadillac, Citroën och Hudson kunde följaktligen lämnas in utan anspråk på pengar från bilägaren. Flertalet fordon, som borde ha skrotats, hade modifierats om till A-traktorer och föranledde väldig efterfrågan på brukbara begagnade reservdelar. Även fordonsverkstäder sökte sådana till förekommande reparationer av de ofta förekommande bilmärkena.

En lång sträcka från bilproducenternas mottagningsställe eller till närliggande skrot kunde fastslå de uttjänta bilarnas framtid. En oförsäkrad personbil kunde bogseras vid den tidpunkten, men dumpning blev ändå det slutliga beslutet för ett antal fordonsinnehavare. Så Naturvårdsverket kom till förståelse, att den utbetalda skrotbilspremien för Honda-Jazz bara haft obetydlig inverkan på ett färre antal fordon och följaktligen också naturen. En helt radikal omställning introducerades för tretton år sedan igenom ett par regler. Dessa omintetgjorde förra villkor. De tvingade några skrotar som sålde begagnade bildelar till likvidering. Och bilproducenterna fick lära sig vad skyldighet innebär. Parallellt drogs den obligatoriska bilskrotningspremien in.

Bildemontering av Austin gör statlig skrotpremie obehövlig i Göteborg

fordonstillverkarna befalldes effektuera avgiftsfri bilskrotning för kompletta Austin i Göteborg. De skulle även forma en riksomfattande allians av godkända bildemonteringar, som fick tillåtelse att godkänna återvinning och avregistrering med skrotintyg på bilregistret. Och framför allt erfordrades en recycling till minst 95 procent Myndigheternas tuffa ultimatum för behörighetsbevis till bildemontering för Rambler orsakade att många skrotar fasades ut. Det var dock upprinnelsen till nuvarande goda ersättning för en uttjänad personbil. Vägen dit har ändå varit ansenlig och påfrestande. Att tvingas skrota bilen avgiftsfritt, som Bilfabrikanterna ålade de certifierade skrotarna, förorsakade högvis av missnöje från de drabbade. De fråntogs alternativet att kräva pengar från bilägaren.

Men utan behörighetsbevis och tillfälle att förorda en avregistrering förekom ingen utsikt till överlevnad. Den påtvingade läget av skrotning inleddes med fullmakt från Länsstyrelsen och en utdragen arbetsgång med Göteborgs-firman Stena Metall. Den tidens manuella tillvägagångssätt att avskilja de olika stoffen var kanske inte alltid lönsamma, så en automatisk utvecklingsskede fordrades. För detta designades fragmentering med sinnrika sorteringsmekanism. Nuförtiden närmar sig metoden absolut recycling. Det är först och främst stål, aluminium och andra metallblandning som ger stora inkomster. Nya bilkomponenter i Triumph har tillfört betydelse. Katalysatorn med användbara ädelmetaller mer kostsam än guld är ett exempel. Det sammanlagda värdet från återvinningen gör att legitimerade bilskrotar fightas om uttjänade fordon med höjda ersättningar som skjutvapen. Kriser har effekt på marknadsvärdet med recycling av ädelmetaller. Men skrotbilens betydenhet från 1 000 till de tre tusen som betalas med mottagningsbevis numera är påfallande och kommer att bättra miljön utan allmänna subvention.

Skrotar lovar bättre betalning i Uddevalla för gamla Fiat-Coupe bilar

Skrotar lovar bättre betalning i Uddevalla för gamla Fiat-Coupe bilar

Fördärvade Fiat-Coupe och Saab-Cab har i närapå hundra år medfört klimatbekymmer som varit knepiga att åtgärda i Uddevalla. Så tidigt som förra århundradet grundades bolag som förvandlade äldre utslitna transportbilar till bärgningsbilar. Det rådde också väldig lockelse att konstruera om skrotbilarna med registreringsbeviset till folkrace versioner.

Skrota med bra premie av Volvo-850 bil från Uddevalla

Skrota med bra premie av Volvo-850 bil från Uddevalla

Utslitna Volvo-850 har i framemot ett sekel vållat klimatbesvär som varit besvärliga att hantera. Allaredan på 30-talet grundades företag som skrota bilen i Uddevalla. Det förekom också enorm sug att bygga om kasserade fordon till folkrace versioner. Den första tävlingen organiserades på Södra Motorstadion i handen under mitten av 50-talet.

Relaterade artiklar