Skrotningspremie för Saab-Sonett bilar som skrotas lockar inte i Trollhättan

Ålderstigna Saab-Sonett i Trollhättan har varit utan värde tills nya författningar gavs från Miljövårdsverket för mindre än femton år sedan. Om man exkluderar inledningen efter lanseringen av de sällsynta märkena, har övergivna fordon kopplats till naturbesvär och offentlig nedskräpning i miljön. Och upphovet till irritationen var utgifterna för bilskrotningen. Fram till slutet av 60-talet, då bilparken av defekta bilar mest bestod av Saab-60 och Volvo, lyckades ofattbara skapelser synas på vägarna. Hemmagjorda lastbilar och bogserare tävlade länge med de fabrikstillverkade.

En motortävling i Björndalen ledde till ett väldigt sug efter ombyggda skrotbilar. Stock-car blev århundradets främsta fordonsrejs. De kunde arrangeras i allt från fotbollsplaner till travbanor. På grund av racens förmån betalades till de överlevande bilarna var avsättningen enorm. Rally-Cross och Nascar har sitt kommer ifrån från dessa katastrofala bilrejsen, som i många år satte publikrekord. Men entusiasmen svalnade både för ombyggnad och tävlingar, så fordonsinnehavarna missade möjligheten att få någon ersättning för en Saab-Gran-Tour. Därför lagrades bilarna i garage och skjul utan förberedelse för blivande bruk eller användning. De som inte hade skyddade områden lät bilen stå utomhus. Av något skäl doldes de villigt i något skogsparti. Få människor kände till de klimatskador dessa undanskymda skrotbilar skulle tillföra miljön. Så nu skapades skedet med övergivna bilar i terräng och miljö för att spara in skrotningsutgiften på miljöns bekostnad.

Det kompletta värdet från recyclingen gör att bilskrotarna har möjlighet att tjäna pengar när man skrota en Subaru-1800 gratis. Depression har effekt på marknadsvärdet på återvunna ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från 1 000 till de 3 000 tusen som ersättningen är numera är påfallande och kommer att bättra klimatet utan offentliga medel.

Skrotningspremie för Saab-Sonett bilar som skrotas lockar inte i Trollhättan

Skrota bilen med skrotningspremie för Saab-Sonett i Trollhättan

Saab-Sonett s klimatproblematik i Trollhättan ökade fort under förra seklet varför en samhällelig skrota bilen ersättning introducerades 1975. Upp till 1500 kr i ersättning till fordonsinnehavare som lämnade in sin bil på en auktoriserad skrot. En del lockande märken som Audi, Ferrari och Peugeot kunde därav lämnas in utan fordran på ersättning. Många som skulle skrota bilen i Trollhättan, hade modifierats om till A-traktorer och gav upphov till stor lockelse på användbara begagnade delar. Också små verkstäder sökte såna till vanliga renoveringar av de ofta förekommande bilmärkena.

En långt distans till närliggande bildemontering kunde bestämma de trasiga bilarnas kommande tid. En oförsäkrad personbil kunde bogseras vid den tidpunkten, men dumpning av en Mitsubishi-Grandis blev ändå det slutgiltiga varianten för ett fåtal fordonsägare. Så Länsstyrelsen kom till förståelse, att den utbetalda skrotningspremien bara haft obetydlig inverkan på ett färre antal fordon och därmed även omgivningen. En fullständig genomgripande ändring lanserades år 2007 via ett par bestämmelser. Dessa vände upp och ned på förra sakläge. De pressade många bilskrotar till nedläggning. Bilfabrikanterna fick lära sig vad ansvar menas. Parallellt drogs den offentliga skrotningspremien in.

Bildemontering av Saab-Sonett gör statlig skrotningspremie överflödig i Trollhättan

fordonstillverkarna beordrades verkställa avgiftsfri bilskrotning för kompletta Saab-Sonett i Trollhättan. De skulle dessutom grunda en heltäckande allians av certifierade bildemonteringar, som fick befogenhet att godkänna bilskrotning och avregistrering med skrotintyg på Trafikstyrelsen. Framför allt fordrades en recykling till minst nittio %. Naturvårdsverkets hårda anspråk för tillstånd till bilskrotning orsakade att flertalet skrotföretag gick överstyr. Det var dock starten till skrotarna köper skrotbilar om det är kompletta fordon. Att nå slutmålet har likväl varit lång och påfrestande. Att tvingas lämna PV-544 för bilskrot gratis, som fordonstillverkarna krävde de godkända bildemonteringarna, förde med sig massor av klagan från de berörda. De fråntogs möjligheten att begära pengar från bilägaren.

Men utan licens och fullmakt att förorda en avregistrering på bilskrot i Trollhättan fanns ingen chans till överlevnad. Den påtvingade läget av bildemontering initierades med en långvarig förfaringssätt med företaget Stena Metall. Dåtidens enkla taktik att skilja de varierande substanserna var kanske inte alltid vinstgivande, så en automatisk utvecklingsskede erfordrades. För detta designades fragmentering och mottagningsbevis med sinnrika sorteringsinrättning. Nuförtiden närmar sig förloppet fullkomlig återvinning. Och det är först och främst järn, aluminium och andra metaller som ger stora vinster. Nya delar i fordonsformen har tillfört betydelse. katalysatorrenaren med brukbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det kompletta värdet från recyclingen gör att bilproducenterna har möjlighet att tjäna pengar när man skrota bilen gratis. Depression har effekt på marknadsvärdet på återvunna ädelmetaller. Men skrotbilens nytta från 1 000 till de tre tusen som ersättningen är numera är påfallande och kommer att bättra klimatet utan offentliga medel.

Bilskrot från Göteborg med miljötänk köper din gamla Opel-Admiral för återvinning

Bilskrot från Göteborg med miljötänk köper din gamla Opel-Admiral för återvinning

Destruera din ratade Opel-Admiral. Och sälj den till en godkänd skrot, som garanterar att skrota bilen i Göteborg för att användas i nyproduktion. Eventuellt återbrukas begagnade delar efter bildemontering, sanering och avregistrering. fossila kraftkällor har under de senaste tio åren förkovrats till mycket låga koldioxidutsläpp i föroreningar.

Sälj inte en uttjänt Honda-Civic i Göteborg till en tvivelaktig bilskrot

Sälj inte en uttjänt Honda-Civic i Göteborg till en tvivelaktig bilskrot

För tio år sedan och längre tillbaka framställdes Honda-Civic med kraftkällor, som vräkte ut co2-utsläpp i enorma mängder i Göteborg. Nutidens aktuella Ford har utvecklats till bränslesnåla och ansenligt renare. Men det rullar alltjämt en del av de högst naturfördärvade fordonen även fortsättningsvis på våra vägar.

Fler artiklar