Var kastar man gamla bildelar?

Gamla begagnade bildelar kan vara komponenter som är klassade som miljöfarligt avfall. Däck och batterier ingår i sådan grupp. Andra artiklar kan innehålla miljöfarliga metaller som bly, kvicksilver mm. Det är framför allt i elektroniska utrustningar man kan finna sådant material. Lagerhållning och skrotning av miljöfarligt avfall kan endast utföras av auktoriserade företag med tillstånd från Länsstyrelsen. Rent järn kan kastas i tippens container, som är uppställd för sådant ändamål.

När en ägare skall skrota bilen i Göteborg eller någon annanstans Sverige måste den lämnas till en auktoriserad bilskrot. Förutom tillstånd att hantera gamla bildelar har den också befogenhet att utfärda skrotintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Enligt direktiv från bilproducenterna måste en auktoriserad bildemontering ta emot skrotbilar och delar från ett sådant. Efter erhållet registreringsbevis saneras en skrotbil och de miljöfarliga produkterna lagerhålles och behandlas enligt Naturvårdsverkets bilskrotningsförordning SFS 2007/186.

Om man vill köpa begagnade bildelar billigt så är nog Sjuntorps Biltjänst den skrot som har de billigaste delarna i Sverige. De har självplock av bildelar som de har möjlighet att sälja till riktigt bra priser. Förutom bildelar är förmodligen Sjuntorps Biltjänst den bilskroten som betalar bäst för bilar i hela landet. Skall du skrota en bil eller laga den då bör kontakta en riktig bra skrot och spara/tjäna pengar.

Var kastar man gamla bildelar?

Större bildelar återvinns på en auktoriserad bilskrot

Större komponenter, som motor och växellåda, måste tömmas på vätskor före destruktion. Så för sådana komponenter finns inget alternativ till en auktoriserad bilskrot. Och ägaren ansvarar på samma sätt för bildelar som en komplett uttjänt bil tills ett mottagningsbevis är erhållet och registreringsbeviset är inlämnat. Även om rena delar kan kastas på tippen är det ur miljösynpunkt klokast att lämna alla gamla bildelar till en bilskrot i Göteborg, som ser till att materialet kommer att återvinnas. Härigenom har ägaren dragit ett strå till stacken för att förbättra det omdebatterade klimatet.

Vem hämtar skrotbilar gratis?

Vem hämtar skrotbilar gratis?

I Sverige är det bilskrotar eller auktoriserade bärgare som hämtar skrotbilar gratis. Bilbärgning Gbg AB köper din skrotbil och hämtar den gratis i Göteborg. Företaget har tillstånd för bärgning av uttjänta fordon från Länsstyrelsen.

Bilskrot tävlar om uttjänade Ford-Prefect

Bilskrot tävlar om uttjänade Ford-Prefect

Bättre besiktigade Ford-Prefect har fått en försäljningstriumf som inte tidigare varit med om. Detta hänger på den uppkomna händelsen med den dagens fruktade coronapandemin.

Relaterade artiklar