Hur får man bort skrotbilar?

Om du vill göra dig av med en skrotbil finns det flera alternativ att överväga beroende på situationen:

 1. Kontakta en auktoriserad bilskrot:
  • Det enklaste sättet att bli av med en skrotbil är att ta kontakt med en auktoriserad bilskrot eller bildemontering. En auktoriserad bilskrot är en verksamhet som har erhållit officiellt tillstånd från Länsstyrelsen att hantera avveckling av uttjänta fordon. Dessa skrotar följer strikta miljö- och säkerhetsregler för att säkerställa en miljövänlig och ansvarsfull demontering, återvinning och bortskaffande av fordon. Att välja en auktoriserad bilskrot garanterar att bilen avregistreras korrekt och att processen uppfyller alla lagkrav.
  • Transportstyrelsen rekommenderar att du exempelvis skrota bilen i Göteborg genom inlämning till ett mottagningsställe för uttjänta bilar eller en auktoriserad bilskrotare. Information om lokala mottagningsställen finns via din kommun. Kom ihåg att medföra registreringsbevis del 2. Avregistrering innebär att bilen permanent tas bort från vägtrafikregistret, vanligen vid skrotning, vilket skiljer sig från avställning. Datumet för avregistrering baseras på när anmälan inkom, oavsett anledning till avregistreringen.
 2. Följ lagliga procedurer:
  • Om du vet vem ägaren till skrotbilen är, måste du följa de lagliga procedurerna. Det kan innebära att du kontaktar ägaren via rekommenderat brev och ger dem en rimlig tid att svara.
  • Om ägaren inte svarar inom den angivna tiden, kan du vända dig till din kommun eller Kronofogden för att få ett beslut om bortforsling av bilen .
 3. Miljömedvetenhet:
  • Moderna bilskrotar arbetar enligt strikta miljökrav. De demonterar bilar på ett ansvarsfullt sätt och ser till att farliga ämnen inte hamnar i naturen. Värdefulla delar säljs vidare, vilket skapar ett positivt kretslopp.

Sammanfattningsvis, för att göra dig av med en skrotbil, kontakta en auktoriserad bilskrot i Göteborg eller följ de lagliga procedurerna om du känner till ägaren. Genom att skrota din bil på rätt sätt bidrar du till miljön och säkerställer att fordonet tas bort permanent från vägtrafikregistret.

Hur blir man av med skrotbilar?

Hur blir man av med skrotbilar?

Har man en bil som är uttjänt ska man kontakta en auktoriserad bilskrot eller bärgare med tillstånd från Länsstyrelsen, som får bärga skrotbilar, om hämtning behövs. Om fordonet inte överlämnas till en auktoriserad bilskrot kan skrotbilen aldrig bli avregistrerat på Transportstyrelsen.

Hur mycket får man när man skrotar bilen

Hur mycket får man när man skrotar bilen?

Bilbärgning Gbg AB erbjuder 2 000 kr betalt + gratis hämtning från Göteborg – Uddevalla vidare till Trollhättan. Full ersättning gäller rullbara bilar som är lättillgängliga och som är kompletta med original katalysator.

Fler artiklar