Skrotbilar från Malung säljes till bilskrot för reproduktion

Det medför inga utgifter att skrota sin bil i Malung. Tvärtom kan söndriga personbilar säljas med stor ersättning från flera av Sveriges godkända skrotar. Men inte för många år sedan situationen var en helt annan. Då medförde det utgifter för att få ett skrotningsintyg med kvitto från Transportstyrelsen. Och nog var det alla lämnade bilvrak i miljön, som orsakade den stora förändringen. Igenom Transportstyrelsens intervention påbörjades en komplex demonteringsprocedur av biltillverkarna.

Yrkandet var stentufft. Åtminstone 95 % av skrotbilen vikt skulle gå tillbaka till återanvändning. För att hjälpa förvandlingen ställdes identiska anspråk genom fragmenteringsprocedur till bilskrotarna för att dessa skulle få kvarhålla sin auktorisation. Vidare sattes ultimatum till fordonstillverkarna att trasiga fordon skulle samlas in till de behöriga företagen. Men detta har inte lyckats på samma sätt som för bilskrotningen. Än idag finns flertalet söndriga personbilar på underliga positioner trots den ökande betalningen på en del bilskrotar.

En uttjänt bil i Malung kan saluföras med god betalning

Den smarte bilägaren avyttrar nuförtiden sin bil som skall skrotas i Malung med en skrotpeng som kompensation, som klart överträffar den upplösta obligatoriska skrotpremien. Det finns flera kunder. Företag med självbetjäning av beg. delar betalar många gånger bättre skrotpremie för en gammal Mitsubishi.

Men skall vara vaksam på en del fuffens och rävspel i verksamhetsområdet. Under “söndriga personbilar inhandlas” radas skilda företag upp i Dalarnas Tidnings säljerbjudande. Lockbeten, som betalning med 10 000-tals kr, efterträds varandra. Priset av ett fragmenterat fordon överskrider inte ens 25 % av utlovat belopp. Så dessa skumma fiktiva affärsrörelser, som inte tillhör de certifierade bilskrotarna, kan inte spendera den summan för en uttjänt bil, som skall återvinnas med legal redovisning. Det kommer kunden så småningom underfund med. Ett råd är att köra på på ett överenskommet belopp då och kontakta en ärlig bilskrot, som företräder en legitimerad firma.

Defekta bilar från Malung lagas istället för att skrotas

Att trasiga fordon i Malung krängs till folk, som har för avsikt att åter föra in dessa i trafik, är ett tilltagande besvär. De flesta fall sker det utan bilägarens kännedom. Dessvärre är det försent, att rättsgiltigt justera en dylik ohederligt förfarande i efterhand. Uteslutande ett påskrivet mottagningsbevis med skrotningsintyg, av en ackrediterad bilskrot eller av likvärd avtalad rörelse, kan avvärja blivande problem. Det här skrotintyget är även till grund för Trafikverkets borttagning i vägregistret. När defekta bilar krängs har fordonsägarna mycket att ha i åtanke.

Skrotbilar från Malung säljes till bilskrot för reproduktion

Avsikten, att få sin bil avregistrerad med återanvändning, i en evigt cirkulär ekonomi, är hotat före den hamnat på en legitimerad skrot. Kan fordonsägaren personligen köra in bilen löses problemet, och han kan också förvänta sig den bästa ersättningen. Ska bärgare lejas finns ändå chans att få betalning samt säkra det uttjänta fordonets destination. För bärgning av en skrotbil, som klassas miljövådligt restprodukt, krävs medgivande från Transportstyrelsen. Detta kan granskas på aktörens internetplats innan beställningen.

Och genom mottagande av ett påskrivet mottagningskvitto med bilskrotsintyg, i utbyte av registreringsbeviset, kan säljaren räkna med sig, att den åldriga “klenoden” omhändertas seriöst och på ett naturvänligt vis.

Vad krävs för att öppna en bilskrot?

Vad krävs för att öppna en bilskrot?

Ansökan om tillstånd att starta en auktoriserad bilskrot skall lämnas till Länsstyrelsen. Ansökningsavgiften 2 900 kr skall skickas in före handläggningen påbörjas. I ansökan skall namn och personnummer finnas för de personer som skall utfärda mottagningsbevis och skrotningsintyg. För dessa personer skall konkursfrihetsbevis och förmyndarfrihetsbevis bifogas. Vidare skall ansökan innehålla anmälan till kommunen angående förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vem köper trasiga bilar

Vem köper trasiga bilar?

Har men en trasig bil som man vill sälja finns det flera alternativ man bör undersöka. Är bilen gammal kanske man skall skrota bilen. 3 500 kr betalar Uffes bilskrot för komplett bil med original katalysator, även när bilen är trasig. Ett annat alternativ är viköperdinbil.se som annonsera på nätet att de köper trasiga bilar. Innan man kontaktar olika aktörer bör man se deras recensioner på Google för att få en uppfattning om hur seriösa dessa företag är.

Fler artiklar