Var skrotar jag min uttjänta bil?

Här är en detaljerad information om processen att skrota en uttjänt bil i Sverige. Här är en tydlig vägledning för bilägare som överväger att avyttra sina uttjänta fordon på ett ansvarsfullt och miljövänligt sätt. Nedanför är en summering av viktig information:

Skrotningsprocessen i Sverige:

 1. Val av auktoriserad bilskrotare:
  • Du kan välja vilken auktoriserad bilskrot som helst för att skrota din uttjänta bil. Dessa skrotare har rätt utrustning och kompetens för att utföra skrotningen på ett säkert och miljövänligt sätt.
 2. Hitta auktoriserad bilskrotare:
  • Använd Mobility Swedens sökfunktion på deras hemsida för att hitta auktoriserade bilskrotare i din närhet.
 3. Nödvändiga dokument vid inlämning:
  • När du lämnar in din bil behöver du ha med dig följande dokument:
   • Legitimation.
   • Registreringsbevis del 2 (det gula).
   • Fullmakt om någon annan än bilägaren lämnar in bilen.
 4. Kontroll av dokument och bilens skick:
  • Bilskrotaren kommer att kontrollera att du har de nödvändiga dokumenten och att bilen är i körbart skick.
 5. Skrotningsprocessen:
  • Bilskrotaren kommer att skrota bilen på ett säkert och miljövänligt sätt och se till att minst 95 % av bilens vikt återanvänds eller återvinns.
 6. Mottagningsbevis:
  • Efter skrotningen kommer du att få ett mottagningsbevis. Detta bevis är viktigt att spara, eftersom det fungerar som bevis på att du har skrotat bilen och ger dig rätt till återbetalning av fordonsskatt.
 7. Återbetalning av fordonsskatt:
  • Om din bil har en årsskatt på mer än 4 800 kronor har du rätt till återbetalning av fordonsskatt. Du kan ansöka om detta hos Skatteverket inom ett år från det att du skrotade bilen.
 8. Information från Kommunen:
  • Din kommun kan ge information om mottagningsställen för uttjänta bilar i din närhet.

Tänk på vikten av att ta med det senast utfärdade registreringsbeviset del 2 för att skroten skall kunna avregistrera bilen från Transportstyrelsen. Genom att följa denna vägledning kommer processen med att skrota din uttjänta bil vara enkel.

Producentansvar för uttjänta bilar: En hållbar ansats till avfallshantering

Producentansvar för uttjänta bilar: En hållbar ansats till avfallshantering

Producentansvar för uttjänta bilar innebär att biltillverkarna har ansvar för att ta emot och återvinna fordon som har nått slutet av sin livscykel. Detta koncept syftar till att minska mängden avfall från uttjänta bilar och öka återvinningsgraden. I Sverige infördes producentansvar för uttjänta bilar 1996, och dess framgångar har resulterat i betydande miljövinster.

Vad får man vid skrotning av bil?

Vad får man vid skrotning av bil?

Att skrota din bil är inte bara en ekonomisk fördel för dig utan också en miljövänlig åtgärd. Här är några viktiga aspekter att tänka på när det gäller vad du får vid skrotning av din bil.

Fler artiklar