Ny form av bilskrotning av Jeep höjer ersättning i Göteborg

Äldre Jeep i Göteborg har varit utan betydelse tills nya bestämmelser gavs från Transportstyrelsen för ett antal år sedan. Om man bortser från inledningen efter introduktionen av de udda märkena, har övergivna personbilar associerats till klimatdilemma och offentlig nedskräpning i naturen. Ursprunget till irritationen var avgifterna för återvinning av skrotbilen. För femtio år sedan, då bilparken av kasserade personbilar vanligen var muskelpaket som Chevrolet och General Motors, lyckades otroliga uppkomster figurera på vägarna. Hemmakonstruerade transportbilar och bärgningsbilar skrotbilar hämtas gratis till auktoriserade fordonstillverkarna.

LÄS MER: Statistik skrotade & nyregistrerade personbilar i Sverige

En motortävling i Björlanda medförde väldigt sug efter ihop snickrade skrotbilar. Stock-car blev århundradets största fordonsrejs. Det gick att anordnas i allt från grusgropar till bandyplaner. Eftersom tävlingarnas premie betalades till de bilar som klarat livhanken var omsättningen enorm. Rally-Cross och Nascar har sitt härkomst från dessa katastrofala personbilsracen, som i många år ledde besökslistorna. Men engagemanget falnade både för återskapande och race, så bilinnehavarna miste chansen att få betalt för sina skrotbilar. Därför samlades bilarna i lador och ruckel utan förberedelse för framtida drift eller nyttjande. De som inte hade övertäckta områden lät personbilen stå utomhus. Av något skäl gömdes de villigt i något skogsparti. Få personer kände till de klimatåkommor dessa dolda skrotbilar skulle tillföra miljön. Så nu skapades eran med dumpade bilar i terräng och miljö för att spara in skrotningsavgiften på klimatets bekostnad.

För att få bilen avregistrerad krävs ett skrotintyg från en auktoriserad bildemonterare. När du lämnar bilen skall du ha med dig legitimation och bilens registreringsbevis. Är du inte själv ägare till bilen skall du ha en fullmakt från ägaren som visar att du får lämna bilen för skrotning. Göteborgs kommun kan lämna information om vilka mottagningsställen som finns i din närhet.

 

Ny form av bilskrotning av Jeep höjer ersättning i Göteborg

Bilskrotnings premie för Jeep försvinner för alltid i Göteborg

Jeeps klimatproblematik i Göteborg steg hastigt under förra seklet varför en statlig skrotbilspremie infördes 1975. Upp till 1700 kr betalades ut till fordonsägare som lämnade in sin bil på en bildemontering. Somliga attraktiva märken som Audi, BMW och Lexus kunde följaktligen skrotas utan fordran på pengar från bilägaren. Flertalet personbilar, som borde ha skrotats, hade modifierats om till A-traktorer och gav upphov till väldig aptit på brukbara beg. bildelar. Också små verkstäder letade sådana till förekommande renoveringar av de ofta förekommande fordonsmodellerna. Ett vidsträckt avstånd till närliggande skrot kunde fastslå att skrota bilen gratis om fordonet inte saknade några delar. ett avställt fordon kunde bogseras på den tiden, men att överge var ändå det slutliga valet för flertalet bilinnehavare. Så Naturvårdsverket kom till insikt, att den utbetalda skrotbilspremien bara haft liten inverkan på ett färre mängd fordon och därmed också klimatet. En totalt ingående omställning lanserades för tretton år sedan via ett par befallningar. Dessa vände upp och ned på tidigare villkor. De tvingade flertalet bildemonteringar till avveckling. Bilfabrikanterna fick lära sig vad förpliktelse betyder. Parallellt drogs den statliga skrotpengen in.

Bilskrotning av Jeep gör allmän bilskrotspremie onödig i Göteborg

Fordonstillverkarna beordrades verkställa gratis bilskrotning för kompletta Jeep i Göteborg. De skulle också instifta en riksomfattande sammanslutning av ackrediterade skrothandlare, som fick mandat att skrota bilen i Göteborg med skrotintyg på vägverket. Huvudsakligen erfordrades en återvinning till minst nittio %. Miljövårdsverket hårda villkor för tillståndsbevis till skrotning av Skoda förde med sig att några bildemonteringar fasades ut. Det var dock starten till nutida goda ersättning för en skrotbil. Att nå slutmålet har likväl varit ansenlig och besvärlig. Att tvingas skrota bilen avgiftsfritt, som fordonstillverkarna krävde de godkända skrotföretagen, förde med sig en uppsjö av klagan från de berörda. De fråntogs möjligheten att begära pengar från bilägaren.

Systemet med skrotningsavgifter och skrotpremier har tagits bort och bilskrotningsfonden har avvecklats. Det tidigare systemet byggde på att en skrotningsavgift betalats in till bilskrotningsfonden för varje ny bil. Den sista ägaren fick sedan ut pengarna vid skrotning. Detta system togs bort den 1 juni 2007 och ersattes med ett utökat producentansvar för bilproducenterna. De medel som fanns kvar i bilskrotningsfonden den 31 maj 2007 gick till de bilägare som skrota bilen ersättning med fordonsår äldre än 1989. Ersättningen på 4 000 kr var avsedd att främja skrotningen av äldre bilar som saknar katalysator och därför släpper ut mer kväveoxid och partiklar

Men utan licens och chans att förorda en avregistrering med mottagningsbevis rådde ingen hopp till överlevnad. Den påtvingade nivån av bildemontering startades med en långvarig förlopp med bilskrot i Göteborg. Dåtidens enkla tillvägagångssätt att avskilja de varierande substanserna var kanske inte alltid vinstgivande, så en automatiserad förfaringssätt krävdes. För det här designades fragmentering med sinnrika sorteringskonstruktion. Nuförtiden närmar sig utvecklingsgången total recycling. Och det är i första hand järn, koppar och övriga metaller som ger stora återbäringar. Nya komponenter i Volvo-164 har tillfört betydelse. Bra betalt för skrotbil med brukbara ädelmetaller dyrare än guld är ett exempel. Det totala betydelsen från återvinningen gör att auktoriserade skrotfirmor fightas om uttjänta bilar med höjda betalningar som vapen. Depression inverkar på marknadsvärdet med recycling av metaller. Men skrotbilens betydenhet från tusen till de tre tusen som ersättningen är numera är anmärkningsvärt och kommer att förbättra miljön utan statliga medel.

Sälj en uttjänt Oldsmobile i Göteborg till bilskrot med klimatet i åtanke

Sälj en uttjänt Oldsmobile i Göteborg till bilskrot med klimatet i åtanke

Äldre Oldsmobile i Göteborg är de främsta orosmolnet till det alltmer försämrade klimatet. Utsläppen av co2-utsläpp är för dessa många gånger större än en liten tidsenlig bensinmotor. Att skrota bilen ersättning genom att sälja den till en certifierad bil skrot, är således en rejäl miljöförbättrande handling av fordonsägaren.

Defekta Buick från Göteborg eftertraktas av bilskrot och organiserad brottslighet

Defekta Buick från Göteborg eftertraktas av bilskrot och organiserad brottslighet

För antal år sedan och längre tillbaka fabricerades Buick med kraftkällor, som spydde ut co2-utsläpp i enorma kvantiteter i Göteborg. Dagens moderna fordon har utvecklats till bränslesnåla och avsevärt renare. Men det rullar fortfarande ett antal av de högst miljöförsämrade fordonen än idag i trafiken. Och det existerar massor av sådana avställda för att så småningom tas i bruk nånstans i världen.

Fler artiklar