Kan man få pengar för att skrota bilen?

Ja, ägaren till en komplett bil med original katalysator och al-fälgar får en bra ersättning då den uttjänta bilen lämnas in till en bilskrot. Alla auktoriserade bilskrotar måste, enligt lag, ta emot och skrota en inlämnad bil gratis. Det bekymrade många bilskrotar, som normalt krävde betalning för en sådan tjänst. Men med kravet följde en mekaniserad återvinning. Genom nedmalning och sortering av, framför allt,ingående metaller har bilskrotningsbranschen lyckats vända den negativa ekonomiska trenden till en lönsam verksamhet. Och det kom bilägarna snart underfund med. Idag bjuder skrotarna priser över varandra för att locka till sig gamla vrak. Men de återvunna metallerna värde är beroende på världsmarknads-priser och varierar därefter.

Alla bilar som skrotas är inte kompletta med original katalysator, al-fälgar, batteri och dylikt. Därför göres avdrag för komponenter som sänker återvinningsvärdet. Stål istället för aluminium i fälgar är ett sådant exempel. Saknad eller bytt katalysator reducerar priset kraftigt. I en originaldel finns mycket dyrbara ädelmetaller som kan återvinnas. Och det är den här delen som är den dyraste på en gammal bil.

Många uttjänta fordon kan av olika anledningar inte köras till en auktoriserad bilskrot. Ägaren måste då anlita en bärgare för transporten. För att undvika oegentligheter krävs, att bilägaren anlitar en bärgare med tillstånd, och som samarbetar med auktoriserad bilskrot. En sådan seriös bärgare lämnar ett mottagningsbevis med skrotningsintyg, när ägaren överlämnar registreringsbeviset. Vidare swishas överenskommet belopp över från företagskontot till ägaren, som kan kontrollera att allt har gått rätt till innan bärgaren kör vidare.