Skrota någon annans bil?

Skall man hjälpa någon att avregistrera och skrota en bil behöver bilägaren skriva en fullmakt som ger den personen laglig rätt att utföra denna handling. Fullmakten kan skrivas så att den bara gäller för en bil med ett visst registreringsnummer. Det finns en lång historia kopplad till skrota bilen. Idag förväntar ägaren, att fordonet skall försvinna på ett lagligt sätt. Den skall avregistreras och strykas ur vägtrafikregistret. På så sätt har ägaren fullföljt miljö-lagens krav om ägaransvar till detta skett. Bilen skall inte heller belasta ägaren med några årliga kostnader. Men det är bara en auktoriserad bilskrot i Göteborg som har befogenhet att utföra ett sådant uppdrag. Inte för så länge sedan kostade skrotningen en rejäl slant. Därför valde många att helt sonika dumpning i naturen. Med enkla ingrepp kan spår till ägaren suddas bort. Men det kan inte göras på samma sätt i vägtrafikregistret. Ägaren finns kvar som ansvarig för en försvunnen bil. Och i den här gråzonen verkar den organiserade brottsligheten med illegal utförsel, som av vissa myndigheter jämförs med narkotikahandeln.

Det är många olika situationer där fullmakt för skrotning av bilar förekommer. Ett exempel är, om man är inblandad i en krock långt hemifrån, har man kanske inte tid att invänta försäkringsbolagets bedömning. Ett annat kan vara motorhaveri, som är dyrt att laga, där bilägaren inte själv kört utan lånat ut bilen. Ett tredje kan gälla dödsbo där någon av dödsbodelägarna behöver visa upp en fullmakt för att skrota bilen.

Använd en fullmakt vid skrotning om du inte äger bilen

För att skrota bil i Göteborg krävs att den lämnas till en auktoriserad bilskrot. Och enligt lag får inte någon betalning krävas från företaget. Där lämnas också aktuellt registreringsbevis med fullmakt/intyg från dödsbo då sådant krävs. Ett mottagningsbevis utfärdas efter visad legitimation, som bekräftar ägarskapet. Det är också ett bevis, att ägaransvaret överflyttats till bildemonteringen. Företaget sänder skrotintyg till Transportstyrelsen för avregistrering. Samtidigt förbinder sig bilskroten att fördärva registreringsskyltarna. Skrotningen påbörjas genom sanering av miljöfarliga komponenter, ämnen, vätskor och gaser. Efter demontering av säljbara begagnade bildelar pressa vraket samman för transport till ett fragmenteringsföretag. Där återvinns det till 95 % av vikten. Genom en lönsam återvinning erhåller även bilägaren varierande ersättning för sin skrotbil på många platser i landet.

All skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt är bundet genom Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna och ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” Att skrota någon annans bil förändrar inga grundregler. Men ägaren måste skriva en fullmakt till utsedd utövare. Den personen skall legitimera sig vid lämningen av skrotbilen. En kopia av ägarens legitimation skall biläggas fullmakten. Ett angivet formulär under ”Fullmakt” finns för ifyllande av erforderliga uppgifter Vid dödsbo betraktas utsedd förvaltare som juridisk ägare, som även kan låta någon annan skrota befintlig bil genom fullmakten.

Ford skrotbilar från Göteborg ger klirr i kassan på bilskrot

Ford skrotbilar från Göteborg ger klirr i kassan på bilskrot

Det fordrades, att Transportstyrelsen gick in med hårda förordningar före en betalning inkasserades för trasiga fordon i Göteborg. När en personbil, för några år sedan, inte kunde köras längre övergick det till ett penningslukande påhäng utan chans till säljande. För att undgå skrotutgiften för att skrota bilen Göteborg lämnades en del vrak i skog och mark med allmänt bekanta klimatbesvär.

Skrotbilar som Volvo säljes i Göteborg till bilskrot

Skrotbilar som Volvo säljes i Göteborg till bilskrot

Det krävdes, att Miljövårdsverket satte upp hårda anvisningar innan någon ersättning erhölls för söndriga Volvo i Göteborg. När en bil, för 10 år sedan, inte kunde framföras längre övergick det till ett penningslukande börda utan chans till avyttring. För att undvika skrotutgiften till en skrotfirma ökade bildumpningar i Göteborg med välkända klimattrubbel. Läckage av bensin fördärvade mark och vattendrag på stora närmast liggande områden.

Relaterade artiklar