Hur länge håller en bil?

En bils hållbarhet kan bedömas ur tre olika synvinklar. Den tekniska, den ekonomiska eller den miljömässiga hållbarheten varierar beroende på vem som får frågan:” Hur länge håller en bil?” Varumärke, modell, körsträcka och underhåll är några faktorer som påverkar ett fordons tekniska livslängd. Länge bedömdes kvaliteten genom totalt körda mil innan det var dags att skrota bilen ersättning hos närmaste bilskrot. Mercedes behöll ryktet som världens hållbaraste bil i många decennier. Idag har en utjämning skett även om dyrare fordon kan klassas som bättre. Rolls-Royce är ett varumärke som bekräftar den regeln. En bil i samma prisklass har lika förutsättning. Planerat underhåll och körsätt påverkar tänkt livslängd. Och den årliga körsträckan är avgörande hur lång tid fordonet håller. Enligt bilproducenterna är genomsnittsåldern för landets personbilar 17 år. Det är väl en siffra som är lika bra, som någon annan, om bara den tekniska livslängden avgör innan man skrota bilen i Göteborg. Men det kan kosta onormalt mycket för att hålla den vid liv.

Ett fordons koldioxidutsläpp mäts och jämförs med tidigare årsmodeller. På så sätt har en max livslängd av 11 år beräknats. Men forskningsresultatet ifrågasätts med all rätt. Det vetenskapliga tycks saknas. Man baserar sin uppgifter på biltillverkarnas utveckling de senaste 10 åren. Under den perioden har motorerna CO2-utsläpp minskat till en lönsam tidsbestämd livscykel. Den besparade kostnaden för sänkt förorening motiverar alltså hur länge en bil håller.

Allt beror på hur mycket kärlek den får

Planerat underhåll, som obligatorisk service och byte av begagnade bildelar, finns normalt med i bilbudgeten. Ändå slarvar många ägare med biltillverkarnas specifikationer. Sådana leder ofta till oplanerade och kostsamma reparationer. Efter ett visst antal körda mil, eller ett antal år, måste till exempel kamremmen bytas enligt serviceboken. Det viktigaste vid en service brukar vara byte av olja och renare. För att spara pengar utförs det ofta av ägaren själv efter utgången fabriksgarantin. Det leder till mer eller mindre medvetna försummelser med kostsamma konsekvenser. Kamaxelbrott är troligtvis det mest klassiska. Ett byte kostar ungefär 5 000 kronor och ett brott med motorhaveri betyder minst 10 gånger mer. Det finns en enkel ekonomisk regel. Om en reparation kostar mer än inköp av ett liknande och funktionsdugligt fordon bör den lämnas till bilskrot i Göteborg. Så i ett sådant fall kan en bilbärgare, med tillstånd att utfärda ett mottagningskvitto med skrotningsintyg, anlitas. I ett normalt underhåll ingår extern skötsel. Försummelse kan leda till dyrbara reparationer, som förkortar bilens livslängd.

Under senare tid har debatt pågått om ett fordons miljömässiga hållbarhet. Ett fordons koldioxidutsläpp mäts och jämförs med tidigare årsmodeller. På så sätt har en max livslängd av 11 år beräknats. Men forskningsresultatet ifrågasätts med all rätt. Det vetenskapliga tycks saknas. Man baserar sin uppgifter på biltillverkarnas utveckling de senaste 10 åren. Under den perioden har motorerna CO2-utsläpp minskat till en lönsam tidsbestämd livscykel. Den besparade kostnaden för sänkt förorening motiverar alltså hur länge en bil håller. Vem som sparar vilket går inte att utläsa. Men bilägaren nämns inte. Det visar dock vilda linda miljöproblematiken befinner sig. Så ännu avgör nog ägarens egna plånbok för hur länge han skall hålla sin bil rullande.

Välj sälja före dumpa skrotbilen i Lysekil

Välj sälja före dumpa skrotbilen i Lysekil

Ett ordnat fragmenteringsklassificering av skrotbilarna i Lysekil har betytt, att bilinnehavarna kan få en mycket god betalning vid inlämning till en ackrediterad skrotfirma, när tiden är inne att lämna bilen för skrotning. Till följd av en förhållandevis ny företeelse förbiser många personer dylik vägledning. Så man följer en gammal sed för att spara pengar. Det är inte länge sedan när man skrota bilen i Lysekil medförde utgifter på femton hundra.

Ford skrotbilar från Göteborg ger klirr i kassan på bilskrot

Ford skrotbilar från Göteborg ger klirr i kassan på bilskrot

Det fordrades, att Transportstyrelsen gick in med hårda förordningar före en betalning inkasserades för trasiga fordon i Göteborg. När en personbil, för några år sedan, inte kunde köras längre övergick det till ett penningslukande påhäng utan chans till säljande. För att undgå skrotutgiften för att skrota bilen Göteborg lämnades en del vrak i skog och mark med allmänt bekanta klimatbesvär.

Fler artiklar