Skrota bilen utan nyckel?

Att skrota bilen utan nyckel innebär med stor sannolikhet, att den inte är körbar eller har styrförmåga. Ett låst rattläge hindrar alla försök att dra fordonet i rätt riktning. Är handbromsen el-manövrerad sitter bakhjulen som fastrostade utan möjlighet att slå loss.

Men när skrotbilen väl har hamnat hos en auktoriserad bilskrot, tillsammans med ett giltigt registreringsbevis med eventuell fullmakt i utbyte mot ett mottagningsbevis, finns inga interna problem att skrota en bil utan nyckel. Efter sanering, demontering av användbara begagnade bildelar och utfärdande av skrotningsintyg för avregistrering, skickas det pressade vraket till återvinning. Det är framför allt återanvändningen av de sorterade metallerna järn, aluminium och koppar, som bidrar till en bra ersättningen för ett bilvrak. Men ett fordon utan nyckel låter sig inte köras till närmaste auktoriserad bilskrot i Göteborg. Många andra problem finns därmed i bilden.

Finns inte nyckeln blir transporten till bilskroten ansenlig mer komplicerad. Bogsering av bilen är inte att tänka på därför att rattlåset inte går att låsa upp. Finns det ingen möjlighet att styra behövs bärgningsbil till fordonet för att kunna hämta bilen och transportera den till en bildemontering. Att ha i sönder rattlåset är inte att förespråka då styrförmågan kan påverkas.

Bilbärgning Gbg AB hämtar skrotbilar som inte har några nycklar

Det är utanför skrotens staket som svårigheter med skrota bilen i Göteborg utan nyckel tornar upp sig. Bärgning av ett fordonsvrak för avregistrering, som saknar styrförmåga, vållar verkliga problem vid vinschning till flaket. Är bakhjulen låsta, genom el-spärrad handbroms, blir det etter värre att hålla någon längre kurs. Och sällan står dessa gamla miljöbovar lättillgängliga, beroende på miljöaktivisters skarpa syn. Undangömda i garage eller bakom husknutar väntar bilar utan nyckel normalt på hämtning. En tränad bärgare vänder inte ryggen åt sådana uppdrag. Men den krävda arbetstiden för bärgning mångdubblas många gånger. Så ersättningen, som erhålles vid en ordinär hämtning, reduceras vid hämtning av skrotbil utan nyckel. Därför är det viktigt att beställaren redogör för förhållandet vid beställning, så att rätt ersättning kan erbjudas och betalas utan prut.

Laga Hyundai-Atos från Göteborg med begagnad tryckregulator från bilskrot

Laga Hyundai-Atos från Göteborg med begagnad tryckregulator från bilskrot

Kostnaden beslutar, när en defekt tryckregulator till Hyundai-Atos borde bytas av en sparsam bilägare från Göteborg. Första tanken är att lokalisera motsvarande begagnade bildel på Bildelsbasen butik. Det äldre före detta återvinningsfirman i Halland hittar man landets största begagnade fordons-handelsplats.

En skrotad Lotus från från Göteborg på bilskrot kan förorsaka framtida problem

En skrotad Lotus från från Göteborg på bilskrot kan förorsaka framtida problem

Destruera din uttjänade Lotus från Göteborg. Och saluför den till en ackrediterad bilåtervinnare, som borgar för att fordonet återvinns för att användas i nyframställning. Alternativt återbrukas begagnade bildelar efter skrotning, sanering och avregistrering. Dieselmotorer har under de senaste tio åren förkovrats till avgörande låga co2-utsläpp i föroreningar.

Fler artiklar