Vad innebär det att ett företag som arbetar med bildemontering måste vara auktoriserat?

En bildemonterings viktigaste uppgift är att sanera en skrotbil enligt “Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186”, samt att utfärda ett skrotningsintyg till Transportstyrelsen för avregistrering av fordonet. Enligt miljöbalken ansvarar ägaren för sin bil tills den är inlämnad hos en auktoriserad bilskrot och avregistrerad. En skrotbil klassas som miljöfarligt avfall och måste hanteras efter speciella föreskrifter till den är sanerad från miljöfarliga vätskor, gaser och komponenter.

För att bedriva all sorts av verksamhet med en uttjänt bil krävs tillstånd från Länsstyrelsen, som därmed ger en bildemonteringen auktorisation. Naturvårdsverket ändrade reglerna för uppföljning och årlig kontroll av förordningens tuffa miljökrav år 2007. Konsekvensen blev, att en stor del av landets bilskrotar lade verktygen på hyllan på grund av olämpliga lokaler, arbetsrutiner samt den skoningslösa årliga kontrollen av ortens miljöinspektörer. En läsning av Bilskrotningsförordningens 52 paragrafer ger en bild av tillståndets hela innebörd, samtidigt som den speglar riskerna att förlora erhållen auktorisation.

Skrotning av bil och handel med begagnade bildelar har en lång tradition i Sverige. Redan på 1920-talet började folk plocka och demontera reservdelar på fordon som skrotades. Det är en av de äldsta verksamheterna inom återvinning. Tidigare var det oftast om det gick tillvarata delar som fungerade. Skrota bilen för miljöns skull förekom inte vid denna tidpunkt. Men eftersom att fragmenteringen påbörjades på 70 talet kunde allt av den uttjänta bilen återvinnas. Bilskrotarna koncentrerade ändå på försäljning av delar och hade inte gjort någon anpassning för miljön, precis som de flesta andra företagen i Sverige.

Vad innebär det att ett företag som arbetar med bildemontering måste vara auktoriserat?

Alla auktoriserade bilskrotar säljer inte längre begagnade delar

Efter det att alla bilar har katalysator har skrotföretagen blivit mer intresserade av den än att saluföra reservdelar från skrotade personbilar. Tidigare försörjde bilskrotarna sig på demontering och saluförande av bilreservdelar. Endera logisk återvinning av de återstående fordonsvraken fanns inte. Jobb utförd med händerna uträttades för att rensa chassina rena innan försäljning till ett skrotupplag. Vinsterna för de här ombesörjde blott produktionskostnad samt transporter till fragmentering. På det här sättet blev att skrotens ekonomisk effektivitet låg till bas av omsättning av bildelar samt skrotningskostnaden, som bilägaren behöver betala för att skrota bilen i Göteborg. Men tiden har växlat.

Nu för tiden återvinnes det uttjänta fordonet till nittiofem procent för att kretsa i ett ständigt omlopp. Transportstyrelsens föreskrift till bilproducenter av personbilar har gett konstruktivt resultatet. Detta tillsammans med den omgivningsanpassade återvinningsförordningen åstadkommer, att det inte längre medför några utgifter för inlämning med skrotintyg och avregistrering på Transportstyrelsen. Rakt motsatt har avgiften förändrats till femhundra kr i betalning vid lämnande till några skrotar. En bilskrot i Göteborg tillhandahåller än idag begagnade bildelar.

Auktoriserad bildemontering arbetar med försäkringsbolag och fragmentering

Kolliderade bilar, som lösts in av försäkringsbolag köpes upp för återvinning och säljande av fordonsdelar med bra beskaffenhet. Utvecklingen går mot en fullkomlig skrotning, i och med detta utbyte överträffar lönsamheten att demontera ner och lagerhålla använda biltillbehör. En renodlad bildemontering jobbar även med fragmentering, men i ett helt annat uppsåt. Efter att en uttjänt bil hämtas och mottagningsbevis getts börjar tömning av ohälsosamma substanser och detaljer. På dessa bildemonteringar finner man oftast endast bilbatterier och avgassystem till salu. Bilåtervinnare i Göteborg som förfoga över bra brukade fordonskomponenter är sammanlänkade med Laga.se vid avyttring på webben.

Eftersom flera skrotar inte längre säljer äldre begagnade reservdelar längre är det spill med tiden att höra med och spana efter delar, som ej förekommer. Den här verksamhetsområdet har förmodligen kommit längst med e-affärer från ett stort och kollektivt databank. Med hjälp av det här sanningen, och att annonser klart visar att delar inte avyttras, kontaktar många av köpare felaktigt. Lika lätt som att betrakta en sån upplysning är det att förhandsbeställa en efterlängtad bildel på nätet hos lagabasen. Strukturen är så enkelt, att det kan likställas med ett köp av en mjölk på Coop, med den olikheten att det förekommer ett tiotusental bättre varulager med varierande priser att selektera. Det är ej bara brukade fordonskomponenter från bildemontering i Göteborg, utan alla andra bildemonteringars, som finns i systemet. Här kan men dessutom hitta orörda eller reparerade bilreservdelar till omväxlande kaliber och kostnader.

Byte av styrväxel i Göteborg på Vw-Beetle från bilskrot förlänger livslängden

Byte av styrväxel i Göteborg på Vw-Beetle från bilskrot förlänger livslängden

Det finns många åsikter om ett fordons verkliga livslängd. Ett byte av styrväxel i Vw-Beetle förändrar inte ägarens avgörande att se till att behålla fordonet i körbart kondition med begagnade bildelar så länge som möjligt. Den kommande kostnaden för services och lagningar kommer att avgöra den tidpunkten.

Ford-Mondeo är skrotbil efter 11 år enligt Göteborgs Universitet

Ford-Mondeo är skrotbil efter 11 år enligt Göteborgs Universitet

Oavsett den kända stora naturförstörelsen slår äldre Pandemin ändrar förutsättningar för Ford-Mondeo försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bildemonteringarna som köper upp fordonen till skrotning.

Mer läsning