Skrotbil Skoda-Coupe går igen

Mot alla vettiga sannolikheter ökar försäljningen av prisvärda begagnade Skoda-Coupe i taket, som aldrig tidigare har skådats. Med stöd av politiska fastställanden har användning av personbil till och från arbetsplatsen bitvis ändrats till allmänna bussresor.

Styrningsmedel som Bonus-Malus, chockhöjda dieselpriser och trängselskatter har medverkat till den klimatoptimerande ingripandet. Och familjens andra-bil har skrotats. Men mitt uppe i den pågående coronapandemin kommer tillsägelser som fort förändrar arbetssätten. De ger föda till en av bilhistoriens framstående triumfer, via att skrotade Skoda-Coupe repareras till riktigt fina exemplar.

Skoda-Coupe konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella rekommendationer från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters distans samt munskyddens lägre relevans, har höjt vanligt folks ovilja att använda kollektivt. Att folkhälsomyndigheten också uppmanar gemene man att köra bil förändrar inte misstron. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Fördenskull är det mer angeläget än allt annat att anskaffa ytterligare en besiktigad Skoda-Coupe, så att alla i familjen kan åka på ett obekymrat vis.

För rekommendationerna i all aktning, fungerar nog tvåmeters-principen för sittande människor. Men för människor i förflyttning på besvärliga utrymmen gestaltas det mera som en framtidsvision. På grund av detta bör köpandet av en andrabil behandlas med förtur.

Uttjänta Skoda-Coupe rullar vidare

Bra besiktigade Skoda-Coupe med stora växthusföroreningar och dålig trafiksäkerhet kan i flertalet fall gälla som skrotbilar. Frånsett att återvinna bilen har de blivit begärlig för den organiserade kriminaliteten för illegal utlandsförsäljning framför allt till Nigeria. Där är försäljningspriset cirka tio gånger större än liknande svenska priser. Och det har etablerats många små verkstäder, som med skrota bilen Göteborg anspråkslösa upprustningar kan få gamla Skoda-Coupe godkända genom en bilbesiktning. Så tävlingen förekommer allaredan för familjefadern, som är på jakt efter en prisvärd gammal andra-bil.

Miljön på en bilkyrkogård är bättre än dumpade vrak i Sunne

Behöriga bilåtervinnare, som mestadels kasserar fordon för miljön, attraherar fordonsinnehavare med stora betalningar. Några klimatkamrater har föredragit att lämna bilarna här med gott samvete, genom att upphöra med ytterligare åkande av klimatförsämring och mindre trafiksäkra personbilar. Men igenom fasan att åka allmänna bussar har den stora efterfrågan höjt priserna. De kasserade personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden kommer i skuggan av hushållets säkerhet under tvungna resor. Så dessa bättre begagnade Skoda-Coupe går åt trots varningar från Bonus-Malus. Ur klimatsynpunkt vrids klockan tillbaka otaliga årtionden. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer det förbli så här för alltid?

Skrotade Ford-Zephyr bilar åter i trafik

Skrotade Ford-Zephyr bilar åter i trafik

För en del år sedan författades spaltkilometer om äldre dumpade Ford-Zephyr, som de värsta miljöbovarna i nutid. Och det fanns givetvis korrekthet i de flesta reportagen. I drift är de gamla fordonen ordentligt större miljöfaror.

Alla fordon når inte bilskrotning i Ankarsvik

Alla fordon når inte bilskrotning i Ankarsvik

När Naturvårdsverket stoppade all ersättning för skrotar i Ankarsvik och nervositet spreds inom Sveriges skrotföretag. Och nervositeten upphörde inte, då det yppade sig att det gällde några legitimerade bildemonteringar.