Alla fordon når inte bilskrotning i Ankarsvik

När Naturvårdsverket stoppade all ersättning för skrotar i Ankarsvik och nervositet spreds inom Sveriges skrotföretag. Och nervositeten upphörde inte, då det yppade sig att det gällde några legitimerade bildemonteringar. Företagen fick skrota bilen i kompensation ensamrätt att iordningställa skrotningsintyg för avregistrering på Trafikstyrelsen. Förvisso förlorades en betydande del av intäkterna, men de hamnade i stället i en händelse, som erbjöd fina utsikter för morgondagen.

I enlighet med svenska miljölagar ansvarar en bilägare för sin bil tills den är inlämnat till en skrot i Ankarsvik och avregistrerad. Denna omständigheten förändrade, att de legitimerade skrotarna fick ensamrätt. Utan gällande att genomföra en legal skrotning, blev flera skrothandlare av med besökarna. De fick heller inte att skrota bilen utan kostnad. Den kärva verkligheten besannades med flera konkurshot från bilskrotar i Ankarsvik.

Ny organisation underlättar för bilskrotning i Ankarsvik

BilSweden erhöll uppdraget att arrangera Naturvårdsverkets anspråk för att skrota en bil i Ankarsvik. Därtill gavs förhållningsregler till insamling och återvinning av bilvrak, som ideligen förkastats i omgivningen. Skälet för dessa naturbrott var fordonsinnehavarens kostnadsbesparing för skrotningen av bilen. Flertalet insända rapporter i Göteborgsposten lastade Miljövårdsverkets försumlighet att stoppa dessa sattyg. Och detta deklarerades som en av skälen i den nya förordningen med avgiftsfri bilskrotning i Ankarsvik. Fordonstillverkarna fick i uppgift att ordna en inrättning, som förmådde genomföra inriktade mål. Så de första verkligt legitimerade skrotfirmorna inrättades i Sveriges Bilåtervinnares Riksförbund (SBR).

Men deras kartell att avge mottagningsbevis med skrotintyg existerar inte längre. En godkänd bilåtervinnare får sin auktorisation från Transportstyrelsen. En skriftlig begäran måste tillstyrkas av naturmyndigheten, som kollar att den kommande skroten följer Trafikverkets föreskrifter enligt ”Bilskrotningsförfattningen”.

Bilskrotning i Ankarsvik ger ersättning

Ett fordonsvrak klassas som miljövådligt avfall, och ska transporteras och saneras på en skrot i Göteborg, enligt Naturvårdsverkets begäran. De här instruerar i detalj hur de olika bildemonteringarnas inrättningar skall gestaltas för att tillåtas. Lika omsorgsfullt framställs rensning av naturgiftiga reservdelar, oljor och substanser. Skrotning, skötsel och magasinering behöver godkännas av naturkontrollant årligen. Efter saneringen är bilvraket inte längre ett miljöfördärvligt avfall utan sänds till fragmentering och smältning. I dag är riktpunkten nittiofem % återgång till ett ideligen kretslopp i nyframställande uppnått. Och det medför att bilinnehavarna kan skrota en bil i Ankarsvik med betalning, som kan ge ett par tusenlappar för en uttjänt bil. Före demontering av personbilen erbjuder en del skrotar självplock av begagnade bildelar. Spekulanter kan finna bilkomponenter till en Volkswagen till rena drömpriser.

Det existerar också auktoriserade bärgningsföretag, som transporterar fordon, för skrotning i Ankarsvik, med betalning. Lagar för hanteringen av det klimatfarliga avfallet förekommer i Transportstyrelsens särskilda medgivande till bärgaren. En kommande klient kan enkelt checka detta på lejda bolagets webbplats före uppdrag.