Skoda-Fabia är skrotbil efter 11 år enligt Chalmers forskare

Trots den välkända stora miljöförstörelsen slår äldre Skoda-Fabia försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de godkända bildemonteringarna som köper upp personbilarna till skrotning.

Under en del år har naturvetare noterat att de fossila bensindrivna fordonen spyr ut co2 utsläpp, växthusgaser och sjukdomsframkallande molekyler. CO2 bildar ett isolerande hinna och medverkar till den ökade temperaturen. Det var och en ligger bakom miljöändringen med komplicerade förödelse som effekt Och det är gamla Skoda-Fabia som är de största syndarna. Blekinge Läns Tidning refererar till Chalmers forskningsobservation beträffande fordons CO2-avgaser.

Det indikerar, att fordon har en idealisk ålder av elva år och borde, både ur miljö- och kostnadssynvinkel, skrotas vid den åldern. Höjda dieselutgifter och fordonsskatter borde höja entusiasmen för elektrifierade bilar. Men i pågående pandemihändelse är suget på nyproducerade personbilar lika med ingenting. Med förtvivlan ser alla eldsjälar hur deras ansträngningar omintetgörs via återinförandet av uttjänta Skoda-Fabia, som tvingas fram av fasan för det farliga coronaviruset.

Skoda-Fabia konkurrerar med kollektivtrafiken

Globala inrådan från Folkhälsomyndigheten, som två meters distans också munskyddens lägre innebörd, har ökat vanligt folks motsträvighet att åka allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten även uppmanar privatpersoner att använda bilen förändrar inte skepticismen. Men alla av familjemedlemmarna har inte tillgång till en personbil. Av den orsaken är det mer angeläget än allt annat att äga ytterligare en äldre Skoda-Fabia, så att alla i hushållet kan åka på ett tryggt vis. För rekommendationerna i all anseende, fungerar nog tvåmeters-föreskriften för sittande människor. Men för människor i omlopp på svårframkomliga områden gestaltas det mer som en framtidsvision. På grund av detta skall förvärvande av en andrabil ställas i främsta rummet.

Uttjänta Skoda-Fabia rullar vidare

Billiga kördugliga Skoda-Fabia med stora koldioxidavgaser och dålig trafiktrygghet kan i en del fall gälla som skrotbilar. Bortsett från att återvinna fordon har de blivit tilltalande för den olagliga kriminaliteten för laglös utförsel särskilt till Mellanöstern. Där är avkastningen cirka 10 gånger mer än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram en mängd mindre bilverkstäder, som med primitiva renoveringar kan få rostiga trafikfarliga Cadillac godkända igenom en bilprovningen. Så tävlingen finns allaredan för familjen, som är på jagande efter en billig besiktigad andra-bil.

Bilkyrkogårdar har högre status än skrotbilssamlingar i Svedala

Godkända bilåtervinnare, som som oftast kasserar bilen för bildelar, lockar bilägare med stora betalningar. Några miljökamrater har föredragit att lämna bilarna här med gott samvete, genom att upphöra med ytterligare åkande av försvagning skrota bilen och mindre trafiktrygga bilar. Men via skräcken att åka tåg har den stora efterfrågan höjt priserna. De uttjänta fordonen kommer att leva vidare. Klimat och säkerhetsfrågor kommer i andra hand av familjens trygghet under tvungna åkturer. Så de här billiga besiktigade Skoda-Fabia köps för över 20 års livslängd, eller dubbelt vad Chalmers forskning förordar.. Ur natursynvinkel är det ett steg tillbaka flera decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för jämnan?

Skrotade Ford-Zodiac bilar rustas upp

Skrotade Ford-Zodiac bilar rustas upp

Under närvarande coronapandemin är handel av besiktigade Ford-Zodiac på väg att slå rekord. Genom ihållande miljömässiga beskyllningar och politiska avgörande har en dämpande men säker förändring från bilåkande till bussresor noterats.

Skrotade Ford-Zephyr bilar åter i trafik

Skrotade Ford-Zephyr bilar åter i trafik

För en del år sedan författades spaltkilometer om äldre dumpade Ford-Zephyr, som de värsta miljöbovarna i nutid. Och det fanns givetvis korrekthet i de flesta reportagen. I drift är de gamla fordonen ordentligt större miljöfaror.