Bilskrot går miste om Skoda-Sedan

Fruktan för virus sjukdomen har dämpat allmänhetens intresse att satsa några pengar på bilar. Funderingar på nytillverkade fordon skjuts till framtiden. Men efterfrågan efter bättre kördugliga Skoda-Sedan är desto starkare.

Genom infrastrukturministerns riktade avgörande har bilåkandet avtagit hos de flesta familjerna. På grund av höjda bilskatter, dieselpriser och skatt på trängsel bestämmer sig flera att åka till sina arbetsplatser kollektivt. Hushållets andra-bil har sålunda blivit onödig och avyttrats. Men skräcken för bussresor, parallellt med infrastrukturminister rekommendationer har satt krokben för tidigare naturmässiga och finansiella insikter. Nu har en äldre Volvo-245 blivit ett av de mest uppskattade ägodelen för flera familjer.

Skoda-Sedan konkurrerar med kollektivtrafiken

Allmängiltiga inrådan från Regeringen, som 2 m mellanrum också munskyddens lägre relevans, har höjt allmänhetens motsträvighet att använda kollektivt. Att folkhälsomyndigheten också föreslår allmänheten att skrota bilen förändrar inte skepsisen. Men alla av hushållet har inte möjlighet att utnyttja en personbil. Därför är det mer angeläget än allt annat att fixa fram ytterligare en begagnad Skoda-Sedan, så att alla i hushållet kan färdas på ett obekymrat vis.

För rekommendationerna i all ära, fungerar nog tvåmeters-bestämmelsen för sittande personer. Men för människor i förflyttning på besvärliga områden gestaltas det mer som en önskedröm. På grund av detta skall förvärvande av en andrabil särbehandlas.

Uttjänta Skoda-Sedan rullar vidare

Billiga begagnade Skoda-Sedan med höga CO2utsläpp och undermålig trafiksäkerhet kan i en del fall ses som uttjänta bilar. Frånsett att återvinna fordon har de blivit begärlig för den olagliga brottsligheten för lagstridig utlandsförsäljning i första hand till Nigeria. Där är priset uppskattningsvis 10 gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har vuxit fram flertalet små bilverkstäder, som med ringa renoveringar kan få gamla Skoda-Sedan godkända igenom en bilbesiktning. Så tävlingen finns redan för hushållet, som är på jakt efter en billig gammal andra-bil.

Dumpade skrotbilar i Storvreta kan inte jämföras med en bilkyrkogård

Legitimerade skrotföretag, som mestadels kasserar personbilen för återvinning, attraherar fordonsinnehavare med höga betalningar. Några klimat-vänner har valt att överlämna fordonen här med gott samvete, igenom att hindra mer åkande av försvagning och lägre trafiksäkra bilar. Men via rädslan att använda tåg har den stora efterfrågan höjt priserna. De utslitna personbilarna kommer att leva vidare. Natur och ärenden kommer i skuggan av hushållets säkerhet under beordrade åkturer. Så dessa billiga kördugliga Skoda-Sedansäljs som aldrig förr. Ur miljösynpunkt är det ett steg tillbaka många decennier. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för evigt?

Skrotbil Ford-Sierra går igen

Skrotbil Ford-Sierra går igen

Mot alla förnuftiga sannolikheter ökar handel av billiga kördugliga Ford-Sierra i höjden, som inte någon gång tidigare har skådats. Med hjälp av politiska ställningstagande har bilkörning till och från arbetet gradvis förändrats till allmänna bussresor.

Bilskrot går miste om Ford-Taunus

Bilskrot går miste om Ford-Taunus

Oron för epidemin har hämmat vanligt folks intresse att satsa några stålar på fordon. Funderingar på moderna fordon läggs åt sidan. Men suget efter bättre kördugliga Ford-Taunus är desto starkare.