Skrotbil Ford-Sierra går igen

Mot alla förnuftiga sannolikheter ökar handel av billiga kördugliga Ford-Sierra i höjden, som inte någon gång tidigare har skådats. Med hjälp av politiska ställningstagande har bilkörning till och från arbetet gradvis förändrats till allmänna bussresor. Styrmekanismer som Bonus-Malus, chockhöjda bensinpriser och trängselskatter har gynnat till den miljöförbättrande ingripandet. Och familjens andra-bil har avyttrats.

Men mitt uppe i den rådande coronapandemin kommer uppmaningar som snabbt ändrar rutinerna. De ger gödning till en av bilhistoriens framstående triumfer, igenom att skrotade Ford-Sierra förändras till godkända fordon.

Ford-Sierra konkurrerar med kollektivtrafiken.

Allmänna råd från Folkhälsomyndigheten, som 2 meters avstånd och munskyddens lägre innebörd, har ökat allmänhetens olust att använda allmänna bussar. Att folkhälsomyndigheten även uppmanar allmänheten att använda bilen förändrar inte skepsisen. Men alla av familjemedlemmarna har inte möjlighet att utnyttja något fordon. Fördenskull är det mer angeläget än allt annat att få tag i ännu en gammal Ford-Sierra, så att alla i familjen kan färdas på ett tryggt vis. För referenserna i all ära, fungerar nog tvåmeters-bestämmelsen för sittande folk. Men för folk i förflyttning på besvärliga ytor skrota bilen framställs det mera som en önsketänkande. Av den anledningen skall införskaffade av en andrabil prioriteras som nummer ett.

Uttjänta Ford-Sierra rullar vidare

Bra besiktigade Ford-Sierra med stora koldioxidföroreningar och dålig trafiktrygghet kan i en del fall betraktas som skrot. Bortsett från att återvinna personbilen har de blivit attraktiva för den organiserade brottsligheten för lagstridig utskeppning i första hand till Afrika. Där är utdelningen uppskattningsvis tio gånger större än motsvarande svenska priser. Och det har etablerats en mängd mindre bilverkstäder, som med enkla reparationer kan få gamla Ford-Sierra godkända genom en bilprovningen. Så tävlingen finns redan för familjen, som är på jagande efter en prisvärd äldre andra-bil.

Godkänd körsträcka förlängs genom kylsystemtätning i Mazda-Miata från Sollentuna

Certifierade skrotar, som som oftast kasserar personbilen för bildelar, attraherar bilinnehavare med höga betalningar. Några klimat-vänner har utsett att lämna fordonen här med god ansvarskänsla, igenom att upphöra med ytterligare drift av klimatförsämring och mindre trafiksäkra bilar.

Men via fasan att använda allmänna bussar suget efter den gamla bilen höjt priserna. De utslitna personbilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och ärenden kommer i andra hand av familjens säkerhet under beordrade resor. Så de här billiga kördugliga Ford-Sierra säljs som aldrig förr. Ur miljöhänseende vrids klockan tillbaka otal decennier. Och frågan är omöjlig att undvara. Kommer den att stanna där för jämnan?

Alla fordon når inte bilskrotning i Avesta

Alla fordon når inte bilskrotning i Avesta

Bildemontering i Avesta med pengar har förkommit av en krånglig skrotningsförlopp. Det var normalt, att en bildemontering tog pengar för skrotning och avregistrering. Bara en del ägare till Volkswagen kunde skrota bilen gratis.

Seat-600 är skrotbil efter 10 år

Seat-600 är skrotbil efter 10 år

Oberoende den kända stora ödeläggelsen slår äldre Seat-600 försäljningsrekord på löpande band. Men det är olyckligtvis inte de behöriga bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning.