Skoda-Laurin är skrotbil efter 11 år

Oavsett den kända stora naturförstörelsen slår gamla Skoda-Laurin försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de behöriga bilskrotarna som köper upp fordonen till skrotning. Under många år har naturvetare registrerat att de fossila dieseldrivna bilarna vräker ut koldioxid, kväveoxider och sjukdomsframkallande sotpartiklar. Koldioxid bildar ett isolerande skikt och medverkar till den höjda uppvärmningen.

Det i sin tur ligger till grund klimatförändringen med besvärliga förödelse som konsekvens Det är äldre Skoda-Laurin som är de främsta bovarna. Oskarshamns Tidningen återger till Göteborgs Universitet upptäckt rörande fordons koldioxidutsläpp. Det anger, att fordon har en maximal ålder av 11 år och rekommenderas, såväl ur natur- och kostnadssynvinkel, skrotas vid den åldern. Ökade bensinpriser och fordonsskatter bör öka intresset för elektrifierade bilar. Men i nuvarande epidemisituation är efterfrågan på nytillverkade fordon praktiskt taget inget. Med vemod ser alla eldsjälar hur deras ambitioner krossas igenom återinförandet av skrotbilen Skoda-Laurin, som tvingas fram av rädslan för det farliga covid-19viruset.

Skoda-Laurin konkurrerar med kollektivtrafiken

Generella råd från Folkhälsomyndigheten, som två m distans samt munskyddens lägre betydenhet, har ökat vanligt folks motvilja att resa kollektivt. Att folkhälsomyndigheten därtill uppmanar privatpersoner att köra bil rubbar inte misstroendet. Men hälften av hushållet har inte tillgång till en personbil. Därför är det mer betydelsefullt än allt annat att äga ännu en gammal Skoda-Laurin, så att alla familjemedlemmar kan färdas på ett tryggt vis. För referenserna i all anseende, funktionera nog 2 m-principen för sittande personer. Men för folk i trafik på svårframkomliga utrymmen framställs det mera som en illusion. På grund av detta bör inskaffande av en andrabil gynnas.

Uttjänta Skoda-Laurin rullar vidare

Bra besiktigade Skoda-Laurin med stora koldioxidgaser och dålig trafiktrygghet kan i en del fall ses som skrot.

Med undantag av att skrota fordon har de blivit lockande för den organiserade brottsligheten för laglös utskeppning särskilt till Nigeria. Där är priset sisådär 11 gånger mer än liknande svenska priser. Och det har etablerats flertalet små verkstäder, som med lätta medel kan få de uttjänta Skoda-Laurin godkända igenom en bilprovningen. Så konkurrensen finns allaredan för familjen, som är på jagande efter en prisvärd äldre andra-bil.

Myndigheter säger nej till bilkyrkogård i Smedjebacken

Certifierade bilskrotar, som vanligtvis kasserar personbilen för bildelar, lockar bilinnehavare med höga ersättningar. Några skrota bilen Göteborg naturkamrater har utsett att lämna personbilarna här med god ansvarskänsla, genom att avbryta vidare drift av klimatförsämring och lägre trafiksäkra personbilar. Men via farhågan att resa spårvagnar har den stora efterfrågan höjt priserna. De utslitna bilarna förblir antagligen på vägarna i många år framöver. Klimat och trygghetsförfrågan kommer i andra hand av hushållets trygghet under beordrade turer. Så dessa bra begagnade Skoda-Laurin lär rulla dubbelt så många år, som rekommenderats av Göteborgs-Universitet. Ur miljöaspekt är det ett steg tillbaka många årtionden. Och frågan är essentiell. Kommer den att stanna där för jämnan?

Skrotade Ford-Cougar bilar får make-up

Skrotade Ford-Cougar bilar får make-up

Trots den kända stora ödeläggelsen slår gamla Ford-Cougar försäljningsrekord på löpande band. Men det är sorgligt nog inte de behöriga skrotföretagen som köper upp bilarna till demontering.

Bonus-Malus ökar inte antalet Ford-Cortina till bilskrot

Bonus-Malus ökar inte antalet Ford-Cortina till bilskrot

Billiga besiktigade Ford-Cortina går mot den allmängiltiga strömmen av osäljbara fordon. Den pågående Covid-19 har förlamat en stor del i samhället. Framtiden är ju oberäknelig, fördenskull beslutar de flesta att spara i sina pengar tills någon omändring inträffar.