Myndigheter säger nej till bilkyrkogård i Smedjebacken

Att se en dumpade fordon i skog och mark är en olust. Men raggare från Smedjebacken attraheras i alla fall till en bilkyrkogård som pirayor till en köttbit. I landet finns två lagenligt anlagda skrotar, som förvandlats till otroliga bilvraks-utställningar. Tusentals personbilar med skilda bilmodeller från 40- till 60-talet förekommer och offentliggörs för åskådning bland träd och buskar. Det är mer än bilbeundrare som är imponerad av storlekar och formar av raggaråken.

Fina bulliga linjer och enorma motorer var den tidens riktlinjer för en kompetent skapelse. Verken dyrkas fortfarande av 10 000-tals gäster årsvis. Skrot kyrkogårdarna har blivit hemkommunernas stora inkomstkälla och skapar de största besöksinkomsterna. Dessa förtjänster har också tyglat miljöaktivisternas krav på bärgning och nedläggning av aktiviteterna. Men en etablering eller utökning av en sådan anläggning är helt stoppad igenom Trafikverkets fordran att skrota en färdiganvänd personbil för regenerering.

Inte en enda lovlig bilkyrkogård finns i dag i Smedjebacken

Det förekommer en del uppställningsplatser för skrotade bilar i landet. Men enbart ett par är certifierade av regionens klimatkansli som varaktiga gravplatser för gamla fordon för trafikanter från Smedjebacken. Dessa omtalade områden är Kyrkö Mosse i Ryd i Småland samt Båtnäs i Värmland. I Ryd finns många hundra modeller från början av 1900-talet och besöks av mer än 15 000 personer varje år. Även fast ett kommunalt beslut om utgallring av alla personbilar, har ett tillstånd, som varar trettio år till. Det är verkligen ett belägg på turistnäringens betydelse för orten och omhuldas för den skull på bästa vis av kommunen. Årjängs stolthet i Båtnäs har inte haft likadan assistans till etablering av attraktion. Här grundades en bilskrotnings-företag under mitten av förra seklet. Försäljning av begagnade bilkomponenter höll på till 1980-talet då bilskroten avvecklades.

Fordonsvraken blev orörda efter viss tvångsförflyttning av fordonsvraken, som var parkerade på annans egendom. Cirka tusen olika fordonsmärken från 30-50-talet behölls och bröderna Ivansson, som ägde skroten, tillät privat personer att gå omkring och se de föråldrade rariteterna. Tyvärr har dessa påhälsningar inneburit minskade fordon. Först och främst har Saab V-4 varit tilltalande för plundrare. Bara dörrar och huv har kvarlämnats. Och om kyrkogården för rostiga bilar i Årjäng skall ses som turistattraktion eller klimatkatastrof har avhandlas av klimatkommissionen. Idag rangordnas fordonsvrak, som klimatskadligt restprodukt. Men så äldre fordonsvrak har självrensats och klimatbesvär har sanerats från marken.

Hot finns för illegitim bilkyrkogård i Smedjebacken

Ingen i Smedjebacken kommer ändå att kunna observera fordon från de mest välkända förbjudna skrot-kyrkogårdarna. Den mest uppmärksammade platsen påträffades på Sveriges största ö. I Tingstäde skyfflades ungefär 200 skrotbilar fram ur ett kärr. Egendomen hade ägts av en myndighet, så försvarsmakten hade skyldigheten för hantering och kontroll, då bilinnehavarna beslöt att jordfästa bilen på detta sluga förfaringssätt. Och Värmland har det förekommit hemliga lockelse. Östra Sivbergs gruvhål lades ned och fylldes med vatten omedelbart under 1920-talet. Där förekom ett 20-tal uttjänta bilar. De äldsta från 50-talet. Numera finner man helt andra olagliga gravplatser för gamla fordon spridda i landet. Och det är förvånande hur dåligt dessa ihopsamlingsställen är utvalda. Att beskåda sådana på vattenskyddade ställen utan kontroll av Trafikverkets är påfallande. Det handlar glasklart om transitställen. Försakelsen på ingripanden från betrodd myndighet är närmast ödesdiger och sporrar till många bedrägerier. En heder måste ändå lämnas till Sveriges 2 i särklass förnämsta och lagenliga gravplatser för gamla fordon i Årjäng och Småland.

Nostalgiska besökare från Östhammar återkommer ofta till någon bilkyrkogård

Nostalgiska besökare från Östhammar återkommer ofta till någon bilkyrkogård

Ingen tillbakablickande bilägare från Östhammar färdas genom Årjäng eller Ryd utan att besöka någon av de här gravplatser för gamla fordon. Här existerar oräkneliga fordonsvrak från mitten av förra seklet. Förlegade bilar befinner sig om vartannat.

Bilkyrkogårdar drar besökare från Ösmo

Bilkyrkogårdar drar besökare från Ösmo

Illegala ihopsamlingsutrymme med personbilar i Ösmo bekämpas av Transportstyrelsen. Men två kyrkogårdar för rostiga bilar i landet finns kvar i och med den väldiga inkomsten till ortens penningkista. Bygden runtom Ryd och Båtnäs har förvandlas till hela länens väldiga dragplåster.