Dumpning av skrotbilar istället för bilskrot i Lund är en dålig affär

Det är flertalet som undrar hur hög betalning man får för en defekt personbil i Lund. Länsstyrelsen har genom en lag till biltillverkarna befallt att all bilskrotning av ett fullkomligt fordon ska vara kostnadsfri. BilRetur skall också borga för upphämtning och skrotning av dessa. Under ett mängd år har demonteringsbehandlingen åstadkommit ett nästan hundraprocentigt och oändlig kretsgång av de förra värdelösa vraken.

För enstaka år sedan valde många bilinnehavare låta fordonet halstra sönder utom uppsikt för att undgå återvinningsutgiften. Men de klimatdemolerade fordonsvraken kan numera saluföras med god skrotningspremie. Genom upprensning och bilskrotningen enligt bilskrots-förordningen har värdelösa klimatodjur fått ett ansett betydelse. Så att överge sin uttjänta bil utan ersättning är numera rena förlusten.

En defekt personbil från Lund kan saluföras med bra betalning

Den kloke fordonsinnehavaren kränger i dag sin uttjänta bil i Lund med en ersättning, som tydligt överskrider den avvecklade statliga skrotningspremien. Det existerar flera intressenter. Skrotar med självbetjäning av beg. delar betalar många gånger bättre betalt för en ålderstigen Lincoln. Men behöver vara vaksam på många fuffens och tricks i affärsgrenen.

Dumpning av skrotbilar istället för bilskrot i Lund är en dålig affär

Under ”skrotbilar inhandlas” spaltas olika skrothandlare upp i Alekurirens reklam. Lockar med betalning med 10 000-tals kronor, efterträds varandra. Förtjänsten av en bil som är tänkt att skrota överträffar inte ens 1/3 av utlovat peng. Så dessa svarta aktörer, som inte är en del av de legitimerade skrotarna, kan inte bekosta det beloppet för ett uttjänt fordon, som skall demonteras med legal bokföring.

Det kommer kunden så småningom förstå. Ett råd är att köra på på ett överenskommet summa då och hör med en seriös kund, som representerar en auktoriserad bilåtervinnare.

Defekta bilar från Lund saluförs istället för bilskrotning

Att skrotbilar i Lund saluförs till individer, deras intention är att åter föra in dessa i trafik, är ett stigande besvär. De flesta gånger sker det utan fordonsägarens kännedom. Tragiskt nog är det alltför sent, att juridiskt korrigera en sådan ohederligt förfarande i efterhand. Enbart ett underskrivet mottagningskvitto med bilskrotsintyg, av en auktoriserad skrotfirma eller av likvärdig avtalad firma, kan avvärja kommande underligheter. Det här skrotintyget är också till underlag för Trafikverkets borttagning i fordonsregistret. När trasiga fordon saluförs har bilägarna en del att uppmärksamma.

Avsikten, att skrota sitt fordon med återvinning, i ett ändlöst och klimatförståndigt kretslopp, är otryggt före den är lämnad hos en godkänd bilskrot. Kan fordonsägaren personligen överlämna in sin skrotbil är problemet löst, man kan då även förvänta sig den bästa betalningen. Skall bärgningsbil användas finns dock potential att få ersättning samt säkerställa det uttjänta fordonets destination. För hämtning av en skrotbil, som klassas klimatskadligt avfall, erfordras licens från Länsstyrelsen. Detta kan granskas på bolagets hemsida innan beställningen. Och genom uppbärande av ett påskrivet mottagningskvitto med skrotintyg, i utbyte av registreringsbevis, kan bilinnehavaren förvänta sig sig, att den åldriga ”pärlan” behandlas adekvat och på ett klimatvänligt vis.