Skrotbilar i Haninge säljes till bilskrot för fragmentering

Det är tio år sedan, som trasiga fordon från Haninge endast kunde saluföras för ombyggnad av en PV 544 till A-traktor. Och det var mindre än en % av beståndet. En stor del av de oanvändbara vraken övergavs som klimatodjur i det gröna, som ett utslag av gratis bilskrotning. En avslutad statlig bilskrotningspremie förändrade inte tillståndet.

Skrotbilar i Haninge säljes till bilskrot för fragmentering

Då tog någon tuff person inom Länsstyrelsen fram piskan. Hårda anvisningar till alla fordonstillverkare och godkända skrotar avfattades. Gratis skrotning av fordon för bilägarna med fordonstillverkarna som betalningsskyldiga, var det första påbudet. Ihopsamling och demontering av bilvraken till minst 95 % av tyngden var efterträdande krav. Och genom den aktuella återvinningsstadgan vände samma ämbetsverk upp och ned på landets skrotfirmor. De hårda miljöanspråken var basen för en av Sveriges största företagsnedläggelser.

Men förordningarna innebar fundamentet till fordonsvrakens omvandling. Värdelösa och kostsamma bilvrak kan ge fordonsägaren en välbehaglig lönsam överraskning.

En bil som skall skrotas i Haninge kan marknadsföras med god ersättning

Den klipska bilinnehavaren avyttrar i dag sin uttjänta bil i Haninge med en betalning, som klart överstiger den avvecklade statliga skrotpremien. Det existerar många köpare. Bilskrotar med egenplock av beg. komponenter erbjuder ofta mer ersättning för en gammal Ford.

Men det gäller att vara uppmärksam på vissa fuffens och tricks i affärsgrenen. Under “söndriga personbilar förvärvas” radas skilda skrotnissar upp i Metros säljbudskap. Lockbeten, som ersättning med tiotusen-tals kr, avlöser varandra. Värdet av en skrotad uttjänt bil överstiger inte ens tredjedel av lovat belopp.

Dessa svarta företag, som inte ingår i de certifierade skrotarna, kan inte betala det beloppet för ett uttjänt fordon, som ska skrotas med legal deklaration. Det kommer försäljaren så småningom genomskåda. Ett råd är att köra på på ett överenskommet pris då och kontakta en ärlig köpare, som företräder en godkänd skrotfirma.

Defekta bilar från Haninge hamnar lätt i felaktiga händer

Att trasiga fordon i Haninge saluförs till personer, som har för avsikt att åter föra in bilarna i trafik, är ett tilltagande besvär. Flera gånger händer det utan säljarens vetskap. Sorgligt nog är det försent, att rättsligt rätta till en sådan missförhållande i efterhand. Bara ett underskrivet mottagningskvittens med skrotningsintyg, av en legitimerad bilskrot eller av likvärd avtalad aktör, kan avvärja framtida problem. Det här skrotningsintyget är även till underlag för Trafikstyrelsens borttagning i fordonsregistret.

Ett ärofullt slut på bilskrot i Haninge för din gamla bil

När defekta bilar krängs har fordonsinnehavarna en del att beakta. Intentionen, att skrota bilen med återvinning, i ett oändligt och miljöklokt kretslopp, är i fara innan den hamnat på en certifierad bilåtervinnare. Kan bilägaren själv lämna in sitt uttjänta fordon är det inga bekymmer, och han kan dessutom förvänta sig den högsta betalningen. Skall bärgningsbil användas finns dock chans att få betalning och säkra det uttjänta fordonets mål. För transport av en skrotbil, som rangordnas miljökritiskt avfall, krävs tillstånd från Trafikverket.

Detta kan avsynas på företagets nätsida innan beställningen. Genom mottagande av ett signerat mottagningsbevis med skrotintyg, i växling av registreringsbeviset, kan bilinnehavaren förvänta sig sig, att den åldriga “rariteten” handskas adekvat och på ett klimatförståndigt förfaringssätt.

Skrotbilar i Sandviken säljes till miljöanpassad bilskrot

Skrotbilar i Sandviken säljes till miljöanpassad bilskrot

Det erfordrades, att Länsstyrelsen gick in med tuffa regler före en betalning inkasserades för defekta bilar i Sandviken. När ett fordon, för några år sedan, inte kunde köras längre övergick det till ett penningslukande häftplåster utan möjlighet till försäljning.

En osåld skrotbil i Ängelholm till bilskrot ger bara problem

En osåld skrotbil i Ängelholm till bilskrot ger bara problem

Numera kan fordonsinnehavare lämna ett fordon för skrot i Ängelholm kostnadsfritt. Vid överlämning, med reg. bevis del 2, mottas ett skrotningsintyg från en godkänd skrotfirma. Detta intygar en kommande skrotning på Trafikverket. Många skrotfirmor lämnar även en rejäl ersättning.

Relaterade artiklar