Säkerhetsfel vid besiktning i Lund ger skrotbil status hos bilskrot

Först en påhälsning för bilbesiktning i Lund, därnäst dyra renoveringar på en bilverkstad, efter grundligt tänkande att återvinna bilen på närliggande behörig bilskrot. Många av de 35 % fordonsägare, som får allvarliga prickar i protokollet, vid den periodiska inspektionen, måste gå igenom ekluten. Redan från början gäller det vad 12 månad för de flesta. Riksdagen grundade den obligatoriska bilbesiktningen för 50 år sedan.

Men fordonsbeståndet växte det stelbenta bolaget över huvudet. Så privatiseringen för tio år sen förvånade inte svenska folket alls. Allt mer ökade kötider för beställningar och avbokningar ledde skrota bilen till många påtvingade körförbud, som genomskådade systemets misslyckande. Flera nystartade provningshallar ändrade ändå snabbt på den dåliga trenden. Med ett drop-insystem istället för bokning av fordonsbesiktning i Lund, löstes många problem för nöjda fordonsinnehavare.

Förändrade bestämmelser för fordonsinspektion i Lund leder vanligtvis till penningstraff

Men flera regler har nyss ändrats. Nu gäller inte kontrolltidpunkten baserad på registreringsnumrets sista siffra. inte ens den föreskrivna kallelsen kvar. Fördenskull behöver bilägaren själv att hålla koll på tidpunkten för personbilsgranskning i Lund. Misslyckas man med det här erhåller fordonet körförbud. Och skulle personbilen stoppas av ordningsmakten, kan körkortet ryka. Det är fordonsägarens ansvar att känna till det här faktumet. Statskassan uppskattar emellertid stärkas med ett antal miljoner kr från oaktsamma bilinnehavare.

Fordonsinnehavare beslutar personligen tillfälle för bilgranskningen i Lund

Men han/hon kan personligen avgöra, när den 1 tillsynen i Lund ska verkställas. Inte senare än 3 år efter att bilen registrerats i Sverige. Andra gången är efter 2 år. Därnäst skall fordonet kontrolleras varje år. På Länsstyrelsens nätsida kan datumangivelse enkelt påträffas. Surfa in på deras hemsida och skriv in registreringsnumret, så finns tiden där. Felen eller defekterna som anträffas delas in i 3 klasser. En kategori ett-påpekande innebär att den behöver fixas före nästa års-granskning. Ett nivå 2-påpekande betyder, att det skall repareras inom en viss tid med efterkontroll som följd. Klass 3-fel är ett säkerhetsbrist, som medför körförbud omedelbart.

Bilen får endast bärgas från personbilsinspektionen i Lund. Och detta leder ofta till återvinning på en certifierad bilskrot, som har tillåtelse att skrota personbilar med skrotbevis för avregistrering. Iakttaga att många missar att reparera lätta nivå 1-påpekande. Men sådana flyttas upp en nivå med begäran på ombesiktning vid kommande inspektion.

Säkerhetsfel vid besiktning i Lund ger skrotbil status hos bilskrot

Meningslösa brister uppdagas av fordonskontrollen i Lund

Det finns tid och pengar att spara vid en enkel självkontroll innan besiktningen i Lund. Konstigt nog är det felaktigheter med lätta åtgärder, som blottar kategori 2-felaktigheterna. Att fixa en lampa betyder en del gånger, att personbilen släpps igenom utan efterkontroll för personbilskontrollen i Lund. Skyltbelysningen leder bil kontrollanterna, men följs efteråt av blinkersbelysning. Byte av en trasig lampa kan möjligen synas jobbig för flera. Men det återfinns enkla anvisningar med filmer för många av fordonsmärkena i You Tube. Ett annat frekvent fel på äldre fordon är att lambdasondens varningslampa på instrumentpanelen inte slocknar. Många besiktningsmän avslöjar den luriga trixet att rycka väck glödlampan.

Men felet antyder, att fordonet konsumerar onödigt mycket bensin, så koldioxidföroreningar växer antagligen över vad som är okey. Givaren är placerad på grenröret vid katalysatorn och är enkel att byta. Den kan införskaffas till BMW från Ad bildelar under tusenlappen. Risken är stor att det här lätta bristen kan ses som ett fel i katalysatorn. I sådana fall kan priset för vissa bilmärken överstiga 30 000 kronor. Också anmärkningar på däckens mönsterdjup är frekventa för fordonskontrollen i Lund.

Statistiskt är det flertalet som krävs på ombesiktning med nya däck. Det är märkligt, eftersom det är mycket lätt att inspektera för fordonsinnehavaren. Kraven är minst en komma sex mm mönsterdjup på sommarväglag och 3,0 millimeter på vintern. Friktionen mot vägen avtar på däck under tre mm. Så testande under kalla dagar kan förorsaka onödiga besvär. Men med lätta redskap kan utgiften, som ett resultat av den periodiska biltillsynen i Lund, förbli låg av den smarte fordonsägaren.

En osåld skrotbil i Ängelholm till bilskrot ger bara problem

En osåld skrotbil i Ängelholm till bilskrot ger bara problem

Numera kan fordonsinnehavare lämna ett fordon för skrot i Ängelholm kostnadsfritt. Vid överlämning, med reg. bevis del 2, mottas ett skrotningsintyg från en godkänd skrotfirma. Detta intygar en kommande skrotning på Trafikverket. Många skrotfirmor lämnar även en rejäl ersättning.

Skrotbilar i Vetlanda har högt värde hos bilskrot

Skrotbilar i Vetlanda har högt värde hos bilskrot

Att trasiga fordon saluförs i Vetlanda kan låta som en dröm. Det är bara några år sedan det bästa valet att skrota en bil var att överge åbäket i skogen. Alla rättsregler om förbud om tillgrepp, av annans egendom, orsakade att brottslingarna undkom straffet.

Fler artiklar