Skrotade Toyota bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Toyota bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Toyota modellerna som skrotas. I september har totalt 579 Toyota bilar lämnats för skrotning i Sverige medan 1 735 har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Toyota modeller i september

477 st. Bensin

29 st. Diesel

73 st. Mild-Hybrid Bensin

Drivmedel för nyregistrerade Toyota i september

1 022 st. Mild-Hybrid Bensin

266 st. Plug-in Hybrid Bensin

232 st. Diesel

172 st. Bensin

43 st. Electric

Stort återvinningsvärde i uttjänta Toyota bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Toyota-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Toyota till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 4 738 Toyota strukits ur vägtrafikregistret, medan 21 777 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Toyota modellerna för 2021 visas nedan.

! sep. har 133 st. Corolla skrotats och under jan.-sept. har 1215 skrotats

! sep. har 120 st. Yaris skrotats och under jan.-sept. har 868 skrotats

! sep. har 108 st. Avensis skrotats och under jan.-sept. har 779 skrotats

! sep. har 42 st. Prius skrotats och under jan.-sept. har 357 skrotats

! sep. har 35 st. Aygo skrotats och under jan.-sept. har 210 skrotats

De 5 mest frekventa skrotade Toyota modellerna för 2021 visas nedan

! sep. har 492 st. RAV4 nyregistrerats och under jan.-sept. har 6556 nyregistrerats

! sep. har 511 st. Corolla nyregistrerats och under jan.-sept. har 5 084nyregistrerats

! sep. har 198 st. Yaris nyregistrerats och under jan.-sept. har 3 597 nyregistrerats

! sep. har 79 st. C-HR nyregistrerats och under jan.-sept. har 2 798nyregistrerats

! sep. har 129 st. Hilux nyregistrerats och under jan.-sept. har 1 059 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken