Skrotade Citroen bilar September 2021

Här presenteras statistik om antalet skrotade och nyregistrerade Citroen bilar i september 2021. I diagrammet visas de 5 mest frekventa Citroen modellerna som skrotas. I september har totalt 601 Citroen bilar lämnats för skrotning i Sverige, medan 430 st. har nyregistrerats.

Drivmedel för skrotade Citroen modeller i september

344 st. Bensin

257 st. Diesel

Drivmedel för nyregistrerade Citroen i september

219 st. Bensin

154 st. Diesel

36 st. Electric

21 st. Plug-in Hybrid Bensin

Stort återvinningsvärde i uttjänta Citroen bilar

Naturvårdsverkets förordningar ”SFS 2007/185” till bilproducenterna samt ”Bilskrotningsförordningen SFS 2007/186” har bidragit till ett ökat intresse för Citroen-ägare att skrota bilen. I korthet innehåller direktiven krav på 95 procents återvinning av bilens vikt samt förbud att kräva betalning för skrotning av fordon upp till 3,5 ton totalvikt. I gengäld erhöll de auktoriserade bilskrotarna ensamrätt att utfärda skrotintyg för avregistrering hos Transportstyrelsen. Efter ett decenniums utvecklingsarbete har branschen lyckats nå ställt återvinningsmål, som även får innefatta återanvändning av begagnade bildelar. Och det har betytt att skrotbilarnas värde skjutit i höjden. Den ständiga reproduktionen av återvunnet järn, koppar och aluminium ger en lönsamhet, som kommer bilägarna till del. Ersättning, som bjuds i dag, är mångfalt större än den gamla indragna statliga skrotpremien. Så idag tjänar ingen på dumpning av skrotbilar i naturen.

Lämna din Citroen till en auktoriserad skrot när den är uttjänt

Men det krävs vissa förberedelser för skrotning hos en auktoriserad bilskrot i Göteborg. Senaste utgåvan av registreringsbeviset skall lämnas tillsammans med fordonet. En fullmakt krävs om fordonet lämnas in av någon annan än ägaren. Vid dödsbo gäller speciella regler. Legitimering skall ske när mottagningsbeviset lämnas ut. Det här dokumentet är ett kvitto för att ägaransvaret övergått till mottagaren och gäller som värdehandling till information om strykning ur vägtrafikregistret erhållits.

Konsekvensen har blivit att synen av övergivna gamla bilar närmast försvunnit. Under året har 5 024 Citroen strukits ur vägtrafikregistret, medan 4 653 har nyregistrerats. I september skrotades 16 529 personbilar, medan 24 450 nyregistrerades. Och under året har 142 241 personbilar skrotats medan 257 968 har nyregistrerats.

De 5 mest frekventa skrotade Citroen modellerna för 2021 visas nedan.

I sept. har 118 st. C-5 skrotats och i jan-sept. har 1055 skrotats

I sept. har 121 st. Berlingo skrotats och i jan-sept. har 989 skrotats

I sept. har 61 st. C-3 skrotats och i jan-sept. har 597 skrotats

I sept. har 59 st. Jumpy skrotats och i jan-sept. har 405 skrotats

I sept. har 53 st. Xsara skrotats och i jan-sept. har 339 skrotats

De 5 mest frekventa nyregistrerade Citroen modellerna för 2021 visas nedan.

I sep. har 39 st. C-3 nyregistrerats och i jan.- sept. har 1266 nyregistrerats

I sep. har 79 st. Berlingo nyregistrerats och i jan.- sept. har 950 nyregistrerats

I sep. har 85 st. C5A nyregistrerats och i jan.- sept. har 639 nyregistrerats

I sep. har 94 st. C4 nyregistrerats och i jan.- sept. har 628 nyregistrerats

I sep. har 50 st. C-3A nyregistrerats och i jan.- sept. har 437 nyregistrerats

KLICKA HÄR för att se statistik på övriga bilmärken